Vogeltrek rond Arnhem

Met zuidelijke wind willen trekvogels graag op de wieken richting hun broedgebied. Zit er oost in de wind dan zorgt ervoor dat veel vogels in westelijke richting worden geduwd. Ze komen dan uiteindelijk de kust tegen. Het water zullen ze niet over gaan en dus volgen ze de kust richting noord. Dat heet stuwing en zorgt op goede dagen voor enorme aantallen zangvogels zoals Graspiepers op telposten als Breskens en de Vulkaan. Die stuwing heb je in het binnenland helaas niet. De aantallen vogels worden namelijk uitgesmeerd over een veel breder oppervlak. Natuurlijk hopen de binnenlandse telposten toch wat aantallen en wat graantjes, of liever krenten, mee te pikken.

Afgelopen weekend werd er dus weer geteld op telpost de Hondsbroekse pleij. De aantallen bleven met krap 1000 vogels op 2 dagen helaas wat achter. Opvallend was wel het aantal Gele Kwikstaarten op zaterdag met 91 vogels en zondag met 64 vogels. Dit zijn de 2 beste dagen van deze telpost. Zet je die aantallen weg tegen goede binnenlandse telposten, dan zijn dat hogere aantallen dan hun beste dagen. Waarom de kwikken hier zo goed vlogen is niet duidelijk.

Naast deze mooie aantallen Gele Kwik vlogen er afgelopen weekend 3 Visarenden, 1 Rode- en 1 Zwarte Wouw, 1 Smelleken en 1 Beflijster langs. Er moeten nog heel veel van de Scandinavische, Duitse, Poolse en natuurlijk onze broedvogels langs komen. Hopelijk mogen we daar nog een groot deel van bewonderen.

Kijk op deze facebookpagina voor informatie over vogeltrek rond Arnhem:

 https://www.facebook.com/vogeltrekrondarnhem