Bijzondere soorten in januari 2021

JANUARI 2021.

Newsflash:

Avondklok ingesteld t/m 10 februari, voor het eerst sinds 1944. Rellen en plunderingen in grote delen van Nederland als gevolg, Snollebollekes zanger Rob wint “de slimste mens”, vleermuizen doen hun ontlasting op Haarlems kerkorgel, 1 dagje sneeuw, kabinet Rutte III valt n.a.v het toeslagenaffaire-rapport, Famke Louise neemt een videoclip op; 66 boetes, Wolvenfamilie van 5 dwaalt over de Veluwe, impeachment Trump in gang gezet, bestorming Capitool washington door zijn aanhang en het jeugdjournaal bestaat 40 jaar.

De naweeën van 2020:

Een nieuw jaar dus nieuwe ronde , nieuwe kansen. Januari staat vaak te boek als de maand waarin je de soorten van een jaar eerder (lees; 2 dagen ervoor bijvoorbeeld), weer makkelijk kan opzoeken. Soorten blijven in de winter toch langer op die ene plas zitten.

Zo werd het vrouwtje Topper t/m het einde van deze maand, gezien op de inham  van het Zwarte Schaar in de Fraterwaard. Deze dame werd iets noordelijker ontdekt op 29 december 2020. Een tweede Topper dame werd op de 11e ontdekt op de Bijland (J. v/d Westeringh). In de Kleine Gelderse Waard verbleven 4 Wilde Zwanen. Deze waren hier al vanaf 26 december aanwezig. De vogels waren vaak lastig te zien, vanwege het onoverzichtelijke gebied. Ook werd er aan meer dan 4 vogels gedacht, maar er zaten ook 2 Kleine Zwanen tussen. Deze laatste werden tot 12 januari gezien, de Wilde bleven tot de 26e januari. Op 23 januari vlogen er nog 6 Wilde Zwanen over de Brummensche waarden (R. Karsenbarg). Op 23 januari vlogen er 8 Kleine Zwanen over Waterrijk-oost en op 30 januari 7 exemplaren over Meinerswijk-noord (J. de Jong).  Hiermee werden er alleen al in januari 2021, meer waarnemingen van deze soort verricht dan in heel 2020!

De Geoorde Fuut van de Rhederlaag, die hier sinds 20 november 2020 verblijft, werd voor het laatst gemeld op 24 januari (M. Kok). De adulte Roodhalsgans, die sinds 13 december 2020 pendelt tussen de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort en de Huissense Waard-Noord, werd voor het laatst op 22 januari gezien. Een 2e exemplaar, namelijk een juveniel, werd op 13 januari gevonden in de Rijnwaarden boven Pannerden (J. v/d Westeringh). Op 16 en 21 januari werd de Kleine Rietgans van de Beimerwaard terug gevonden (M. Gal / B. Coenen). Op 8 december 2020 werd deze hier ook gemeld, dus de kans is erg groot dat dit hetzelfde exemplaar betreft.

Op 31 januari werd er een Dwerggans (her)ontdekt in de Beimerwaard te Ellecom (M. Gal). In november 2020 verbleef er in ditzelfde stuk ook een Dwerggans. Aangenomen mag worden dat dit hetzelfde exemplaar betreft, want zo dik gezaaid is deze soort niet meer in de wereld en ze blijven lastig uit een grote groep Kolganzen te pulken. De Roodhalsfuut van de Rhederlaag werd voor het laatst gemeld op 14 januari. Deze werd op 7 november 2020 voor het eerst hier gezien, een periode van 10 weken!  Tenslotte werd de Siberische Tjiftjaf van Netterden in het nieuwe jaar nog terug gevonden. De vogel werd op 1e Kerstdag 2020 ontdekt en werd voor het laatst op 4 januari gezien.

 

Doodnormaal is ook bijzonder:

Het nieuwe jaar werd op 6 januari opgeschrikt door een foto van een Tapuit in de Rhederlaag bij Giesbeek (J. Koopman/ M. Sagel). Het bleek toch te gaan om de nominaatvorm, al passeerden alle zeldzame varianten gelijk de revue. Het betreft de 2e ooit voor januari in Nederland en de eerste gedocumenteerde (bron: waarneming.nl). De vogel werd zelfs bezocht door liefhebbers uit geheel Nederland. Normaliter een doortrekker in onze regio vanaf eind maart tot begin mei en vanaf september weer tot in oktober. Dus deze januari waarneming is met recht zeer zeldzaam te noemen.  Na de 8e was de vogel niet meer aanwezig.

            Kortsnavelboomkruipers begonnen weer zachtjes aan met zingen in Heveadorp, het Rozendaalse Bos en op de Veluwezoom nabij de Onzalige Bossen. Klapeksters werden uit 9 gebieden gemeld: Bergherbosch, Arnhemse Heide, Deelerwoud, Rhederheide, Zweefvliegveld Terlet, Posbank, Groenendaal, Rozendaalse Veld en Loemermark. Dit zijn de bekende plekken waar deze soort overwintert.  Redelijke groepen Barmsijsjes vlogen over. Alleen met zekerheid is de Grote Barmsijs gezien op 15 januari in Loenen (A. van Vliet) en de Kleine Barmsijs, 12 stuks, op 10 januari op de Arnhemse Heide (L. Berris).  2 jonge Zeearenden hadden het prima naar hun zin in de Kleine Gelderse Waard.

Een groep van rond de 50-60 Kraanvogels vlogen op 4 januari over Netterden (Ro. Schwartz). Twee Velduilen waren ter plaatse op de 10e in datzelfde Netterden (Ru. Schwartz) en 3 Witkopstaartmezen werden gefotografeerd op 9 januari in de Doorwerthse Waarden (P.G. Gelderblom). Tenslotte werd er op 9 en 16 januari een Zwartkopmeeuw gezien in de omgeving van de Beimerwaard en Doesburg (B. Coenen/ M. Gal). Een vrouwtype Bruine Kiekendief werd alleen op 6 januari gezien in Waterrijk-oost (J. Koopman) en er werden 4 Rode Wouwen gezien deze maand en 2 Smellekens. Overwinterende Oeverlopers werden gemeld uit Meinerswijk (j.van de Westeringh) en de Havikerwaard (R. Reddingius).  Ook de Scholekster was alweer terug in onze regio, er werden al uit 5 plaatsen vogels gemeld en een groep van 70 Waterpiepers werd gezien langs de oude IJssel bij Zutphen (M. Klemann).

Voor de Cetti’s Zanger was 2020 een goed jaar. Weer werden er meer kilometerhokken bezet en nam het aantal toe. Hier een overzicht:

  • 2017 0 km hokken
  • 2018 14 km hokken bezet
  • 2019 27 km hokken bezet
  • 2020 47 km hokken bezet

TOTAAL t/m 31 JANUARI:   135 soorten

 Tot in de sneeuw, tot in februari

 Ronald Stolk

Regio-admin VWG Arnhem e.o.