Startavond broedvogeltellingen (22-02)

Broedvogels tellen op en nabij de Veluwezoom: terugblik en vooruitblik

Het voorjaar is al voorzichtig begonnen! Grote lijsters en Boomklevers zingen al, Raven en Middelste Bonte Spechten zijn druk aan het baltsen, en de eerste Bosuilen hebben mogelijk al jongen. Voor de scherpe vogelaar is het al een goed moment om in oude gemengde bossen op zoek te gaan naar Kortsnavelboomkruipers. En wat te denken van de ‘verdachte’ Kruisbekken die overal rondvliegen? Ook interessant: de beken en andere waterlopen moeten heel veel water verwerken. Zal dit de IJsvogel en andere beekvogels een impuls geven?

Kortom, de hoogste tijd om de plannen voor het komende voorjaar om broedvogels te tellen concreet te maken. Reden om een startavond voor de broedvogeltellingen in het komende voorjaar te organiseren. We beginnen die avond met een terugblik op de spectaculaire inventarisatieresultaten van vorig jaar. We zullen interessante verspreidingskaarten tonen en ook ingaan op de aantalsontwikkeling van broedvogelsoorten die kenmerkend of juist bijzonder zijn voor ons werkgebied. Na de terugblik doen we een vooruitblik, waarbij we ook aangeven welke telgebieden al ‘geclaimd’ zijn. Het accent ligt op de Veluwe en omgeving maar vogeltellers en geïnteresseerde vogels uit andere delen van het werkgebied zijn van harte welkom.

Op 5 maart wordt door Ruben Vermeer van Natuurmonumenten stilgestaan bij de toepassingen van de inventarisatieresultaten voor het natuurbeheer. Ook die avond wordt van harte aanbevolen!