Bijzondere soorten in april 2019

Newsflash

    Een komiek wint de presidentsverkiezingen van Oekraine. Papagaai opgepakt die drugsbendes waarschuwde als de politie in zicht was, Chocoladewinkels rukken op,  de Notre-Dame staat in lichte laaie, weer een jaar wachten op een Panda-baby in Ouwehands dierenpark, Aldi en Lidl als duurste getest, Johan Derksen valt van de trap, dierenactivisten verstoren Raveleijn in de Efteling en Neushoorn stroper wordt gedood door een Olifant en opgegeten door Leeuwen  🙂

FENOLOGIE:

Ik voeg het verschil in dagen toe ten opzichte van 2018 door middel van een + (aantal dagen eerder dan 2018) of een – (aantal dagen later dan 2018). Mocht er een soort als vroegste ooit zijn gemeld, dan is deze ZWART gekleurd. Een 0 houdt in dat de soort op exact dezelfde datum als in 2018 werd gemeld.

 • Visarend        1 april    (-1)
 • Zwarte Ruiter        2 april    (+4)
 • Rietzanger        2 april    (+5)
 • Groenpootruiter    3 april    (-27)
 • Bonte Vliegenvanger    3 april    (+5)
 • Regenwulp        5 april    (-3)
 • Gekraagde Roodstaart    5 april    (+2)
 • Beflijster        6 april     (0)
 • Grasmus        6 april    (+7)
 • Braamsluiper        7 april    (+1)
 • Koekoek        7 april    (+1)
 • Draaihals        15 april    (-6)
 • Nachtegaal        16 april (-6)
 • Gierzwaluw        16 april    (+4)
 • Zwarte Wouw        17 april (-24)
 • Boomvalk        17 april    (-10)
 • Sprinkhaanzanger    17 april  (-1)
 • Zwarte Stern        18 april  (-5)
 • Tuinfluiter        18 april  (-1)
 • Engelse Kwikstaart    19 april  (-13)
 • Paapje            19 april  (-11)
 • Kleine Karekiet        19 april  (-10)
 • Grauwe Vliegenvanger    19 april    (+8)
 • Bosruiter        20 april  (+7)
 • Snor            20 april  (+11)
 • Bontbekplevier        21 april (-40)
 • Fluiter            21 april  (-2)
 • Noordse Kwikstaart    22 april  (0)
 • Kwartel        29 april  (+7)

Zeldzame gasten:

Een Koereiger bevond zich op 30 april in Netterden (J. van Bruggen). Een mannetje Krooneend zwom op 28 april op het Pannerdens Kanaal (J. Kok). Op 16 april werd er aan de Eerbeeksedijk in Loenen een dode 2e kalenderjaar Jan-Van-Gent gevonden (E. Barkey). Dit betreft het 3e exemplaar ooit in onze regio na een andere vondst in 1922 en een overvliegend exemplaar in 2018.  Een Hop was kort ter plaatse in de Cortenoever bij Brummen op 26 april (G. Verhoef). Dit betrof het 3e jaar op rij voor deze soort. Een Drieteenstrandloper zat in de Kleine Gelderse Waard op diezelfde 26e april (J. Nagtegaal) en een Mannetje Roodpootvalk vloog over het Deelerwoud (R. Stolk). Een vrouwtje vloog op 24 april over de Jezuietenwaay (R. Vernooij). Op 20 april vloog er een mannetje Grauwe Kiekendief boven de Zilverkamp in Huissen (V. de Boer) en een mogelijke Siberische Boompieper werd opgepikt boven Rijkerswoerd, Arnhem en vastgelegd middels een geluidsopname. Nu alleen nog het sonogram goed uitzoeken om uitsluitsel te geven. (J. van Bruggen).  Op 19 en 20 april vloog er een Duinpieper over de telpost aan de IJsselkop (G. Jenniskens & M. de Vries).  Van het Porseleinhoen kwamen 2 meldingen binnen, op 6 april een roepend exemplaar in Beekhuizerbeek aan de Veluwezoom (H. v/d Dool) en een opvliegend exemplaar in Waterrijk-oost op 10 april (J. v/d Westeringh).

 

Van de Engelse Kwikstaart kwamen er zekere meldingen uit 3 gebieden: Waterrijk-Oost tussen 26 en 30 april 1 of iedere dag een ander exemplaar, op 19 april langs telpost IJsselkop (G. jenniskens/M. De Vries) en langs Azewijn op 30 april (G. Strang). Dankzij het beleid in het gebied Waterrijk-oost leverde dit in 2019 een nieuwe soort op in de vorm van een baltsende Snor. Deze werd op 20 april ontdekt en bleef tot in mei (H. v/d Dool). Diezelfde 20e april werden er ook exemplaren gehoord bij het Berghoofdseveer, Rijnstrangen (G. Janze) en nabij de Oude Rijn van Aerdt (G. Jenniskens). Deze bleven maar 1 dag. Rietzangers werden tot nog toe uit 7 gebieden gemeld waaronder 3 exemplaren in de Oude Rijn bij Aerdt. Het blijft in onze regio toch nog steeds een zeldzamere verschijning dan bijvoorbeeld in West Nederland, al lijkt de trend dat de soort ook hier toeneemt.

