belangenstrijd van de natuur (onze vogels) versus de recreatie-economie

Beste mensen van het rivierklimaatpark,

Dinsdagmiddag jl. was ik aanwezig op de goed georganiseerde inloopmiddag in de Roskam in Rheden. Ik was aangenaam verrast door de verschillende Wulpen-icoontjes op de plankaart. Helaas staan ze voor de Wulpen op de verkeerde plek! Op een folder heb ik aangetekend waar zich buiten het broedseizoen belangrijke concentraties van foeragerende en slapende Wulpen bevinden. U heeft mijn gegevens; desgewenst kan ik u daar gedetailleerde informatie over verschaffen.

Wulpen staan in dit verband voor meer vogelsoorten (zoals Kol- en Brandganzen en andere watervogels (Smient)) die in de uiterwaarden van de IJsselpoort voedsel zoeken tijdens de vogeltrek of overwintering. Dergelijke soorten zijn (zeer) gevoelig voor verstoring door mensen tijdens hun ommetjes en door lange-afstand wandelaars. In de praktijk is het mij opgevallen dat meer mensen steeds vaker in de uiterwaarden gaan struinen, hun hond meenemen en deze los laten lopen. Ook (veelal uit Duitsland afkomstige) vissers die de oevers langdurig bezetten vormen een bron van verstoring. Door dit toenemend recreatief gebruik worden concentraties van vogels steeds vaker verstoord wat zeer nadelig is voor hun overleving. Huidige wet- en regelgeving staat dit overigens niet toe, maar handhaving is een illusie in dit land…

Tijdens de inloop heb ik aangegeven dat ik mij in het bijzonder zorgen maak over de aan te leggen struin/wandelroutes in de Hondsbroekse Pleij en de IJsseluiterwaarden aan beide zijden tussen de Westervoortse brug en de A12. Als struinen in de uiterwaarden eenmaal wordt toegestaan (lees: bevorderd) dan is het daar gedaan met de rust en de concentraties aan vogels in de winter. Wat mij betreft worden de paadjes tot een minimum beperkt en moet goed worden nagedacht over zonering van de recreatiedruk.

Daarnaast is het zo dat het rivierklimaatpark IJsselpoort voor veel van deze vogelsoorten sowieso minder belangrijk gaat worden door de aanleg van nevengeulen (verlies aan foerageergebied), door het herstel van lijnvormige beplantingen (verlies van openheid van het landschap) en door gewijzigd beheer (verlies aan habitatkwaliteit). Wulpen en ganzen hebben een sterke voorkeur voor de intensief bemeste cultuurgraslanden van fa. Lubbers en Nieuwenhuis. Voor genoemde soorten is handhaving van de huidige situatie dan ook de meest wenselijke.

Met vriendelijke groeten,

Dick van Dorp, vogelliefhebber te Velp

 

Je hebt een punt wat betreft de nieuwsbrief maar gelukkig werd ik benaderd door een ingehuurde externe zzp’er die interviews doet en daar een verslag van maakt. Een interview met de baas van camping de Veerstal en mij vond plaats in juni en het verslag staat al (te lezen via een link) in de laatste nieuwsbrief (nr. 14, 27 juni). Daarin heb ik de rol en visie van de vwg uiteen gezet: simpel gezegd geen toename van recreatie in welke vorm dan ook.

Het was een leerzame discussie met Heebink die niet een stereotype (in mijn ogen) commerciële recreatie ondernemer is. Ik weet dat er heel veel Duitsers over een kampement of bungalow (sommigen ook met boot)  beschikken op de 3 campings aan de Rhederlaag en op Veerstal vertoeven dan ook 95% Duitse recreanten binnen en buiten het seizoen (veel met eigen stek) maar niet permanent (itt. camping de Mars die volgens Heebink ook voor overlast zorgt op Rhederlaag en daarover in de clinch ligt met de gemeente). Voor de rest komen er in het seizoen veel dagrecreanten, veelal NL’s.

De gemiddelde Duitser is een brave burger die nog regels naleeft itt. onze brutale landgenoten, waarvan te veel van mening zijn dat regels niet voor hun gelden en vinden dat hun hond heilig is en mag loslopen waar het niet mag. De Duitser  lijnt de hond aan en neemt volgens Heebink ook keurig een poepzakje mee en deponeert de uitwerpselen in de daarvoor  bestemde afvalbakken (ik wist niet natuurlijk niet of hij volledig de waarheid spreekt…).

Heebink wist natuurlijk ook dat recreanten het gesloten NM terrein Vaalwaard betreden (Veerstal ligt er naast), afval achterlaten, fikkies stoken en mogelijk zelfs wildkamperen zoals bv. sommige vissers dat doen en dat is hem ook een doorn in het oog. NM kan daar natuurlijk  niet handhaven en de rivierpolitie is net zo zeldzaam als de agent op asfalt.

Heebink wil zijn onderneming wat uitbreiden maar op vrij bescheiden schaal; hij heeft natuurlijk ook maar beperkte ruimte daarvoor. Zijn argument dat de keus voor recreatie op de Rhederlaag de drukte in Veluwezoom wat tempert vond ik interessant.

Hij wist ook te vertellen dat Rijkswaterstaat (daar heb je ze weer) een noodhaven wil aanleggen op de Vale Plas voor schippers die problemen krijgen op het water. Maarrrr, wie zegt dat varenden die niet in ‘nood’ verkeren daar geen misbruik van gaan maken en daar ook gaan aanleggen? Ik weet niet precies wat ik mij moet voorstellen van een noodhaven maar ik stel me wel voor dat er een steigernodig is die haven en wal verbindt. Dit staat overigens niet in het verslag van het interview. Heebink vertelde dat de belanghebbende ondernemers van Rhederlaag willen proberen dit plan te verhinderen.