Bijzondere soorten in augustus 2018

Maarten v/d Weide zwemt 4,7 miljoen euro bij elkaar in een elfsteden zwemtocht ten behoeve van het kanker onderzoek,  Jos B(rech) wordt dan toch gevonden en aangehouden, de warmste zomer in 300 jaar komt tot een einde, the “Queen of Soul “Aretha Franklin overlijdt, er zwemt een Gevlekte Gladde Haai voor de kust van Terschelling, de kruidnoten liggen alweer in de winkelschappen en er zit eindelijk een twitchbare Waterrietzanger in de regio……….We beginnen met dat laatste!

Vanaf  3 augustus was Arjan Poelmans in Waterrijk-Oost bewust op zoek naar de Waterrietzanger. Een soort die in deze maand sporadisch door Nederland trekt, met name langs de kustprovincies.  Waterrijk-Oost leent zich uitstekend om deze soort juist hier te vinden. Dit vanwege de aanwezigheid van Zegge, vegetatie waar deze soort in broedt. Op 6 augustus was het plots raak! Gelukkig voor velen, bleef de vogel de gehele dag aanwezig, vergezeld met 3 Rietzangers. Dit betreft de 3e waarneming van onze regio naast die van 1992 in Netterden (Ro & Ru Schwartz) en 2011 een ringvangst in Doesburg (H. Vonk).

De Arendbuizerd werd sporadisch gemeld vanaf de Jonkerstraat in Netterden t/m 10 augustus.  Op 5 augustus vloog hier een juveniele Roodpootvalk over (T. Jansen).  Van de Grauwe Kiekendief vlogen er 2 vrouwtjes door de regio. Op 16 augustus bij boerderij de Nootenboom in de Kleine Gelderse Waard (R. Keizer) en op 26 augustus te Doesburg (M.Gal).  Een Zeearend vloog op 2 augustus boven de IJssel bij Rheden (Bosman), op 16 augustus bij Leuvenheim (P. Opdam) en op 30 augustus boven de haven van Arnhem (N. Naaldenberg).  Van de Zwarte Wouw werden er 4 exemplaren gemeld, van de Rode Wouw 6 en van de Visarend 5, waarvan 1 de gehele maand in de Rijnstrangen verbleef.

Augustus is een goede maand voor doortrek van Paapjes en Tapuiten. Deze werden dan ook veelvuldig uit een hoop gebieden gemeld.  Op 27 augustus werd de (voorlopig) laatste Braamsluiper van 2018 gezien in het Dal van Deelen (R. Stolk).  Een Spotvogel zat op 11 augustus in Netterden (Ro. Schwartz).   Een juveniele Grauwe Klauwier zat kort in de Loowaard op 31 augustus (J. Sweving).   Van de Duinpieper kwamen 5 meldingen door:   21 augustus Huissen (K. Eradus), ook op 21 augustus te Doesburg (E. Lam), 23 augustus boven Velp (A. Geelhoed), wederom op de 23e op het Herikhuizerveld (G. Jenniskens) en op 25 augustus vanaf telpost Doesburg (G. Janze / G. Strang).   Ook de Draaihals is klaar met dit broedseizoen en werd 3x opgemerkt:  op 16 augustus op de Veluwezoom (M. De Vries / G. Jenniskens), op 22 augustus Herikhuizerveld (G. Jenniskens) en op 23 augustus te ’s Heerenberg in een tuin (R. Vernooij).   De Ortolaan neemt statistisch gezien flink toe in onze regio. Dit heeft met name te maken dankzij de nachtopnames die J. Van Bruggen maakt vanaf zijn huis in Rijkerswoerd. Hier vlogen er  7 over ’s nachts, de eerste op 17 augustus. 2 andere vogels werden op de telpost van Doesburg opgemerkt op 18 en 24 augustus (M. Gal /  E. Lam).  Een mogelijk 10e geval zit nog in de koker, Deelerwoud –zuid op 25 augustus (R. Smabers).   

