Bijzondere soorten in het jaar 2020, het complete overzicht!

JAAROVERZICHT 2020 B.S.N.B: (bijzondere soorten niet broedvogels).

Hierbij een jaaroverzicht van 2020 van bijzondere en zeldzame vogelsoorten in de regio Arnhem e.o. Alle waarnemingen heb ik van de site Waarneming.nl geplukt. Hierdoor is dit overzicht niet compleet, aangezien er soorten zullen zijn gezien door mensen die geen gebruik maken van dit medium. Tussen haakjes het aantal waarnemingen binnen het jaar, beginnende bij 2020 en teruglopend tot 2016. (2020-2019-2018-2017-2016).  Zo krijgt men een beeld van toename/afname van de afgelopen 5 jaar in onze regio.  Vogels met een * betreft een nieuwe soort voor onze regio. Zeldzame broedvogels zoals bijvoorbeeld: Oehoe, Buidelmees, Snor, Rietzanger, Zeearend, Grote Karekiet en Roerdomp zijn niet meegenomen in dit overzicht.

Wilde Zwaan (8-2-6-3-2)

Op 13 januari werden er 5 overvliegende vogels gezien en gehoord boven Heveadorp (B. Klaver). Tussen 15 februari en 3 maart verbleef er een familie van 5 exemplaren in de Kleine Gelderse Waard. Deze verbleven hier op en af sinds 24 november 2019, toen nog 6 exx. Op 15 maart vlogen er 5 over Waterrijk-Oost naar noord. Dat dit 1 en dezelfde familiegroep steeds is geweest, acht ik hoogst waarschijnlijk. Individuen vlogen op 20 februari boven de uiterwaarden van Westervoort (G. van Hoorn) en op 15 maart boven Velp (R. Verhoef). Op 29 november vlogen er respectievelijk 2 over Waterrijk-Oost (J. de Jong) en eentje over de Rhederlaag (H. Damen). Op 7 december vlogen er 2 over de Schuytgraaf, Arnhem (R. Schrijber) en ten laatste verbleef er sinds 19 december een exemplaar in de Kleine Gelderse Waard (O. Klaassen) deze zwol aan tot 7 exemplaren op 28 december en daalde daarna weer tot 2.

Bedenk verder dat er in 2010,  63 waarnemingen plaatsvonden. 

Kleine Zwaan (2-4-8-15-18)

    Op de valreep van 2020 werden er Kleine Zwanen gemeld.  Sinds 15 april 2019 bleven wij verstoken van deze soort tot er op 1 december 7 overvliegend gezien werden bij Rheden (J. Schoppers) en vanaf 6 t/m 21 december, verbleven er 2 stuks in de Kleine Gelderse Waard (G. Jenniskens).  De 23e december vlogen er 2 roepend over de Pannerdense Waard (O. Klaassen), wellicht diezelfde twee op weg naar??

Dwerggans (1-4-2-1-2)

De enige Dwerggans van 2020 werd op 6 november gezien in de Beimerwaard te Ellecom (M. Gal).

Kleine Rietgans (5-8-8-8-5)

    Twee waarnemingen van deze Ganzensoort vonden beiden plaats op 11 januari. 1 exemplaar zat in Olburgen (B. Coenen) en 5 stuks liepen op de Kranenkamp van Cortenoever te Brummen (M. Ruijs). 25 november zat er nog een exemplaar in de Doornenburgse uiterwaard (R. Keizer). 6 december verbleven er 3 stuks in de omgeving van Olburgen en de 8e december verbleven er 2 in De Steeg (B. Coenen).

Rotgans (4-3-3-1-0)

    Tussen 4 en 10 januari verbleef er een vogel langs de Drielse Rijndijk tussen Heteren en Driel

(A. Vliegenthart).  De 18e januari zat er eentje in de Velperwaarden (M. Kok). Hierna mochten we wachten tot 15 oktober, toen er eentje over Driel vloog (J. Lidster), waarna er op 6 november nog een exemplaar werd gezien in de Beimerwaard (M. Gal).

foto: Ronald Stolk

Roodhalsgans (7-9-6-9-5)

    Dit was ook dit jaar weer de meest algemen van de zeldzame Ganzen. Op 19 januari werden er in het buitengebied van Babberich (E. de Ree) en bij het Looveer te Westervoort (M. Kempe) individuen gemeld. Op 4 februari werd er eentje opgemerkt in de Fraterwaard (J. Gal), op 7 februari in de Angerense Buitenpolder (GdB) en op 6 maart vloog er eentje over de Loenensche Middelwaard te Beinum (M. Gal). Op 1 november, volgde pas het 6e exemplaar, dit maal in de Tichelbeekse waarden onder Zutphen (G. verhoef).  Op 13 december zat er eentje zeer dichtbij langs de dijk in de Hondsbroekse Pley te Westervoort (J. Kok) deze bleef tot in januari 2021 en verbleef soms een dag aan de Huissense kant en werd vaak bezocht.

Krooneend (6-3-3-1-2)

Prima jaar voor deze schaarse eendensoort. Een mannetje werd vanaf 5 november 2019 t/m 12 januari 2020 gezien op een grindgat naast de IJssel ter hoogte van Dieren. Vanaf 13 januari (een dag later dus) verbleef ditzelfde mannetje een kilometer zuidelijker ter hoogte van Doesburg nabij camping het Zwarte Schaar.  Hier werd hij op 5 februari voor het laatst gezien. Een periode van 13 weken. Op 25 januari werd er een vrouwtje ontdekt aan de rechteroever van Drempt (M. Gal). 8 februari zaten er 4 stuks op de Havikerwaard (A. Geelhoed),  9 februari werd er een mannetje gezien op het Wiekense Gat bij Netterden (E. Raben/ F. Witjes) en tussen 28 maart en 31 mei werd er een koppeltje gezien op diezelfde oever te Drempt en op 12 mei verbleef er kort een man op het Netterdensche Broek (Ro. Schwartz).

