Bijzondere soorten in juli 2018

Een bloedmaan, de warmste nacht ooit gemeten (23,6 graden), net geen warmte dagrecord (38,1),  een doelpuntrijke  WK voetbal finale en net geen Nederlandse tourwinnaar. Juli 2018 hield de gemoederen bezig!   Ook dacht ik , als regio-admin,  een rustige zomermaand in te gaan. Dankzij de melding van een Arendbuizerd op het Duits- Nederlands grensgebied bij Netterden, werd die rust prettig verstoord en kon ik meteen vol aan de bak.

De vogel werd op 6 juli gevonden. (E. Ernens) en later die dag door een groep vogelaars beschreven en gefotografeerd.  (o.a. Ro. Schwartz). De vogel bestreek het grasvolle en muizenrijke Duitse deel en landde vaak in een Meidoorn, die net aan de verkeerde kant van de grens lag voor ons nederlanders. Een driedubbele sloot markeerde de grens maar gelukkig maakte de vogel vaak even een korte vlucht over het Nederlands gebied. Hierdoor telde de vogel ook voor de Nederlandse –  en lokale regio lijst. Dit vergde wel het nodige geduld getuige dat sommige vogelaars wel 5x terug moesten komen om de vogel over het grensgebied te zien vliegen. Daarnaast verbleven er ook vrij lichte Buizerds in het gebied, die ten onrechte werden aangewezen als de Arendbuizerd. Ook een vrouwtje Bruine Kiekendief zorgde voor determinatie problemen. Al met al een lastige klant, maar wel een prachtige. Volgens de lokale boeren verbleef de vogel hier al enkele weken. Indien aanvaard is dit het 10e geval voor Nederland. De laatste melding op Nederlands grondgebied kwam van 24 juli (J. Verboom).

De maand juli begon met een tropische verrassing op de 1e van de maand. Een Chileense Flamingo verbleef in Waterrijk-oost (R. Zweers).  De vogel was geringd en aan de hand daarvan te herleiden naar Zwillbrocker Venn in Duitsland. De soort betreft een exoot in ons land.

Van de Grauwe Klauwier werden er nog 3 exx gezien op de Arnhemse heide en op 27 juli zat er een vrouwtje in het Deelerwoud (R. Schoonderwoert).  Op 6 juli verbleef er een mannetje in de uiterwaarden bij Malburgen, Arnhem langs de Rijn (J. Meszaros).

Op 28-7 werd de eerste Drieteenstrandloper van 2018 gezien langs de Rijn bij Heteren (J. Nagtegaal).  Op 21 juli zat er een Krombekstrandloper in de Lobberdense Waard (G. Van Hoorn).  Een Houtsnip vloog op in het Rozendaalse Veld op 13 juli  (R Schuurkes).

Een Kleine Zilverreiger werd gemeld tussen 21 en  27 juli in de Buitenwaard van pannerden (G. Van Hoorn).  Daarnaast werden er  2 vogels tussen 20 en 23 juli gezien in de jezuietenwaay (C. Klaassen).  Op 21 juli zwierf er een juveniele Zwarte Ooievaar rond bij Brummen (M. Ruijs), Leuvenheim (J. Pilzecker)en Bronckhorst (M. Klemann).  Tijdswijs gezien gaat het hier om 1 en dezelfde vogel.

Er werden 3  Zwarte Wouwen gezien deze maand. Opvallend was het exemplaar dat de gehele maand werd gezien in Netterden aan de Duitse grens, vaak samen met de Arendbuizerd.   Van de Rode Wouw werden er ook 3 gezien.  Dit waren onder andere vogels die langere tijd in een gebied verbleven, zoals in Netterden en omgeving Cortenoever. Er werd maar 1 Visarend gezien deze maand, in de Loowaard op 18 juli (P. Bus).  Van de Zeearend werden 2 exemplaren gezien, een adult op 2 juli in de pannerdense Waard en op 18 juli een 2e Kalenderjaar  in de Loowaard (P. Bus).

Op 15 juli werden er 2 juveniele Baardmannen gezien in Waterrijk-oost. (J. Wannet). Ook van de Roerdomp werd er een juveniel gezien in dit gebied (K. Dansen) en op 30 juli werd er een jong Porseleinhoen  gefotografeerd (J. Meszaros).  Dit bewijst dat dit gebied potentie heeft en plaatst biedt aan zeldzame moerasvogels  die hier tot broeden komen.

