Publicaties

Publicaties

Wil je nog eens een oude Vlerk doorspitten, de verslagen van alle schaarse soorten doorlezen, of ben je op zoek naar een broedvogelrapport van een bepaald gebied? Deze en andere publicaties staan onder deze link. Je kunt op categorie zoeken. Mis je iets of heb je een ontbrekend artikel? Laat het ons weten en mail de webmaster.

Vogels kijken

Vogels kijken is een groot goed. Je zult het dan ook vast met ons eens zijn dat het belangrijk is om onderzoek te doen naar habitat, tendensen, overlevingskansen etc. Juist daarom zijn veel van onze leden actief als inventariseerder. Allerhande gebieden, soorten, kolonies en slaapplaatsen worden geteld. Die gegevens worden vervolgens aan SOVON geleverd. Zij gebruiken alle ruwe data en werken dat uit tot onder andere broedvogelrapporten. Tevens worden inventarisaties gedaan om te kijken of bouwprojecten, een spoorwegtracé of snelweg niet door een belangrijke broedgebied loopt. Als teller help je dus direct mee aan het behoud van je omgeving.

Dat is niet alleen noodzaak, maar het is ook heel leuk! Bij de watervogeltellingen kom je vaak spectaculaire aantallen ganzen en eenden tegen. Om maar niet te spreken van de kans om soorten als Roodhalsgans, Geoorde fuut en verschillende steltlopers tegen het lijf te lopen. Bij BMP tellingen kom je soms in stukken bos waar nooit iemand komt. Nachtzwaluwen en uilen tel je ’s nachts en daardoor heb je kans op Wilde zwijnen, Dassen en meer nachtelijk geritsel. Al met al reden genoeg om eens te kijken of dit iets voor jou is.