Topper (4-2-1-3-3)

Tussen 5 en 16 januari verbleef er een vrouwtje op de Fraterwaard (M. Gal). Op de 18e januari werd er wederom een vrouwtje gezien, alleen ditmaal op de plas aan de Drielse Rijndijk (R. Muller) en op 14 maart werd er een vrouwtype gezien op de Stroombroek bij Braamt (C. Briek). Pakjesavond, 5 december zwom er een vrouwtje op de Rhederlaag (M. Gal). Zeer waarschijnlijk ditzelfde vrouwtje, zwom op 29 december in hetzelfde grindgat langs de IJssel waar eerder een Krooneend lang verbleef. (M. Gal). Mannetjes werden niet gezien.

foto: Ronald Stolk

Zwarte Zee-eend (3-0-0-1-1)

Na 2 jaar verstoken te zijn geweest van deze soort, . zwom er op 8 november een vrouwtje op de Rhederlaag te Lathum (E. Lam) op 22 november 2 vrouwtjes op de Bijland (r. Keizer) en op 27 november twee vrouwtjes op Rhederlaag (M. Gal). Na een zware winterstorm, zwommen er weer 2 vrouwtypes op de Rhederlaag op 28 december (M. Gal).

Kwartelkoning (2-1-1-0-3)

Tussen 4 en 12 mei baltste er een mannetje in Waterrijk-oost (J. Kuper) Wegens de heersende Corona pandemie is dit stilgehouden voor het grote publiek. Op de 6e vloog er ’s nachts eentje over Rijkerswoerd, Arnhem (J. van Bruggen).

Roodkeelduiker (2-1-0-1-3)

    Zowel op 11 januari (J. v/d Westeringh) als op 8 november (R. Stolk), werd er op de Rhederlaag een exemplaar gezien. Die laatste trok op met de al aanwezige IJsduiker, ook al duurde dit maar een late middag.

foto: Jorick van de Westeringh

IJsduiker (2-1-0-1-2)

Ook op de Rhederlaag verbleef er tot 2x toe een IJsduiker. Van 14 t/m 16 maart een adult winterkleed (L.J. V/d Ent) en van 7 t/m 27 november een 1e winterkleed (J. v/d Westeringh).

Geoorde Fuut (7-7-7-6-8)

Tussen 2 en 20 januari, verbleef er een winterkleed vogel op de Rhederlaag (D. van Dorp). Op 21 maart werd er een zomerkleed gezien in de Kleine Gelderse Waard (E. Ernens), 27 maart verbleven er 2 exemplaren in het Erfkamerlingschap (T. Teunissen), tussen 21 en 25 april verbleef er een adult exemplaar op het Wiekense Gat nabij Netterden (E. Raben), van 26 tot 27 april verbleven er 2 op de Bijland (C. Klaassen) en van 28 april t/m 4 mei verbleef het laatste voorjaarsgeval op de Rechteroever bij Drempt (E. Lam). De winter van ’20/’21 begon met een winterkleed op de Rhederlaag tussen 20 november en 25 december (F. Bleumink).

Roodhalsfuut (3-2-1-0-0)

    Van 7 t/m 23 januari verbleef er een winterkleedbeest op de Bijland (O. Klaassen). Op diezelfde Bijland verbleef tussen 12 en 29 april een zomerkleed vogel (A. Allen). Tenslotte verbleef er een winterkleed vogel op de Rhederlaag van 7 november t/m 30 december (R. Keizer). Deze vogel bleef tot in het nieuwe jaar.

Woudaap (1-1-0-4-5)

De enige Woudaapjes van 2020 vlogen allen ’s nachts over Rijkerswoerd, Arnhem (J. van Bruggen). Dit was op 27 april, 8 en 10 juni en op 8 juli.  Ik heb hier, als uitzondering op mijn eigen regel, 1 waarneming van gemaakt in plaats van 4 afzonderlijke, omdat de vogels allen ’s nachts op recorder zijn opgenomen, over hetzelfde huis, door dezelfde waarnemer.  Naar wat ik begreep, bleek er van een broedgeval in 2020 geen sprake te zijn.

Kwak (7-3-6-8-5)

    Van deze 7 waarnemingen waren er maar 2 twitchbaar. De eerste vloog over Rijkerswoerd in de nacht van 20 april (J. van Bruggen). Op 26 april vloog er in de vroege ochtend een roepende vogel over Velp (R. Verhoef), tussen 28 en 30 april verbleef er eentje in Netterden (Ru. Schwartz), tussen 16 mei en 12 juni verbleef er bijna een maand lang een, bijkans, niet bezochte vogel in Westervoort (A. Scholten), op 17 juni vloog er weer een exemplaar in de nacht over Rijkerswoerd (J. van Bruggen), op 29 juli vloog er eentje roepend over de Veluwezoom (G. Verhoef) en tenslotte vloog er in de nacht van 21 september eentje over Driel (J. Lidster).

Koereiger (1-1-2-0-1)

Op pakjesavond 5 december, kwam er een externe claim door van een mogelijke Koereiger in De Breuly bij Oud-Zevenaar via (O. Klaassen). Een dag later werd deze bevestigd en was kort zichtbaar en werd maar door 4 gelukkigen gezien die dag.

