Bijzondere soorten in december 2019

DECEMBER 2019:

Newsflash:

Samson & Gert bestaan 30 jaar, Bram Moszkowitcz & Peter Langhout failliet verklaard, plofkraken zijn hip (niet doen trouwens), R. Taghi opgepakt in Dubai, oranje handbalsters schrijven geschiedenis met 1e kampioenschap WK, vulkaan barst uit in Nieuw-Zeeland, songfestival binnen 20 minuten uitverkocht, dorpje Duiven heeft (of eigenlijk HAD) het langste straatnaam bord, Haribo wint loden Loeki en Jules Deelder overlijdt.

Net als vorig jaar zal ik een top 10 lijst maken met de tien meest opmerkelijkste soorten van deze maand, in chronologische volgorde.

  • IJsduiker: 

Op 18 december werd er , laat in de middag, op de Jezuietenwaay een 1e jaars IJsduiker ontdekt (O. Klaassen). De Duiker vloog daarna op richting noord-oost. De vogel werd de volgende dag (19-12)  op diezelfde plas terug gevonden. Op de 21e werd zeer waarschijnlijk diezelfde vogel gevonden op de Bisonbaai, Ooypolder Nijmegen. Ook deze vloog later naar Noord-oost, maar werd niet meer gezien.

Het betreft de 6e voor onze regio.

  • Ruigpootbuizerd: 

“onze” Ruigpoot bleef de gehele maand in de Rouvenen bivakkeren. De vogel verblijft hier al vanaf 12 november. Op 14 december werd er een 2e exemplaar gezien in Didam (G. Jenniskens/ P. Baalbergen/ J. Braat). 

  • Roodhalsfuut: 

Op 14 december werd er een exemplaar ontdekt op de Bijland (G. Jenniskens/ P. Baalbergen/ J. Braat). De 17e werden er 2 gevonden op de Rhederlaag van Giesbeek (R. Stolk). Deze 2 zwommen steevast bij elkaar. Opmerkelijk genoeg werd er een solo vogel gezien op deze zelfde plas een dag later. De kans dat er 4 exemplaren in onze regio hebben gezeten is daarmee aanwezig en erg bijzonder.  Na de 28e werden ze niet meer gezien.

  • Wilde Zwaan: 

Een familie groep van 5 Wilde Zwanen (2 oudervogels en 3 juvenielen) verbleef tussen 15 en 20 december in de Kleine Gelderse Waard (Y. van den Heuvel).

  • Smelleken:

De vogel van de Rouvenen verblijft hier al vanaf 27 oktober en werd tot en met 10 december gezien in de Rouvenen. Daarna was hij/zij even kwijt en werd vanaf 21 december weer terug gezien. Naar mijn weten is dit het langst twitchbare Smelleken in onze regio geweest.

  • Velduil: 

Deze verbleef in een groep roestende Ransuilen. Altijd leuk.

  • Roodhalsgans:

Op 22 december werd er wederom in de Brummense Waarden een Roodhalsgans gezien (B. Coenen). Deze wordt sinds 16 november onregelmatig hier waargenomen.

  • Geoorde Fuut:

Een winterkleed beest werd tussen 17 en 19 december gezien op de Rhederlaag

  • Dwerggans:

In onze “zeldzame-ganzen-hotspot” de Beimerwaard bij Ellecom, werd op 23 december een Dwerggans gzien (B. Coenen). Ondanks een foto bij de waarneming, was er toch discussie of het geen hybride Dwerg x Kolgans betrof. Mijn kennis reikt niet ver genoeg, dus ik laat het aan de “hybride experts” over wat hier uit gaat komen. Het zou de 4e van 2019 kunnen worden. Een hybride is nog nooit met zekerheid in onze regio vastgesteld. Dus dat zou eventueel een unicum gaan zijn. Wordt (hopelijk) vervolgd…

  •  Topper:

Tussen 7 en 14 december werden er 2 Toppers gezien op recreatieplas de Stroombroek bij Braamt (T. van Oerle).

Andere leuke soorten deze maand waren verder: 5 overvliegende Kleine Rietganzen boven de wijk Malburgen, Arnhem (A. Boorsma), het mannetje Krooneend verbleef in ieder geval tot 14 december nog op het plasje bij Olburgen (E. Lam), en een adult winterkleed Zwartkopmeeuw vloog op 10 december boven de Rouvenen (K. Van Oorde).

    Doodnormaal is ook bijzonder:

Deze rubriek mocht voor deze maand om meerdere redenen weer eens van stal gehaald worden. Zo bevond er zich een groep van 28 Ooievaars nabij Homoet. Dit is voor december een aangenaam hoog aantal binnen onze gemeentegrenzen. Een groep van 15 Boomleeuweriken bevond zich nabij Kilder. Deze werden op 16 november ook al gezien. Een dusdanige wintergroep is erg schaars bij ons. Tenslotte werden er 100+ Geelgorzen tesamen gezien op de Empense en Tondense Heide (G. Verhoef). Een dusdanige grote groep van 100 of meer vogels, werd alleen in de jaren 2018, 2012, 2010 en 1981 geteld. Overwinterende Oeverlopers werden op 7 december gezien langs de Bijland (B. Coenen) en op de 19e bij heteren (A. Welle) en een Scholekster vond het ook nog lekker aangenaam bij de Rhederlaag en verbleef hier tussen 17 en 19 december (R. Stolk).

Totaal aantal soorten 2019:  241

Rest mij alleen nog eenieder nog een zeer fijn en prettig 2020 toe te wensen met allerlei prachtsoorten die weer terug te lezen zijn in deze rubriek. Tot januari !

Ronald Stolk.