Bijzondere soorten in februari 2021

Februari 2021:

NEWSFLASH:

Een week sneeuw- en ijspret EN een vroege Lente, Saharastof blokkeert de zon, Daft Punk stopt ermee, gele Pinguïn gezien, Arbeidsvitaminen bestaat 75 jaar, einde van de Hazen- en Konijnenjacht, avondklok verlengd, de Golden Earring stopt er na 50 jaar mee, Ajax keeper Onana nam een pilletje en een nieuwe regiosoort doet onze regio vol lopen met twitchers.

NIEUW:

Op de laatste dag van dit niet-schrikkeljaar, 28 februari, schrikt vogelend Nederland zich een ongeluk als er een melding binnenkomt van een Steenarend t.p in de Rouvenen! (R. Verhaar).  De vogel is een dag eerder vliegend gezien boven Renkum en de 21e februari vliegend boven Eibergen. Dat deze van alle plaatsen juist onze regio uitkiest om even wat Hazen te gaan vangen en te overnachten, is uiteraard buitengewoon cool. Het 1e winterkleed/ 2e kalenderjaar beest verblijft in het Angerlosche Broek tot aan Nieuw Wehl. De vogel wordt dan ook massaal getwitcht en een ochtend later nog door velen gezien, tukkend in zijn slaapboom om daarna weg te vliegen richting noord-oost. Uiteraard een NIEUWE REGIOSOORT.

ZAAD:

Een andere knaller deze maand, waren 2 Grauwe Gorzen, die op 19 februari ontdekt werden in de Grote Gelderse Waard/ oude Rijnstrang onder Oud-Zevenaar (J. de Jong).  Ze verbleven op een Zonnebloemstrook of in het riet van de Rijnstrang. De vogels bleven tot in maart. Een andere zaadeter, namelijk de Europese Kanarie, werd tussen 7 en 21 februari gezien op een braakliggend terrein bij Rheden (B. Berndsen). Werden er aanvankelijk 3 gemeld, bleken het er uiteindelijk 5 te zijn. Er kwamen 5 meldingen binnen van de Kleine Barmsijs: 15 stuks op de 4e in de wijk Geitenkamp, Arnhem (J. Bolder), de 6e in Dieren (I. Gommers), de 10e in Netterden (Ro. Schwartz), de 18e op de Arnhemse Heide (J. Koopmans) en op de 26e op het Rozendaalse Veld (P. Verhagen). Zijn grotere neef de Grote Barmsijs werd 2x gemeld: 5 exemplaren de 1e van de maand in Larenstein (R. Vermeulen) en de 10e in de Arnhemse wijk Klarendal werden er 2 gefotografeerd (Wouter).

WATERSPUL:

Het vrouwtje Topper werd alleen nog op 1 februari gezien in de Fraterwaard (M. Gal). Een juveniel vrouwtje Grote Zee-eend verbleef op de Rhederlaag tussen 17 en 20 februari (M. Verhagen). Op die laatste waarneemdag, de 20e, werd zeer waarschijnlijk hetzelfde exemplaar kort op de Bijland gezien. Deze plas ligt in een rechte lijn, zuidelijker van de Rhederlaag (F. van de Ven).  Een Rotgans werd op 4 februari ontdekt in het Krabbgat, Cortenoever nabij Brummen (R. de Ruiter). Tussen 16 en 25 februari werd er nog een vogel gezien pendelend tussen de Hondsbroekse Pleij van Westervoort en de Huissense Waard (J. Kok). De adulte Roodhalsgans van de Huissense Waard, die hier al verblijft sinds 13 december 2020, werd op 25 februari voor het laatst ingevoerd. Een juveniel exemplaar werd tussen 12 en 25 februari gemeld uit achtereenvolgens: Waterrijk-west, nabij het Stuitbos Huissen en tenslotte op de graslanden van Waterrijk-Oost (J. de Jong). Ten laatste werd er op 19 februari nog een 3e vogel gemeld in de uiterwaarden van Doesburg (M. Verhagen).  De Kleine Rietgans van de Fraterwaard/ Beimerwaard, die hier sinds 8 december 2020 los-vast wordt gezien, werd alleen op de 27e gemeld (B. Coenen).  De 4 Wilde Zwanen uit de Kleine Gelderse Waard, werden de gehele maand gezien. Er was een opmerkelijke toename merkbaar van Kleine Zwaan. Uit maar liefst 5 gebieden werden, soms grote groepen gemeld. Naast de 2 die al tijden in de Kleine Gelderse waard verblijven, ging het om 46 exemplaren die overvliegend werden gezien op 20 februari boven Huissen, Rijkerswoerd Arnhem, Rhederlaag, Olburgen en boven Cortenoever. De 8e vlogen er 8 stuks over de Loovelden van Huissen (V. de Boer) en op de 4e werden er 6 overvliegend gezien boven Waterrijk-oost (T. Mundkur) en zaten er 15 kortstondig in de Rouvenen (M. Verbeek).