Kleine Zilverreiger (11-9-8-15-11)

    Op 4 april werd de enige voorjaarswaarneming doorgegeven, een vogel in Waterrijk-Oost (G. Oosterwijk).  Tussen 11 augustus en 4 november werden er vervolgens uit deze volgende plaatsen Kleine Zillies gezien. Deze waren hier dagelijks te zien, met name tussen september en oktober; Meinerswijk, Lobberdense Waard, Drempt – rechteroever, Berghoofdseveer, Bijland, Kandia e.o. Jezuietenwaay, stuw bij Driel en zowel waterrijk-Oost als West.

Purperreiger (23-6-7-4-8)

    Dit betrof wel 1 van de beste jaargangen voor deze soort. Met 11 voorjaarsgevallen tussen 3 april en 3 mei en 12 nazomer gevallen tussen 14 juli en 15 september een puik jaar. Met name in Waterrijk-oost kon men in de avondschemering invallende vogels bekijken, soms wel 3 tegelijk.

Zwarte Ooievaar (12-7-11-9-15)

    De eerste vloog op 11 april over Netterden (Ru. Schwartz), in mei vlogen ze op de 14e over Vrijland Veteranen Landgoed (R. Vernooij), de27e boven Landgoed Duno, Doorwerth (Jo. Hooymans), de 30e bij Kilder (F. Kouters) en de 31e over Oeken (W. Lebbink).  De maand juni leverde 3 exemplaren op: de 14e in de Lobberdense Waard (J. Kok), de 23e boven Bronsbergen Zutphen (W.J de Wilde) en de 24e boven Brummen (R. Karsenbarg). 25 juli zat er een in de Jezuietenwaay (O. Klaassen), in augustus op de 6e in de Rijnstrangen (T. Teunissen) en de 15e vliegend boven de Loowaard (M. van Haren). De laatste vloog op 15 september over Lobith (T. Teunissen).

Vale Gier (3-1-0-0-0)

Na 2015 en 2019 mochten enkelen dit jaar weer genieten van deze soort. Op 20 juni vloog er 1 vogel over Pannerden (O. Klaassen), op 24 juni boven Oosterbeek (R. Vernooij) en op 13 juli boven Hoenderloo (T. Roeke). Deze laatste was zeer waarschijnlijk onderdeel van een groep van 4 die NET buiten de regiogrens op de Hoge Veluwe overnacht hebben. Op 18 juni verbleven er 13 stuks op het Deelensche wasch, ook net tegen de regiogrens aan, maar aan de “verkeerde” kant. Toch de moeite van het vermelden waard in mijn ogen 🙂

Slangenarend (1-0-0-2-1)

    Sinds 2011 verblijven er 1 of meerderen op de Hoge Veluwe om preciezer te zijn, het Deelensche wasch (zoals hierboven gezegd, NET buiten de regio). Zo af en toe dook er eentje aan onze kant op en werd dan op het Dal van Deelen of verder het Deelerwoud op, gezien. Dit gebeurde tussen 25 juli en 16 augustus.

Steppekiekendief (5-0-1-2-2)

    Dit is een (bijna) jaarlijkse soort sinds 2013 waarbij de aantallen toenamen in 2020. Er werden  5 zekere gezien en dat is een record! : 6 april boven Larenstein, Velp (J. v/d kamp) en boven de Pannerdense Waard (O. Klaassen), 8 april boven Doesburg (M. Gal), 15 september boven het Rozendaalse Bos (D. Zwanenburg/ I. Louws) en op 18 september boven de Kemperheide van de Veluwe (S. van Dijk).

Grauwe Kiekendief (9-8-4-11-1)

    Een goed jaar voor deze soort. Op 12 mei vloog er een 2 KJ man over de Oude Rijn (O. Klaassen), op 13 mei werd er een onvolwassen man gezien op het Dal van Deelen (R. keizer) en op diezelfde dag op de Arnhemse heide een adult mannetje die hier verbleef t/m de 16e mei (R. Keizer).  Een vrouwtje vloog op 15 mei over Cortenoever (M. Ruijs), de 20e weer een vrouwtje over het Deelerwoud (R. vernooij), de 21e mei een 2 KJ vrouw over de Onzalighe Bossen van de Veluwezoom (M. Gal), 24 mei een adult vrouwtje over Bronsbergen nabij Zutphen (T. de Croon/ R. Ketelaar) en op 26 mei een adulte man overvliegend over de Oude IJssel bij Zutphen (G. Verhoef). Tenslotte vloog er een “ringtail’ op 27 juli boven de Velperwaarden (R. Reddingius).

Ruigpootbuizerd (2-4-0-3-0)

Op 12 november 2019 werd er een Ruigpoot ontdekt in de Rouvenen/ Lathumse Broek en werd voor het laatst gezien op 27 maart 2020 (G. Stefess). Het 2e exemplaar vloog op 18 oktober boven Pannerden (O. Klaassen).

foto: Jorick van de Westeringh

*Grijze Wouw (2-0-0-0-0)

Een NIEUWE SOORT VOOR DE REGIO! Op 22 mei ontdekt in de Rijnstrangen bij Kandia (B. van Dam) en werd een dag later, op 23 mei,  herontdekt en bevestigd middels foto’s (C. Briek/ B. Coenen). Helaas noopte het coronavirus dat de vogel niet wereldkundig werd gemaakt. Een herkansing kwam in de vorm van een tweede vogel die op 12 november kortstondig te zien was op het Dal van Deelen (R. Stolk) en een dag later op 13 november werd teruggevonden (J. v/d Westeringh). Deze bivakkeerde deze periode ook op het Deelensche was en pendelde heen en weer tussen dit grensdeel van de regio.

