Onderhouds werkzaamheden in Waterrijk-Oost

Riet maaien

Medio augustus wordt het riet gemaaid nabij het vogelkijkscherm. Dit in verband met de opslag van wilgen in een paar percelen. Voorafgaand wordt het waterpeil tijdelijk verlaagd en zal er een werkpad gemaaid worden zodat de kraan bij de werklocatie kan komen om de wilgen eruit te trekken. De machines die worden ingezet zijn speciaal gemaakt voor dit soort werkzaamheden / omstandigheden. Deze beschikken over zogenaamde wetlandtracks. Voordat de werkzaamheden beginnen beoordeelt de beheerder samen met de boswachter ecologie het werkgebied. Rietplukken zonder wilgenopslag zullen niet worden gemaaid. De waterstand zal na afronding weer worden verhoogd. Het riet krijgt op deze manier de kans zich te ontwikkelen en men voorkomt dat het rietmoeras op termijn verandert in een bos.

Kleine waterteunisbloem

Eind juli start Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Gelderland met het verwijderen van de kleine waterteunisbloemen in Park Lingezegen, Waterrijk Oost. De plant is een invasieve, exotische oever- en waterplant, waarschijnlijk afkomstig van weggegooide vijverplanten. De kleine waterteunisbloem kan zich snel verspreiden via waterstroming. Het vormt grote aaneengegroeide plakkaten op het water waardoor geen licht meer door kan dringen. Zo overwoekert het plantje andere vegetatie en verstikt levende organismen. Daarnaast kunnen op termijn grote problemen ontstaan door het dichtgroeien van waterwegen en afwateringssloten. Als er niks gedaan wordt, kan dit op termijn grote gevolgen hebben voor het rietmoeras in Park Lingezegen. De werkzaamheden duren ongeveer een week. Meer informatie staat op de boswachterblog