Kijken

Vogels kijken

We bevinden ons in een ecologisch zeer diverse provincie van Nederland. Randmeren, uiterwaarden, oude bossen, graslanden enzovoorts maken onze provincie tot wat ze is. Daarbij heb je op de Veluwe een aantal specialiteiten die je bijna nergens anders in het land kunt aantreffen. Denk daarbij aan Raaf, Nachtzwaluw of Zwarte specht. Tot op heden zijn er binnen ons werkgebied meer dan 310 soorten vogels waargenomen. Velen daarvan jaarlijks of zelfs dagelijks maar een aantal ook maar een enkele keer.

Waarneming.nl speelt een belangrijke rol in het zichtbaar maken van deze informatie. Scroll iets naar beneden voor een link naar waarneming.nl en de belangrijkste gebieden in de regio.

Waarnemingen

Recente waarnemingen in ons werkgebied.

Gebieden

Hier vind je de belangrijkste vogelgebieden in de regio. Uiteraard met een routebeschrijving daar naartoe.

Werkgebied

Het werkgebied van onze vogelwerkgroep strekt zich globaal uit van Arnhem tot Zutphen en van Nationaal Park De Hoge Veluwe tot de Duitse grens. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 700 km2 (70.000 ha).

Er komen verschillende biotopen voor: rivierenlandschap, bos op arme en op rijke gronden, heidevelden en uiteraard steden en dorpen.

In totaal zijn meer dan 300 vogelsoorten waargenomen in het gebied. Op vier plaatsen vinden in het najaar trektellingen plaats: Eltenberg (roofvogeltrek), IJsselkop (bij Huissen), Beemsterweg (bij Doesburg) en Dal van Deelen.