Foto: Jorick van de Westeringh

Roodpootvalk (6-6-5-7-3)

Op 27 april werd er een mannetje gezien in Netterden (Ru. Schwartz). Een ander mannetje werd op 9 mei ontdekt in de Jezuietenwaaij (M. v/d Schoot), op 10 en 15 mei werd er , wederom in Netterden, een vogel gezien. Op 17 juni vloog er boven het Leusveld van Brummen een exemplaar over (A. & H. Vink), maar de leukste verbleef in Waterrijk-Oost en betrof een juveniel die hier verbleef van 7 t/m 14 september en trok veel bekijks en maakte het de vele aanwezige Torenvalken knap lastig (Jo. Hooymans).

Zomertortel (4-7-4-7-5)

    In zijn laatste overgebleven territorium, rond camping de Bijland, werd alleen op 14 mei een zingende vogel gezien (Dolf). Hierna bleef het stil en verdween de soort als broedvogel uit onze regio. Op 27 april werden er uit de Rosandse Polder (LJ v/d Ent) en Deelerwoud (K. Kuiper) zingende vogels gehoord, maar dit betreft doortrekkers. Ook op 16 augustus zong er kortstondig een Duif bij het Dal van Deelen (R. Baars).

Porseleinhoen (2-3-4-1-1)

    Tussen 16 en 27 april zong er een vogel in Waterrijk-oost en was ook soms goed zichtbaar(GdB).  Op 28 april zong er een vogel nabij het Berghoofdseveer van de Rijnstrangen (J. v/d kamp).

*Kleinst Waterhoen (1-0-0-0-0)

in de nacht van 19 mei is er een roepende vogel opgenomen op geluidsrecorder boven Driel (J. Lidster). Dit betreft een NIEUWE SOORT VOOR DE REGIO! 

Kraanvogel

Er zijn in totaal 54 waarnemingen verricht van deze soort. Het betreft dan de periodes 16 februari t/m 4 juni en 4 oktober t/m 29 november. Grootste groep was die van 40 stuks op 24 maart boven Doesburg (M. Gal).  Echt helemaal los ging het niet in 2020 al waren de verwachtingen wel hooggespannen.

Steltkluut (4-3-1-2-1)

    op 3 april werd er een mannetje ontdekt in de Kleine Gelderse waard (G. Janze/ G. Strang). Deze bleef tot 13 april en werd toen vergezeld van een 2e exemplaar. Op 14 april verbleven er 2 in Waterrijk-oost (J. Meszaros).  Tussen 1 mei en 20 juni werden er tot wel 4 gezien in de Kleine Gelderse waard en van 26 juni t/m 2 juli verbleef er nog een vrouwtje wederom in Waterrijk-oost (Jo. Hooymans). Juvenielen werden niet gemeld, waardoor er van broedgevallen geen sprake lijkt.

Foto: Ronald Stolk

Steppekievit (1-0-0-0-0)

Op 27 september werd de 3e Steppekievit ontdekt voor onze regio in Waterrijk-Oost (M. de Vries/ G. Jenniskens/ P. Baalbergen). De vogel werd de hele dag waargenomen en vloog af en toe naar het Nijmeegse deel. Een dag later (28e) werd de vogel nog door 1 persoon gezien alhier.

Zilverplevier (15-5-7-6-8)

    Een uitzonderlijk goed jaar voor deze soort. De voorjaarsgevallen waren op 1 hand te tellen: 19 mei over Driel roepend en diezelfde dag in de Kleine Gelderse waard. Van 6 t/m 9 juni werd er hier ook eentje gezien. De overige 12 najaarsgevallen begonnen al op 1 augustus met 2 exemplaren bij Brummen en op 27 augustus vliegend boven telpost Stuitbos. De overige gevallen waren die van 20 september over telpost Doesburg, van 21 t/m 27 september, tot wel 4 exemplaren,  in de Kleine Gelderse Waard, roepend vanuit waterrijk-oost op de 21e september, van 21 september t/m 12 oktober maximaal 3 exemplaren in Drempt, van 22 september t/m 1 oktober in de Jezuietenwaay, de 27e september op de Rhederlaag en op 29 september boven Doesburg.  De laatste gevallen werden gemeld op 4 oktober boven Huissen, 9 oktober roepend boven Heteren en van 5 t/m 15 november wederom in de Kleine Gelderse waard.

Rosse Grutto (3-2-3-2-1)

Op 25 april verbleef er een zomerkleed vogel in de Kleine Gelderse waard (A. Geelhoed). Hierna duurde het tot 19 september eer er weer een vogel gezien werd, dit keer in waterrijk-oost (M. Gremmen). De vogel bleef tot 5 oktober. Het laatste exemplaar (een juveniel) werd op 23 september ontdekt op de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort (D. van Dorp). Deze maakte er een sport van om op zoveel mogelijk plekken op te duiken. 28 september bij Drempt en 2 oktober over telpost Doesburg vliegend, alwaar hij vaker werd opgemerkt, maar ook vanuit Ellecom en Angerlo kwamen meldingen door. De vogel verbleef continu in een groep Wulpen. Op 31 oktober werd hij voor het laatst gezien daar waar het allemaal begon voor hem, namelijk de Hondsbroekse Pleij.

Kanoet (2-4-1-3-5)

De eerste en meteen vroegste ooit voor onze regio, werd op 15 maart gevonden in Waterrijk-West (kant van Elst) als winterkleed beest (M. Riekert/ J. Meszaros). De tweede verbleef tussen 21 en 28 augustus op de rechteroever van Drempt (M. Gal).

