Bijzondere soorten in december 2020

DECEMBER 2020

Newsflash:

Vaccin tegen Covid-19 op de markt, Brexit deal is een feit, tweede Wolf op de Veluwe, demonstrant raakt zijn pan kwijt tijdens t.v. speech Mark Rutte, geen Nertsen meer in Nederland, breakdancen wordt een Olympische sport, woord van het jaar is “anderhalvemetermaatregel”, eindrapport kinderopvangtoeslagenaffaire gepubliceerd, Groot-Brittanië 24 uur op slot, 2020 was het warmste jaar ooit en Sinterklaas overlijdt (Bram van der Vlugt).

Top 10:

Zoals ieder jaar maak ik van het december overzicht een top 10. Het is er de maand voor nietwaar? We beginnen met een outsider (stiekem dus nummer 11 in de lijst…met stip) waarna we aftellen tot de nummer 1.

11: Hybride Kokardezaagbek x Nonnetje: Dit mannetje werd al op 15 oktober ontdekt op de zuidplas van Meinerswijk (I. Saraber). In december namen de waarnemingen ineens flink toe. Velen vonden het vreemd om hier een “escape” van te maken, maar gezien de geografische verspreiding van beide soorten, Kokardezaagbek broedt in Noord-Amerika, Nonnetje in Noord-Europa, kunnen deze nooit kruisen met elkaar in het wild. Wel in de huis-tuin- en keukenkamers van watervogel verzamelaars, zoals in dit geval. Het is wel een mooi Eendje geworden al dachten velen waarschijnlijk met een nieuwe soort voor de wetenschap te maken te hebben 😉

10: Geoorde Fuut: De vogel op de Rhederlaag werd mondjesmaat de gehele maand gezien alhier.

9: Roodhalsgans: Op 13 december werd er een Roodhalsgans ontdekt op de Hondsbroekse Pleij

(J. Kok). De vogel was soms van zeer nabij te bekijken en ongeringd. Dit trok vele belangstellenden deze kant op. De vogel werd t/m 23 december gezien en verbleef ook aan de overzijde van de IJssel aan de Huissense Waard-zijde.

8: Wilde Zwaan: Op 7 december vlogen 2 exemplaren over de wijk Schuytgraef in Arnhem-Zuid (R. Schrijber). Vanaf 19 december tot het einde van de maand, werd er een vogel gezien in de Kleine Gelderse Waard (O. Klaassen). De aantallen liepen snel op naar 7 stuks op de 28e, waarna het weer afzwakte van 4 naar 2. Blijkbaar waren de vogels soms moeilijk te bekijken vanwege het onoverzichtelijke gebied waar ze in verbleven.

7: Topper: Op 5 december werd er een vrouwtje ontdekt op de Rhederlaag (M. Gal). Een vervolgwaarneming vond plaats op 29 december op een dode arm van de IJssel ter hoogte van Dieren (waar eerder lange tijd een mannetje Krooneend verbleef). Gezien de geringe afstand ten opzichte van de Rhederlaag en het feit dat het ook om een vrouwtje betrof, gaat het waarschijnlijk om hetzelfde vogeltje. (M. Gal).

6: Roodhalsfuut: Nadat de vogel op 29 november voor het laatst gemeld werd op de Rhederlaag, kwam er op 17 december weer een melding binnen vanuit diezelfde plas (M. Gal). De vogel bleef de  gehele resterende maand aanwezig.

5: Zwarte Zee-eend: 2 vrouwtjes zwommen op 28 december (na de storm) op de Rhederlaag.

(M. Gal) Een maand eerder zwommen hier ook 2 vrouwtjes, maar gezien de tijdsoverbrugging en het feit dat deze plas bijna dagelijks gecheckt wordt, zullen dit 2 andere exemplaren betreffen.

4: Kleine Zwaan: Er was al sinds april 2019 geen enkele Kleine Zwaan meer gezien in de regio, totdat er op 1 december ineens 7 over Rheden vlogen (J. Schoppers). Als klap op de vuurpijl, verbleven er ook nog eens 2 exemplaren in de Kleine Gelderse Waard, die bleven tot 21 december (G. Jenniskens). Op 23 december vlogen hoogstwaarschijnlijk dezelfde 2 vogels over de Pannerdense Waard onze regio uit (O. Klaassen). Ondanks dat ze hierna niet meer zijn waargenomen, kwam het toch nog goed dit jaar met deze soort.

3: Waterspreeuw:  “ons zwartbuikje” werd t/m 18 december gezien, voor het laatst bij kasteel Rozendael. De vogel heeft in totaal een maand en een week en een dag in onze parken rondgestruind, tot genot van velen.

2: Siberische Tjiftjaf: Op 1e Kerstdag, 25 december, werd er een Tjiftjaf gefotografeerd  in het Wiekense Gat (E. Koolenbrander), die een dag later op 2e Kerstdag ontmaskerd werd als Siberische Tjiftjaf door (Ru. Schwartz). De 2e voor dit jaar 2020. De vogel riep weinig en was soms lastig te zien of langdurig uit beeld. Het bleef dan ook bij deze twee Kerstdagen, totdat er op 2 januari 2021 een melding binnenkwam dat de vogel was terug gevonden. Maar das voor volgende maand. 🙂

1: Koereiger: Op 5 december kwam er een melding binnen via via door (O. Klaassen) van een mogelijke Koereiger bij de Breuly van Oud-Zevenaar. Een dag later, de 6e, werd de vogel 100% en waterdicht gedetermineerd in ditzelfde stuk (R. Stolk). De vogel werd vlot doorgegeven , maar werd uiteindelijk toch maar door 4 mensen gezien waarna ieder spoor ontbrak.

Doodnormaal is ook bijzonder:

Deze rubriek kon ook weer eens uit het stof gehaald worden. Een Oeverloper deed dappere pogingen te overwinteren in Meinerswijk. De vogel werd hier op 28 november ontdekt (M. Kok) en verbleef de gehele maand. Een Kleine Mantelmeeuw werd op 22 december gezien in de Loowaard (C. Reijman), een soort die zeer schaars is in de wintermaanden in onze regio. Een prachtige groep van 34 Boomleeuweriken, verbleef in Kilder (G. Strang). Dergelijke wintergroepen zijn schaars in onze regio. Tenslotte konden er in deze kado-maand 3 Zwarte Roodstaart, 26 Tjiftjaf en 2 Zwartkop worden bijgeschreven.

Totalen 2020 Regio: 248 soorten.

Top 3 2020:

  • Mark Gal          217
  • Ronald Stolk        213
  • Guido verhoef      200

Tot in 2021 en alle lezers de beste wensen en een gezond en corona-vrij jaar

Ronald Stolk