Ook de Ooievaar is “on the move”. Er werden deze maand spectaculaire aantallen doorgegeven, zoals:     56 stuks op de 27e boven Babberich (K. Van Oorde),  75 stuks boven Huissen op 22 augustus (V. De Boer) en maar liefst 110 exemplaren boven Arnhem centrum op 1 augustus (J. Lidster).  Zijn neef de Zwarte Ooievaar werd 6 keer gemeld:  de 9e in Netterden (K. Hallmann), de 11e in de Kleine Gelderse Waard (K. Van Oorde) en de 11e boven de Jezuietenwaay (R. Schoonderwoert), de 12e boven pannerden (T. Teunissen), de 18e zelfs 2 stuks boven de Arnhemse Heide (J. Van Bruggen / R. Stolk) en op de 21e bij de Lobberdense Waard (R. Boerboom). 4 Kraanvogels vlogen laat in de schemer boven Doesburg op 21 augustus (R. Karreman).

Spectaculair was de melding van een Koereiger op 17 augustus in de Jezuietenwaay (A. v/d Aa). Deze werd maar door 3 mensen terug gezien en was de dagen daarna onvindbaar.   De Purperreiger werd gezien op de 8e  in Lathum (2 stuks)  (R. Reddingius), de 12e in het Erfkamerlingsschap (Colin & marijke), de 16e en de 17e in Waterrijk-oost (M. Vermeulen e.a.) en op de 31e boven Telpost Doesburg (G. Strang).  De 15e werd er nog een Roerdomp gezien in waterrijk-oost (D. Van Dorp) en maximaal 4 Kleine Zilverreigers zaten de gehele maand in de Rijnstrangen/ Lobberdense Waard.  

EINDELIJK was daar dan toch een Kleine Strandloper in 2018. Op 8 augustus verbleef er 1 in de Jezuietenwaay (C. Klaassen).  Een Krombekstrandloper zat op 27 augustus in Waterrijk-oost (R. Zweers) en een juveniele Temmincks Strandloper verbleef van 25 t/m 29 augustus in de Jezuietenwaay (C. Klaassen e.a).  Een mooie club van 10 Zwarte Ruiters zaten in de Kleine Gelderse Waard op 26 augustus (R. Keizer), een Zilverplevier was de 20e kort aanwezig in de Jezuietenwaay (C. Klaassen) en de eerste Goudplevieren werden weer gemeld vanaf 15 augustus boven Spijk (J. Schoppers).  Op de laatste augustus nacht, de 31e dus, werden er nog 2 Morinelplevieren opgemerkt. Eentje boven Driel (J. Lidster) en eentje boven Arnhem Rijkerswoerd (J. Van Bruggen). Ook een roepende Reuzenstern werd nog ontmaskerd deze nacht. Alle vogels  zijn gedetermineerd dankzij nachtopnames middels een recorder.

Een Geoorde Fuut werd 2 maal opgemerkt. De 15e in Doesburg en de 22e in Drempt (M. Gal).  De Cetti’s Zanger werd ook nog gehoord vanaf 2 plekken bij het pontje van Aerdt, een Porseleinhoen stak vlotjes over bij het kijkscherm  in Waterrijk-oost op de 10e  en bleek meteen de laatste waarneming tot nu toe te zijn (R. Stolk) en een Baardman werd de 7e gehoord eveneens in waterrijk-oost (R. Verhaar).  Een Kwartel vloog op in Drempt op 28 augustus voor de voeten van (M. Verhagen).

Tenslotte de rubriek: “Doodnormaal is ook Bijzonder”

Op weg naar de plaatselijke snackbar midden in de wijk Klarendal, Arnhem, werden G. Jenniskens en P. Baalbergen blij verrast met een roepende Glanskop.  Normaliter een soort van oud loof- en gemengd bos en niet echt een zwerver of trekker.  Wellicht een exemplaar dat vanuit park Sonsbeek een tochtje is gaan maken? Ook het aantal van 30 Zomertalingen in de Jezuietenwaay op 24 augustus mag je gerust bijzonder noemen. (C. Briek).

Tot in september ☺

Ronald Stolk.