Krombekstrandloper (9-2-3-8-10)

Ook voor deze soort was 2020 weer eens een goed jaar na 2 magere jaren Het enige voorjaarsgeval dateert van 3 mei uit Braamt, Stroombroek (Ru. Schwartz). Waterrijk-oost was een goede trekpleister voor deze soort en werd in 4 termijnen door vogels bezocht en dan vaak voor een langdurige periode: 18 juli 1 zomerkleed (J. Wannet), Op 16 en 17 augustus (G. Oosterwijk), van 5 t/m 20 september 1 juveniel (H. Damen) en tenslotte van 26 september t/m 4 oktober 2 exemplaren (Jo. Hooymans).  Daartussen verbleef er eentje op 1 augustus in de Kleine Gelderse Waard (C. Giese), op 23 augustus in de Jezuietenwaay (R. Keizer) en op 9 en 20 september aan de rechteroever van Drempt (M. Gal).

Temmincks Strandloper (8-5-10-10-10)

Ook hierbij was Waterrijk-oost een hotspot voor deze soort. Op 6 mei werden er 6 exemplaren gezien (R. Stolk) en tussen 12 en 23 mei schommelde de dagelijkse aantallen tussen de 1 en de 6 (M. Riekert). Op 27 juli zag (J. de Jong) er nog 3 en op 16 augustus werd er eentje gezien (D. van Dorp).  De eerste voor 2020, echter, werd op 23 april gezien in de Kleine Gelderse Waard (M. de Vries/ G. Jenniskens), op 25 april volgde er nog eentje in de Hondsbroekse Pleij (J. van de Kamp) en op 7 mei verbleven er 2 in de KGW (M. Ruijs) en vlogen er 3 op uit Waterrijk-West (G. Jenniskens).

Foto: Jorick van de Westeringh

Kleine Strandloper(10-4-2-8-11)

    Twee gevallen in het voorjaar en 8 in het najaar. De eerste op 18 mei op de Bijland (R. Stolk) en op 20 mei in Waterrijk-oost (A. Welle).  Eerste najaarsgeval stamt ook vanuit Waterrijk-oost en wel van 9 t/m 13 augustus. Tussen 30 augustus en 5 september verbleef er eentje in de KGW, op 8 september werd er wederom een vogel gezien in Waterrijk-oost, tussen 21 en 22 september vanuit Drempt (M. Gal), op 27 september 2 exemplaren in de KGW en tussen 26 en 27 september uit Waterrijk-oost (G. de Jong). Op 2 oktober werd er een juveniel vastgelegd op de gevoelige plaat in de uiterwaarden van de wijk Malburgen, Arnhem (J. v/d Westeringh) en de laatste verbleef op 10 oktober in de Kleine Gelderse Waard (J. Aalders & T. van Oerle). 

Drieteenstrandloper (2-2-1-1-2)

Een jaarlijkse soort, maar wel een stuk zeldzamer dan zijn voorgangers: 23 april een vogel nabij camping de Bijland (J & R. Roos) en maar liefst 4 exemplaren tesamen op 24 mei in datzelfde Bijland (A. Hell).

Bokje (16-9-20-16-14)

Vanwege geheimhouding/embargo veelal lastig in kaart te brengen. Maar met de gegevens kom ik toch uit op minimaal 16 gebieden/waarnemingen van waaruit deze mini-Snipjes zijn gezien/opgetrapt.  Veelal tussen januari en april en vanaf september weer t/m het einde van het jaar.

Terekruiter (1-2-0-0-0)

In de nacht van 25 augustus vloog de derde Terekruiter voor de regio over het huis van J. van Bruggen. Nog nooit werd er 1 aan de grond gezien, maar over Rijkerswoerd vliegt deze soort blijkbaar graag richting het zuiden (J. van Bruggen).

Foto: Ronald Stolk

Dwergmeeuw (8-10-7-7-7)

Een jaarlijkse soort die met name in de maand april in flinke aantallen, doortrekt door onze regio. Tussen 8 april en 22 mei werden er uit Waterrijk-oost, Hondsbroekse Pley, Bijland, Kleine Gelderse Waard, stuw bij Driel en het Wiekense Gat overtrekkende dan wel langdurig foeragerende vogels gemeld. Grootste groepen: 82 stuks op 25 april, 60 stuks op 26 april boven plas de Bijland en 26 exemplaren op 25 april boven Waterrijk-oost. Het enige najaarsgeval dateert van 23 september, een 1e kalenderjaar zowel langs de stuw van Driel (H. Schouwenburg) als de Jezuietenwaay (O. Klaassen).

Foto: Ronald Stolk

Zwartkopmeeuw (31-12-5-9-12)

Dat deze soort aardig in de lift zit, klinkt bijna als een understatement.  Er werden maar liefst 31 waarnemingen verricht, waarbij er 1 of meerdere vogels gezien werden, waarvan enkele langdurig pleisterend in o.a Waterrijk-Oost en de haven van Arnhem. Als deze trend in 2021 doorzet, zal deze soort niet langer de lichtrode zeldzaamheid status verkrijgen, bezie de 5 waarnemingen van 2 jaar geleden om te concluderen dat deze soort, anno 2020, een stormachtige ontwikkeling doormaakt.

Grote Stern (1-1-0-0-0)

    op 10 juni vloog er een Grote Stern langs de oude IJssel t.h.v Hoog Keppel (G. Strang). Het betreft het 4e geval sinds 2005.

Reuzenstern (4-1-5-3-0)

Op 19 april verbleef er kort een vogel in Waterrijk-Oost (Jo. Hooymans), op 29 april verbleef er een vogel in de Jezuietenwaay (J & R. Roos) en zowel op 25 en 26 juli vloog er ’s nachts over Rijkerswoerd een roepende vogel (nachtopname J. van Bruggen).

