Bijzondere soorten in juli 2020

JULI 2020

Newsflash:

Muistroom, komeet Neowise trekt langs, staatsbosbeheer plant 1,6 miljoen bomen, corona-ontkenner president Bolsonaro van Brazilie besmet, Hugo de Jonge nieuwe lijsttrekker CDA en componist Ennio Morricone overleden.

De Slangenarend van het Dal van Deelen werd op 25 juli eindelijk op de foto gezet (R. Snijders). De vogel werd met zekerheid tot de 28e gezien. 4 Vale Gieren trokken op 13 juli over de Hoge Veluwe, net buiten ons werkgebied. Boven Hoenderloo werd er 1 gemeld (T. Roeke). Een Zwarte Wouw vloog op 1 juli boven het Herikhuizerveld, Posbank (P. de Knijff) en op 9 juli boven Heteren (J. Lidster). Een Grauwe Kiekendief vloog op 27 juli boven de Velperwaarden (R. Reddingius) en een totaal van 3 Zeearenden werden gemeld uit het Dal van Deelen, Cortenoever bij Brummen en uit de Jezuietenwaaij.

Het gaat erg goed met de Zwartkopmeeuw. Anno 2020 werd de soort, tm eind juli, uit 24 km hokken gemeld wat een verdubbeling is ten opzichte van geheel 2019. Deze maand kwamen daar 7 gevallen bij van in totaal 10 exemplaren. Waterrijk-Oost spande de kroon met 2 adulten, 2 eerste kalenderjaren en 1 juveniel. Ook uit Heteren, Doorwerth, de Nieuwe Haven van Arnhem en de Meinerswijk kwamen meldingen door. Het totale aantal exemplaren staat tot nu toe op 33.

De Steltkluut bleef aanwezig in Waterrijk-Oost tot 2 juli. Een Krombekstrandloper werd de 18e gefotografeerd in ditzelfde Waterrijk-Oost (J. Wannet) en op de 27e waren hier 3 Temmincks Strandlopers aanwezig (J. de Jong).  Waterrijk – oost was ook in trek bij Purperreigers. Tussen 16 en 30 juli werden hier onregelmatig enkele exemplaren gezien (S. Telesepta). Ook uit de Beimerwaard kwam een melding op 14 juli (J. Laes) en tussen 20 en 25 juli was er een vogel aanwezig in Netterden (Ro. Schwartz). Een Kwak vloog op 29 juli roepend over de Veluwezoom (G. Verhoef) en de enige Zwarte Ooievaar van deze maand zat in de Jezuietenwaaij op 25 juli (O. Klaassen).

Wielewalen bleven tot 23 juli actief in het Hekenbroek, Hoog Keppel (E. Ernens) een Draaihals werd gezien op een Roompotpark te Hoenderloo (T. Roeke), op de 8e werd een Grauwe Klauwier gemeld rond de Potjesweide van Laag-Keppel (J. Engelen e.a) en op de 18e een exemplaar op het Dal van Deelen (L. Hinfelaar). De Kwartel bleef gemeld worden uit het bolwerkje nabij Brummen. Van 26 juli t/m de 31e werden er 3 zingend gemeld uit de Arnhemse Heide, de 8e vloog er een vogel over Westervoort en de 1e juli over de Loowaard.

Nacht(opname)burgemeester:

Tot slot de leukste meldingen van onze nachttrekopnemer Joost van Bruggen.  De 8e juli vloog er een Woudaap over, de 4e van 2020 en alle 4 boven Rijkerswoerd door Joost. Op 25 juli vlogen er minimaal 1 en op de 26e zeker 2 Reuzensterns over.  Naast deze 2 krenten: : 24 Witgat,  38 Oeverloper, 12 Regenwulp en 2 Kwartels.

Op naar augustus.

Groet Ronald Stolk

Regio-admin VWG Arnhem e.o.

 

Totalaal soorten:  228