Bijzondere soorten in juli 2021

NEWSFLASH:

Olympische Spelen Tokyo van start. Epke Zonderland en Kiki Bertens beeindigen carriere. Watersnoodramp Limburg. Koe wordt 100 km meegevoerd door wassende water. Arnhem verbreekt banden met de stad Wuhan. Coronabesmettingen nemen met 600% toe. Italie wordt Europees kampioen voetbal. Peter R. de Vries vermoord. Reuzenpanda door China van lijst met bedreigde diersoorten gehaald en 11.000 Amerikaanse Rivierkreeften gevangen in vijver Ede.

Allereerst de zeer zeldzame soorten. Vanaf 11 juli werden er 2 Slangenarenden gezien op het Deelensche Was van de Hoge Veluwe (J. Swaving), net buiten de regiogrens. Ze trokken af en toe onze regio binnen via het Dal van Deelen. Het betreft al het 7e jaar sinds 2012 dat alhier Slangenarenden overzomeren. Op 21 juli vlogen er 2 Grote Sterns over de wijk Malburgen van Arnhem (A. Boorsma). Op 3 juli liep er een Koereiger in de Jezuietenwaay (P. Groebe). Het betreft de 3e waarneming van deze soort in 2021 en alle vogels konden, op diezelfde dag, niet meer worden terug gevonden! Een Steltkluut vloog tegen de schemering van de 27e juli langs het kijkscherm van Waterrijk-oost (R. Stolk).

De doortrek van Zwarte Ooievaars kwam deze maand op gang. Er werden 13 exemplaren gezien vanaf 19 juli. Leukste waarneming betrof een groep van 5 exemplaren tesamen op 21 juli boven de Tichelbeekse Waarden (M. Klemann). Een Purperreiger werd gemeld op 28 juli vanuit de Brummense Waarden (R. kaptein). 2 Kraanvogels vlogen op 24 juli boven de Oude Rijn (R. Muller). In totaal 6 Rode Wouwen werden er gemeld en 3 Zwarte Wouwen: op 3 juli boven de Driedrorpenpolder, Pannerden (P. Groebe), op 27 juli boven de Bijland (C. teute) en de 29e boven de Rouvenen (R. Schoonderwoert).  De gezenderde Lammergier vloog nog rond in de omgeving van het Dal van Deelen op 8 juli (R. Reddingius).

Een juveniele Zwartkopmeeuw was vanaf 19 juli de gehele maand present in Waterrijk-Oost (J. de Jong) en een 2e exemplaar werd op 24 juli gezien in de Huissense Waarden (H. Damen).

Ook de Kwartels kwamen deze maand eindelijk los. Er kwamen meerdere meldingen door vanuit o.a Dal van Deelen, Arnhemse Heide, Bergherbosch, Wehl, RosandsePolder, de Grote Gelderse waard en vanuit de Cortenoever bij Brummen.  Ook de Grauwe Klauwier doet het uitstekend binnen de regio. In juli kwamen er waarnemingen door vanuit Empe, Kemperheide, hall en Terlet. Dit dus naast de al bekende plekken.

Zangtechnisch werd het ook stiller en stiller. De Grote Karekiet werd op 11 juli voor het laatst gehoord nabij het berghoofdseveer in de Rijnstrangen (B. Wilbrink/ E. de Ree). De Snor snorde voor het laatst op 9 juli nabij de Oude Rijn-Oost (R. Stolk/ E. Ernens) en de Wielewaal jodelde op 21 juli voor het laatst rond de Oude IJssel van Zutphen (M. Klemann). Een volledig overzicht zal volgende maand geplaatst worden met alle laatste zangers cq broedvogels. Klein tipje:  de Koekoek werd op 11 juli voor het laatst baltsend gehoord.

Tot slot hield een ontsnapte en doorgekweekte oranje Kanarie de gemoederen flink bezig in Waterrijk-oost. De vogel is vaak gezien tussen 7 en 18 juli en o.a. ingevoerd als:  Vink, Keep, IJsgors en Bonte Tapuit!  Was het maar zo’n feest 😉

na een “rustig’ maandje gaat het hopelijk weer knallen in augustus. Tot dan

groetjes

Ronald Stolk

Totalen t/m 31 juli: 235 soorten