Foto: Ronald Stolk

Witvleugelstern (2-1-1-0-1)

Op 12 mei foeragerenden er 2 exemplaren boven de Bijland (B. Klaver) en later die dag boven de Pannerdense Waard (K. van Oorde). Tussen 22 en 26 mei verbleef er een exemplaar op de Bijland (Ro. Schwartz). Op de 25e mei maakte de vogel een uitstapje naar de Kleine Gelderse Waard (J. v/d Kamp) om vervolgens tegen de avond weer boven de Bijland op te duiken. Op 26 mei werd deze vogel in de ochtend nog op de Bijland gezien en later die middag nog  in de oude Rijnstrangen (J. van Rest).

Velduil (10-20-13-7-12)

Er werden 3 voorjaarsgevallen bekend:  5 april telpost IJsselkop (M. de Vries), 8 april Lathum (J.G Pos) en 23 april boven Velp (R. Verhoef) , 1 zomergeval: 22 augustus jagend boven het Herikhuizerveld

(J. Gal) en 6 najaarsgevallen: 27 september over telpost de IJsselkop (G. Jenniskens/M. De Vries / P. Baalbergen), 16 oktober Azewijn (Ru. Schwartz), 25 oktober Zilvense Heide (G. de Kock), 7 november Cortenoever (M. Ruijs), 19 november Azewijn (W. Kleefstra), 29 november Laag Wolfheze (E. de Waard) en tenslotte op 24 december over Brummen (B. Kloosterman).

Hop (2-1-1-1-0)

Op 9 april werd er een vogel gefotografeerd in het kassengebied bij Bergerden (M. Riekert) en op 19 augustus vloog er een vogel in de buurt van Lieren (F. Bosman).

Bijeneter (5-3-2-1-2)

Sinds 2012 een jaarlijkse (voorjaars)soort. Dit jaar allen overvliegend, op 17 mei over Velp  (L.J v/d Ent), maar liefst 10 exemplaren over Waterrijk-oost op 23 mei (R.J v/d Burght), 1 juni over de Terletse Heide (N. Gilissen) en op 27 augustus boven landgoed Heuven-Rheden (S. van kasteel) en over de Laar-oost, Arnhem (F. Wagenaar).

Strandleeuwerik (1-0-0-0-0)

Na 2012 vloog er weer een vogel over ons werkgebied. Dit keer op 11 oktober boven het Netterdense Broek, waarvan er een geluidsopname is gemaakt (Ro & Ru. Schwartz/ E. raben).

Duinpieper (6-6-6-3-2)

Met 6 zekere gevallen een prima jaar voor deze soort. 2 gevallen konden helaas niet de 100% zekerheid geven. Op 22 april verbleef er een vogel op het Deelerwoud (M. Gal), 29 mei op het Herikhuizerveld-Veluwezoom (E. Lam),  18 augustus over Driel (J. Lidster), op 15 en 19 september over het Dal van Deelen (T. de Boer) en op 21 september over telpost Eltenberg (J. Schoppers).

Grote Pieper (3-1-3-0-2)

Wederom een soort die lijkt toe te nemen, danwel vaker gezien wordt sinds de laatste jaren. Op 1 oktober vloog er een vogel over Dal van Deelen (J. v/d Kamp), op 12 oktober boven telpost Zeegbos, Huissen (V. de Boer) en op 24 oktober, wederom een overvliegende vogel, boven Driel (A. Hofmans).

*Siberische Boompieper (1-0-0-0-0)

Sinds 2015 zijn er meerdere claims ingediend van deze soort. Op 24 oktober van dit jaar werd er dan eindelijk eentje bevestigd middels sonogram. Een roepende en overvliegende vogel boven de stuw van Driel (A. Hofmans). Dit markeert dus EEN NIEUWE VOOR DE REGIOLIJST!!

Foto: Ronald Stolk

Roodkeelpieper (1-0-1-5-5)

    Tussen 9 en 17 mei verbleef er een pracht van een adult mannetje (waarbij soms zingend) in de Netterdense Broek (Ru. Schwartz).

Rouwkwikstaart (3-4-3-4-2)

    Met al die hybride “Witte Kwikjes” van vandaag de dag, zijn zuivere Rouwkwikken lastig te beoordelen, zeker zonder foto. 3 zekere exemplaren hebben het gered in 2020: op 14 maart een vrouwtype bij de Rijndijk van Driel (J. de Jong), een exemplaar tussen 27 maart en 1 april in de Velperwaarden (I. Seelen) en een gefotografeerd mannetje op 25 april bij de Bijland (R. keizer).

Engelse Kwikstaart (10-5-5-5-4)

    Een prima voorjaar voor deze, nochtans, zeldzame neef van de nominaat “Flava”. Op 10 en 11 april in Waterrijk-oost (J. meszaros), 23 april in de Kleine Gelderse Waard (M. de Vries/ G. jenniskens), 26 april over Deelerwoud (S. Valkenburg), 27 april 2 exemplaren overvliegend Huissense Waard (R. Stolk), op 3 en 4 mei in de Netterdense Waard (W. Gerritsen), 5 mei over de Doorwerthse Waarden (fam. Molenaar), 6 mei in Waterrijk-West (G. jenniskens), 12 mei op de rechteroever van Drempt (M. Gal), 21 mei wederom over Waterrijk-oost (B. Berndsen) en tenslotte op 24 mei in Netterden (Ro. Schwartz).