Noordse Kauwen verbleven in de wijk Lange Water, de wijk Lombok, het industrieterrein en in de Spijkerbuurt, allen in Arnhem. Op de 14e werd er een Zwartkopmeeuw gezien in Bergerden (J. van Bruggen), de 20e in Driel (J. Lidster) en de 21e in Brummen (M. van de Weide).  De Roodhalsfuut van de Rhederlaag werd op 17 februari terug gevonden en bleef tot de 20e (M. Gal). De Velduil werd gezien op 10 februari in de Loense Middelwaard (J. Reyntjes) en de 28e in Duiven (F. Jonker).  De eerste Roerdomp van 2021 werd op 14 februari gezien in Hoog Keppel (G. Strang). Tussen 19 en 24 februari vond er ook een golf plaats van overtrekkende Goudplevieren er vlogen 342 exemplaren in totaal over. Tenslotte werden er in totaal 11 Rode Wouwen gezien deze maand.

 

KRAANTJES PAPPIE:

Ieder jaar klopt ons hart vol verwachting als de eerste berichten van “onrustige Kraanvogels in Spanje” ons bereiken via diverse social media. Staat de wind goed? Krijg ik weer ruzie met de vrouw omdat het raam ’s nachts open moet? Krijg ik er überhaupt wat van mee? In 2021 was het antwoord volmondig JA. Tussen 17 en 22 februari vond er massale trek plaats van deze machtige voorjaarsbode. Ik heb zelf via waarneming.nl zo goed en zo kwaad mogelijk de aantallen proberen op te tellen van deze eerste golf. Met mijn opteltechniek kwam ik uit op 13.865 exemplaren (pak ‘m beet) in die 6 dagen. Dit aantal zal hoger liggen omdat de trek ’s nachts rustig doorging. Met name langs de oostgrens van onze regio en kijkend in Duitsland, waren de aantallen spectaculair. Zo werden er maar liefst in een uur tijd 3300 !! exemplaren geteld boven Netterden , waarvan de grootste groep bestond uit 700 vogels (Ru. Schwartz).

FENOLOGIE:

In februari is het voorjaar is er altijd vroeg bij in de natuur. De Zanglijster en de Vink zingen weer hun hoogste lied, het melancholische lied van de Boomleeuwerik klinkt weer over de mistige heide en de Spechten roffelen weer wat af in het bos. Ook de overwinteraars arriveren weer in onze regio, waarvan hier een kort overzicht. Ik heb het jaar 2020 er naast gelegd om te kunnen bepalen of een soort eerder dan wel later binnenkwam.

 

SOORT DATUM 2021 DATUM 2020
Scholekster 01/05/21 01/19/20
Bruine Kiekendief 01/06/21 01/02/20
Zwarte Roodstaart 01/07/21 02/22/20
Oeverloper 01/09/21 01/17/20
Kemphaan 02/05/21 03/10/20
Roerdomp 02/14/21 02/17/20
Bonte Strandloper 02/16/21 03/12/20
Grutto 02/19/21 02/09/20
Kluut 02/19/21 02/21/20
Groenpootruiter 02/22/21 03/15/20
Bontbekplevier 02/24/21 04/10/20

 

Totaal t/m 28 februari:  149 soorten

Tot maart 🙂

Ronald Stolk