De Patrijs doet het, ondanks zijn steeds zeldzamer wordende status in Nederland, nog best goed in onze regio getuige de waarnemingen van juvenielen die deze maand zijn gezien. Hier een overzicht:

 • 3 jonkies Holthuizen ( Boonstra)
 • 11 jonkies Angerense Buitenpolder (E-J Bijleveld)
 • 14 jonkies Angerlose Broek ( v/d Aa)
 • 8 jonkies Rouvenen ( Bus)
 • 8 jonkies Brummense Waarden ( Bouwmeester)
 • 2 jonkies Park Lingezegen ( v/d Aa)
 • 2 jonkies De Park, Elst ( Roze)

 

Hier volgt nu een overzicht van een paar “de laatste” soorten in ons werkgebied, al dan niet zingend of ter plekke.

 • De Laatste zingende Blauwborst komt van 22-6 uit Drempt ( Gal) en een vrouwtje tp op 26 juli Waterrijk-oost (R. Meulendijks).
 • De Spotvogel werd op 18 juli voor het laatst gehoord in Cortenoever (M. Ruijs) en op 24 juli gefotografeerd in de Jezuietenwaay ( Kuiperij).
 • Eeen Braamsluiper werd op 21 juli gemeld uit de Rosandsepolder ( Hell).
 • Een Sprinkhaanzanger werd op 27 juli nog gehoord in Bijland-west ( Van Hoorn)
 • Sijsjes werden gemeld vanui het Bergherbosch , omgeving Kemperbergerweg Hoge Veluwe  en uit Dieren.
 • Een zingende Bonte Vliegenvanger werd op 1 juli gemeld uit het Vrijland- Veteranen gebied ( Verhaar). Dit is uitzonderlijk laat voor deze soort.
 • Na een succesvol broedseizoen werd de laatste Kluut gezien op 23 juli in Waterrijk-oost

(R & H. Gorissen) De laatste Kluut uit de Kleine Gelderse Waard werd gemeld op 14 juli (E. Ernens).

 • De laatste zingende Wielewaal kwam uit Hall en wel op 16 juli ( Ruijs).
 • Op de 16e zong er nog een Cetti’s Zanger vanuit de Rijnstrangen bij Aerdt ( Jenniskens).
 • De laatste koerende Zomertortel kwam vanaf de camping van Bijland op 6 juli ( Van Hoorn).
 • De laatste Kwartel werd gehoord op 1 juli in de buitenwaard van Pannerden ( Baalbergen).
 • Op 21 en 22 juli werd er nog een Snor gezien danwel roepend gehoord vanuit de Rijnstrangen. ( Hell / G. Verhoef).
 • Ook een Grote Karekiet was op 21 juli nog kort zichtbaar in dit gebied (Hell).
 • Een Kortsnavelboomkruiper werd op 22 juli gezien in het Rozendaalse bos ( Laponder).
 • Op 14 juli werd de laatste Koekoek gehoord in Dieren (J-H v/d Wetering).
 • Een Fluiter werd op 2 juli zingend gehoord op de Veluwezoom ( Coenen).

Wat ik als admin ook bij houd en onder de aandacht probeer te krijgen, zijn algemene soorten die in een gebied voor het eerst gemeld worden. Het kan voorkomen  dat men in het verleden het niet nodig vond om een algemene soort in te voeren, maar soms kan het zo  zijn dat een bepaalde soort voor het eerst opduikt in een gebied. Voorbeelden uit het verleden zijn bijvoorbeeld de eerste Bosuil in Arnhem-zuid  (september 2017) en de eerste melding van een  Sprinkhaanzanger op de Arnhemse Heide (mei 2018).  De waarnemers reageren vaak wat “verrast” als ik hun aanspreek hierover, maar het loont. Het levert mooie waarnemingen op zoals de volgende van de afgelopen maand:

Op 14 juli werd er voor het eerst een Zwarte Specht gezien in de Kleine Gelderse Waard (E. Ernens). Dit betreft waarschijnlijk een vogel die wat is gaan zwerven vanuit het nabij gelegen Bergherbosch.  Op deze zelfde dag werd er een vrouw Pijlstaart gezien in ditzelfde gebied.  Bijzonder aangezien deze soort vaker in de winter wordt gezien en in de zomer echt een schaarse soort blijkt.

Op 15 juli werd er een Grauwe Vliegenvanger gefotografeerd in Waterrijk-oost (J. Meszaros). Ook voor dit gebied een soort die hier nog nooit eerder werd gemeld.  Tenslotte werden er op 29 juli  maar liefst 16 Zomertalingen geteld in Waterrijk-oost. Een uitzonderlijk hoog aantal (A. Poelmans).

Kortom, hoort u een zingende  Boompieper in Waterrijk-oost of ziet u een Kuifmees in Arnhem-centrum of vliegen er in oktober 20 Kluten over uw huis?? Voer het in of app of mail mij hierover. Het is bijzonder en verdient zeker een plekje in dit maandoverzicht!

Tot augustus J

Ronald Stolk.