Noordse Kwikstaart (8-13-10-17-9)

Maar 8 waarnemingen, veelal eenlingen,  met maximaal 4 exemplaren op de Rechteroever-Drempt op 12 mei (M . Gal). Met in het achterhoofd voorgaande jaren met 20-40 exemplaren met recht een “mager jaar”. De eerste werd op 23 april gemeld vanuit de IJsselweiden bij Doesburg (G. Strang). Tussen 25 en 30 april verbleef er een vogel in Waterrijk-oost (R. Stolk), op 26 april in het Berghoofdseveer (S. valkenburg), op 6 en 7 mei 2 exemplaren over de stuw van Driel (T. Leguiet/ H. Schouwenburg), 9 en 10 mei in de Kleine Gelderse Waard (E. Lam), tussen 12 en 15 mei in Netterden (Ru . Schwartz) en als laatste op 22 mei in het Angerlosche Broek, Zevenaar (D. van Dorp).

Foto: Jorick van de Westeringh

Waterspreeuw (1-0-1-0-0)

Op 10 november werd er een Zwartbuikwaterspreeuw (Cinclus cinclus cinclus) ontdekt in park Sonsbeek, Arnhem (G. Gathier). Dit was de eerst twitchbare in 5 jaar, na een eenmanswaarneming uit 2018. De vogel verplaatste zich dagelijks naar 4 potentiele gebieden: Park Sonsbeek, park Angerenstein, park Rozendaal en park Zypendaal.  De vogel was zeer tam en trok veel bekijks. De vogel bleef tot 18 december.

Foto: S. Dechenne

*Woestijntapuit (1-0-0-0-0)

En toen ineens kwam er een waarneming langs op 30 september van deze vogel, die op 20 september gefotografeerd werd op de Rhederheide en als onzekere Tapuit, dagen later, is ingevoerd (S. Dechene).  De foto’s logen er niet om en weer EEN NIEUWE REGIOSOORT!! Alleen was de vogel na 10 dagen uiteraard al gevlogen, zodat niemand er verder van kon genieten.

Waterrietzanger (1-0-1-0-0)

Net als in 2018, werd er gezocht door meerdere mensen in Waterrijk-oost naar deze soort. Op 12 augustus was het raak en werd er een vogel gevonden. Deze bleef alleen kort in de ochtend zichtbaar. Hier bleef het helaas bij (M. de Vries/ G. Jenniskens).

Siberische Tjiftjaf (2-1-0-1-0)

    Op 13 oktober werd er een roepende vogel opgenomen in Liendermeint, Heteren (J. Lidster). Op 2e Kerstdag werd er nog een tweede exemplaar gedetermineerd bij het Wiekense Gat (Ru. Schwartz), nadat een dag eerder hier een “aparte” Tjiftjaf was gefotografeerd (E. Koolenbrander). De vogel was alleen met de Kerstdagen te zien en vrij lastig, maar werd begin 2021 opnieuw teruggevonden.

Bladkoning (5-9-7-3-8)

    Na het recordjaar 2019 met 9 gevallen, bleef de teller dit jaar steken op 5 zekere. Van 30 september t/m 12 oktober kon je er eentje horen in de Heemtuin van Presikhaaf, Arnhem (R. Wester). Op 4 oktober verbleef er een vogel in Cortenoever, Brummen (M. Ruijs), op 9 oktober was er een exemplaar aanwezig in de Pannerdense Waard (S. Tetelepta), op deze zelfde dag vloog er eentje over telpost Zeegbos, Huissen (V. de Boer) en de laatste was aanwezig in Burger’s Zoo, Arnhem op 12 oktober (R. Karsenbarg).

Bruine Boszanger (1-0-0-0-0)

op 23 oktober werd deze ontdekt langs de Rijndijk bij Driel (J. Lidster) en bleef tot 25 oktober. Het betrof de 2e voor onze regio, na een waarneming uit 2003 op exact dezelfde plek!!  Bijzonder.

Kleine Vliegenvanger (1-2-1-0-0)

Tussen 21 en 26 mei werd er een zingend mannetje stilgehouden op de Veluwezoom (B. Coenen). Dat deze uiteindelijk door 6 mensen nog is gezien, geeft maar weer aan hoe prettig een embargo is voor een soort als deze, in vergelijking met de ellende uit 2018 bij de vogel van de Koningsweg (massa’s mensen/ tapen/ meelwormen voeren/alles voor de foto).

*Withalsvliegenvanger (1-0-0-0-0)

    Tussen 11 en 13 mei werd er een Withalsvliegenvanger gefotografeerd en het geluid van opgenomen in Groot warnsborn (T. van Mastrigt). De vogel bezocht lege nestkastjes voor Bonte Vliegenvangers, maar werd na de 13e niet meer waargenomen. Vanwege corona is deze stilgehouden. De vogel is ingediend en bij goedkeuring betreft dit EEN NIEUWE REGIOSOORT!!

Foto: Jorick van de Westeringh

*Kleine Klapekster (1-0-0-0-0)

    Tussen 25 september en 4 oktober, verbleef er een Kleine Klapekster in de Rijnstrangen van Kandia (J. v/d Westeringh). Ook dit betreft een NIEUWE REGIOSOORT!! De vogel trok massale belangstelling uit heel Nederland.

Roodkopklauwier (1-1-0-0-0)

Op 20 juni werd er bij landgoed Voorstonden, Brummen een adult mannetje gevonden (R.J v/d Burght).  De waarnemer was op zoek naar de Roze Spreeuw in Hall en vond deze erbij. Altijd leuk.

Bonte Kraai (1-0-0-0-1)

Op 10 november vloog er een Bonte Kraai mee tussen Zwarte Kraaien boven de Arnhemse Heide (R. Wester).  Dit betreft de eerste weer sinds 2016.

