Welkom op de website van VWG Arnhem e.o.

Kijken

Je kent vast de plekjes in je buurt waar Gierzwaluwen ’s avonds vliegen of waar de Groenling zijn nasale lied zingt. Maar waar kun je nou die Blauwborst tegen-komen of een Nachtzwaluw horen?

Bestuderen

Vogels kijken is hartstikke leuk, maar bij tijd en wijlen ook erg ingewikkeld. Trekroepjes, jeugdkleden en allerlei determinatie-kenmerken kunnen stevige kost zijn.

Onderzoeken

Onderzoeken is van vitaal belang om vogels te kunnen beschermen. We brengen van alles in kaart. We brengen in kaart wat en waar er geteld wordt.

Beschermen

Vogels en hun leefgebieden verdienen uiteraard bescherming. Daarom is er binnen de Vogelwerkgroep een afdeling Vogel- en natuurbescherming actief.

Kijken

Je kent vast de plekjes in je buurt waar Gierzwaluwen ’s avonds vliegen of waar de Groenling zijn nasale lied zingt. Maar waar kun je nou die Blauwborst tegen-komen of een Nachtzwaluw horen?

Bestuderen

Al jaren is de Vlerk een van de hoekstenen van onze vereniging. Dit blad verschijnt viermaal per jaar. Deze en alle andere publicaties van de vogelwerkgroep vind je hier.

Onderzoeken

Als vogelwerkgroep kijken we natuurlijk ook naar de broedvogels, doortrekkers en wintergasten binnen ons werkgebied. Veel leden tellen jaarlijks allerlei soorten vogels met allerlei soorten tellingen. Benieuwd en wil je een steentje bijdragen?

Beschermen

Onder deze knop vind je de lopende (juridische) casussen die spelen binnen de Vogelwerkgroep. Dat zijn zaken zoals actie tegen het afschieten van Ganzen en Meerkoeten, tot inspraak in de procedure rond het windmolenpark aan de Koningspleij. De vorderingen van dit soort zaken zullen we per casus op de website weergeven.

Mocht je nou zelf iets tegen komen of een zaak onder de aandacht willen brengen, meldt het de werkgroep via “beschermen” op het contact formulier.

Onze activiteiten

26 september
Weekendexcursie Ameland 27-29 september

Het laatste nieuws

Stuur je fenologie in
Weekendexcursie Ameland 27-29 september
Vacante telgebieden

De Vlerk

Onder de knoppen hieronder vind je ons verenigingsblad “de Vlerk.” Deze zijn met enige vertraging ook door niet leden te lezen! Ook staan hier al onze andere publicaties. Van krantenbericht tot broedvogelverslag.

Over vogelwerkgroep Arnhem

Al in 1977 werd de Vogelwerkgroep Arnhem opgericht. Eerst als zustervereniging van de KNNV en vanaf begin jaren 1980 als zelfstandige vereniging. Rondom Arnhem werd in de jaren 1980 al veel geteld en geïnventariseerd. Dit resulteerde in een groep mensen die met passie en betrokkenheid de vereniging op poten hebben gezet. Inmiddels is de werkgroep, met meer dan 300 leden, uitgegroeid tot één van de grotere vogelwerkgroepen van het land. Uiteraard gebeurt er tegenwoordig veel meer dan inventariseren alleen.

De basis blijft uiteraard vogels en hun habitat en de bescherming daarvan. Daarom zijn en blijven we bezig met natuurbescherming. Zo zijn er samenwerkingsverdragen gesloten met natuurorganisaties, zijn we actief binnen het Groenforum van de gemeente Arnhem en wordt er voor onderzoek samengewerkt met SOVON.