 

April is bij uitstek DE maand om Beflijsters te zien. Tussen 6 en 28 april werden er uit 28 gebieden 1 of meerdere exemplaren gemeld. Kraanvogels vlogen deze maand over 14 gebieden waarbij de 10 exemplaren op 20 april boven Aerdt de grootste was. Ook Dwergmeeuwen trokken flink door tussen 16 en 26 april, al bleef het in 2019 beperkt tot een vijftal gebieden, namelijk:  Waterrijk-oost, Giesbeek, Tuindorp, Wiekense Gat (20 stuks, Ru Schwartz) en de Bijland (70 stuks T. de Boer / J. Roos).  Van zijn neef de Zwartkopmeeuw, kwamen er meldingen uit 8 gebieden met een max van 8 stuks boven Waterrijk-oost op 21 april (J. Nagtegaal).  IJslandse Grutto’s bleven beperkt deze maand tot 5 exemplaren: Waterrijk-Oost 2 ex, het slootje langs de Patrouillewal bij Bergerden 1ex en op de Hondsbroekse Pley bij Westervoort 2 stuks.

 

Van de rovers trokken er 35 Visarend, 32 Rode Wouw, 21 Zwarte Wouw en 10 Smellekens door in april. Zeearenden werden gezien in 13 gebieden met een max van 3 exemplaren tesamen boven het Dal van Deelen  op 19 april (R. Zweers).

 

Een Kleine Rietgans verbleef van 13 t/m 17 april in de Meinerswijk (J. Swaving). De 2 Kleine Zwanen hadden het erg naar hun zin op de Kleine Gelderse Waard. Het adult en juveniele beest hebben hier 5 maanden rond gehangen. Na 15 april waren ze weg. Een vroege en de enige Temmincks Strandloper tot dusver, werd gefotografeerd in Waterrijk-West, aan de kant van Elst (J. Hooymans). Het betreft hier de op een na vroegste ooit voor onze regio, maar WEL de vroegste ooit MET bewijsmateriaal. Het andere exemplaar stamt van 10 april 2007 (A. Hell). Een Europese Kanarie vloog op 6 april langs Doesburg

(M. Gal). 2 Geoorde Futen dreven op 4 april bij het Stroombroek te Braamt (S. Gorren) en bleken de enige voor deze maand. Een Draaihals zat in een stadstuintje in de wijk Klarendal, Arnhem op 18 april (V. v/d Zande) en op 15 april werd er 1 gezien in de bossen van Schaarsbergen (P. Hoppenbrouwers).

 

Wintergasten bye-bye:

Er nemen ook weer vogels (tijdelijk) afscheid van onze regio. Zo werd de laatste Klapekster gezien op 14 april op de Arnhemse Heide (B. van Dam). De laatste 2 Bokjes stammen van 13 april Angerlosche Broek (D. van Dorp). De laatste Noordse Kauw werd op 18 april gezien in het centrum van Arnhem

(B. Jonge Poerink). Op 7 april werden er nog 8 Kleine Barmsijzen gezien langs de Koningsweg, Veluwe (A. van Loon e.a). Ook van de algemenere soorten komt er een tijdelijke halt. Zo werd het laatste Nonnetje gezien op 9 april in de Kleine Gelderse Waard (G. Jenniskens). Op 22 april werd er nog een vrouwtje Brilduiker ontdekt bij netterden (E. Raben/ W. Gerritsen). Ook dit betrof het enige exemplaar, aangezien het gros al op 30 maart onze regio had verlaten. De laatste Grote Zaagbek werd op 16 april langsvliegend gezien nabij Doesburg (M. Gal). De laatste Koperwieken werden gemeld uit Driel (J. Lidster) en Deelerwoud (R. Stolk)  op 24 april. De laatste Waterpieper vloog op 21 april over Doesburg (M. Gal) en tot slot werd er op 21 april nog een Goudplevier gezien in het Netterdense Broek (Ru. Schwartz).

Afsluitend nog een rectificatie vanuit het overzicht van maart. Soms duurt het wat langer eer er een soort goedgekeurd kan worden, met name soorten die lastig te beoordelen zijn zoals de Rouwkwikstaart. Deze werd uiteindelijk TOCH gezien in maart, namelijk 2 exemplaren nabij de Stuw van Driel (J. Mudde) en 1 ex bij het kassengebied van Bergerden (H. Damen).  Ook in april kon er 1 goedgekeurd worden, op 18 april een mannetje op de Bijland (E. Ernens/ R. Keizer).

Toch weer een hele rits en tot in mei.

Groetjes Ronald Stolk

 

Totalen soorten regio in 2019:  200 (+40)*

 

* niet meegenomen in deze lijst: Jan-Van-Gent (vondst), Ruigpootuil, Purperreiger, Bosrietzanger en Spotvogel (geen bewijs/reactie).