Foto: Ronald Stolk

*Roze Spreeuw (1-0-0-0-0)

    Het plaatsje Hall zette zich stevig op de kaart, doordat er tussen 16 en 20 juni, zich hier 2 adult mannetjes Roze Spreeuwen bevonden. (A. Werkman) Een NIEUWE REGIOSOORT!!  

Kleine Barmsijs (7-9-12-11-13)

Tussen 18 en 25 januari, was er een groep van ongeveer 25 vogels aanwezig op het heideterrein bij Rozendaal (J. v/d Westeringh). Ook op 21 januari verbleven er 2 stuks in groot Warnsborn (G. van Hoorn) en er zaten 18 stuks bij elkaar op 1 maart op de Ramenberg bij Loenen (J. Greven). Het najaar leverde 4 zekere waarnemingen op: 15 oktober Stuitbos, Huissen en 25 oktober Loovelden bij Huissen (V. de Boer), 1 november bij Heelsum (B. Braafhart) en op 13 november bij het Dal van Deelen (J. v/d Westeringh).  Alle overvliegende Barmsijsjes, zullen ongetwijfeld “kleine” zijn geweest, aangezien er van een “Grote” invasie geen sprake meer was.

Grote Barmsijs (2-18-38-35-4)

    In de groep Kleine Barmsijzen van 18 t/m 25 januari, bevonden zich ook ongveer 25 Grote. (J. v/d Westeringh). Ook op de Ramenberg bij Loenen, werd er op 1 maart tussen de Kleine, nog 3 Grote ontdekt (J. Greven). Daarmee was de invasie, die in 2018 begon,  tot een einde gekomen.

Europese Kanarie (6-5-5-10-8)

Behalve de 2 vogels van 18 oktober bij de Hooge Enk te Brummen (R. Karsenbarg), waren alle anderen steevast overvliegende vogels. De eerste van 2020 vloog pas op 29 augustus over het Dal van Deelen (G. Oosterwijk).     Op 13 oktober vloog er eentje over Larenstein, Velp (J. Koopman), op 14 oktober vlogen er 3 over het Rozendaalse Bos (R. Daemen), 5 november vloog er een vogel over Brink bij Huissen (V. de Boer) en de laatste op 7 november over de stuw van Driel (H. Schouwenburg).

IJsgors (3-1-2-3-5)

    De 3 IJsgorzen vlogen allen in oktober over onze regio. De 12e over het Vrijland Veteranen Landgoed (R. Vernooij), de 17e over het Hollanderbroek bij Driel (J. Lidster) en de 24e over de Dreilse Rijndijk (R. Jouwsma).

Ortolaan (2-3-4-4-2)

Het enige bewezen geval dateert van 19 augustus, ’s nachts over Rijkerswoerd (J. van Bruggen).  Op 8 september vloog er mogelijk een tweede over en op 19 september werd er eentje doorgegeven over telpost Doesburg (G. Strang/ G. Janze).

Foto: S. Veldkamp

*Witkopgors (1-0-0-0-0)

    Zaten wij net een kleine 2 weken in complete lockdown vanwege het Covid-19 virus, kwam er op 31 maart een melding door van een mannetje Witkopgors, met foto, aan de Beekseweg van Montferland, Zeddam (S. Veldkamp).  Uiteraard bleef het bij een eenmanswaarneming, omdat de melding pas na de lockdown bekend werd danwel vorm kreeg. Wel een NIEUWE VOOR DE REGIO!!

Grauwe Gors (1-0-0-1-0)

Op 18 februari verbleef er een Grauwe Gors tussen Geelgorzen in de Oude Rijnstrang (O. Klaassen). De vogel kon helaas na intensief zoeken niet meer gevonden worden door anderen.

Soorten die (bijna) jaarlijks worden gezien, maar in 2020 niet zijn opgemerkt, betreffen:

Grote Zee-eend (0)

Middelste Zaagbek (0)

Morinelplevier(0)

Steenloper (0)

Noordse Stern (0)

Witwangstern (0)

Al met al een prima jaargang voor onze regio. Er werden 248 soorten waargenomen in 2020. Hierbij werden er 8 nieuw gemeld voor de regio Arnhem, helaas niet allemaal even goed twitchbaar, maar dat mag de pret niet drukken. Met name ons najaar was uitstekend te noemen. Ik weet nog wel een paar leuke wenssoorten voor 2021 🙂  Die Roodmus en Kuifduiker moeten toch een keer weer terugkeren bij ons en van een Scharrelaar of Roodkeelstrandloper blijf ik hardop dromen! Die Dwerguil heeft hier toch prachtige stukken om in plaats te nemen? En die Terekruiter die steeds over dat ene huis blijft vliegen moet toch een keer in waterrijk neerploffen om zichzelf te showen aan de wereld? En hoeveel Vale Gieren en Steppekiekendieven gaan er in 2021 bijkomen? Gaat die Bijeneter nou eens eindelijk broeden hier? Dromen, dromen en nog eens dromen 🙂  Hopelijk wordt iedereen snel gevaccineerd tegen Covid-19 en kunnen wij ons weer wat vrijer bewegen, met name in de natuur (al sla ik een terras persoonlijk ook niet over natuurlijk ).  😉

Ik wens iedereen een gezond en vogelrijk 2021 toe en hopelijk kunnen wij elkaar snel weer, live, de hand schudden na het zien van een nieuwe Mega. Ik beloof hier rond januari 2022 op terug te komen.

Groeten Ronald Stolk

Regio-admin vwg Arnhem e.o.