Bijzondere soorten in juli & augustus 2022

BIJZONDERE SOORTEN JULI/AUGUSTUS 2022:

Met 4 nieuwe jaarsoorten erbij werd het een hete zomer (letterlijk) want de temperaturen stegen weer eens naar recordhoogten. Tussen haakjes () de totale waarnemingen voor dit jaar. De Lammergier werd weer gezien, maar is niet in dit overzicht opgenomen omdat het nog steeds om een exoot gaat binnen Nederland. Ook werden er weer eens 2 Ringtalingen losgelaten in Waterrijk-oost, maar ook deze vallen buiten dit overzichts-boot.

 Kwartelkoning (2):

Tussen 8 en 17 juli ontdekte Ivo Seelen een baltsend mannetje in de Ellecomse Polder. Dick van Dorp ontdekte later dat er een tweede bij zat te roepen. Dit maakt het 2e geval met in totaal 3 mannetjes dit voorjaar.

Kwak (4):

Op 13 juli werd Vincent de Boer blij verrast, toen er een onvolwassen Kwak over zijn huis vloog. Op 16 augustus werd er nog een vogel ontdekt, dit keer in de Arnhemse wijk Schuytgraaf en door Erik Bolt op de foto gezet.

Snor (3):

De al aanwezige vogels in Waterrijk-oost en in de Oude Rijn, werden tot in ieder geval 4 augustus “snorrend” gehoord.

Purperreiger (12):

De enige juli waarneming werd gedaan op de 27e in de Oude Rijn door Corbeau. Tussen 14 augustus en 6 september verbleef er een jonge vogel in de Netterdensche Broek (Roel Schwartz). Ook vanuit de gebieden Homoet, Spijk en de wijk Schuytgraaf werden er vogels opgemerkt in augustus.

Kleine Zilverreiger (11):

Na 1 enkele waarneming uit het vroege voorjaar, kwamen er in deze periode uit 10 verschillende gebieden meldingen van deze soort. De Jezuietenwaay, Hondsbroekse Pleij, Erfkamerlingsschap, Velperwaard en zelfs Doorwerth en de haven van Arnhem waren populair. De groep van 6 exemplaren in de Jezuietenwaay op 7 augustus, betreft de grootste groep tesamen ooit voor onze regio!

Slangenarend (2):

Tot 17 augustus bleven er minimaal 5 exemplaren over de Hoge Veluwe rondzwerven. Sovon heeft een mooi artikel geschreven over de Nederlandse influx, die via deze link te lezen valt.

https://sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/influx-van-slangenarenden

Zwartkopmeeuw (25):

In juli werden er 5 waarnemingen verricht, met name op en rond Waterrijk-oost. Veelal betrof het hier 1e jaars vogels. In augustus werden er 2 vogels gemeld: eentje uit de haven van Arnhem en 1 overvliegend boven de Eltenberg.

Visarend (56):

Met 4 waarnemingen in juli en 17 in augustus, ronden we het aantal voor 2022 voor nu af op 56 exemplaren. September komt er ook nog aan 😉

Zwarte Ooievaar (17):

Ook deze soort kwam in de maand juli door met 4 waarnemingen, veelal adulten. In augustus kwamen er nog eens 7 exemplaren bij (veelal juvenielen), wat het totaal brengt naar 17.

Zwarte Wouw (67):

5 overvliegende vogels in juli en maar 2 in augustus, waarbij het laatste exemplaar op 24 augustus werd gezien.

Rode Wouw (160):

Met 7 juli waarnemingen en 21 augustus waarnemingen, komt het totaal nu uit op 160 dieren voor 2022. En dat is een “normaal” aantal.

Hop (4):

Het werd een prima augustus maand voor deze soort. Op 18 augustus ontdekte Jorick van de Westeringh een vogel in de Jezuietenwaay. De vogel vloog richting Kandia en werd hier 13 dagen later op de 31e teruggevonden door Hans Hof. Op 21 augustus werd er een Hop gezien in het Deelerwoud door Freek Nijmeijer (foto).

Velduil (4):

Tijdens de vruchteloze zoektocht naar de Hop in de omgeving van Kandia, Rijnstrangen, vloog er een Velduil over op de 31e augustus (Jeroen Willems).

Morinelplevier (3):

In de periode tussen 23 en 29 augustus, kwamen er meldingen uit 3 gebieden van overvliegende vogels. De 23e boven de Veluwezoom door Daniel Paalvast, de 26e 2 exemplaren boven het Dal van Deelen (Jorick v/d Westeringh) en de 29e boven de Posbank, Herikhuizerveld ook door Jorick.

Goudplevier (17):

Tussen 15 en 29 augustus vlogen er 23 stuks in totaal over de regio. Het gros boven het Dal van Deelen en de Posbank, maar de grootste groep (10 exx) vlogen over de Eltenberg (Jan Schoppers).

Porseleinhoen (2):

Na een stil en leeg voorjaar wat deze soort betrof, kwamen er toch nog 2 waarnemingen binnen in deze periode. Op 19 augustus vloog er ’s avonds een roepend exemplaar over het hoofd van Han Derks, die op de bus zat te wachten in Oosterbeek. Op 24 en 28 augustus werd er een vogel gefotografeerd in Waterrijk-Oost door  Koen Kuiper (foto) en Otto Faulhaber.

Temmincks Strandloper (6):

De enige waarneming betrof een exemplaar op 27 augustus in de Jezuietenwaay (Hans van den Dool).

Krombekstrandloper (3):

Op 19 augustus werden 2 exemplaren gemeld vanuit de Jezuietenwaay door Dick van Dorp en de 25e augustus 4 stuks in Waterrijk-Oost door Breunc.

Duinpieper (2):

De eerste Duinpieper voor 2022 werd op 19 augustus gehoord op trek boven het Dal van Deelen (Jorick v/d Westeringh) en het 2e exemplaar volgde op 24 augustus boven ’s Koonings Jaght (Ronald Stolk).

Zomertortel (4):

Op 13 augustus waren Jorick v/d Westeringh en Jeroen Willems de gelukkigen die een tijdje naar een juveniele Zoto konden kijken op de Posbank.

Zilverplevier (4):

De enige vogel deze periode werd op 18 augustus opgemerkt overvliegend boven de Jezuietenwaay (J. v/d Westeringh).

Krooneend (2):

Twee vrouwtjes werden op 10 augustus ontdekt nabij Lobith door Jildert Hijlkema.

Waterrietzanger (1):

Ook dit jaar werd er in augustus gezocht naar deze soort in Waterrijk-oost, zo’n beetje de jaarlijkse hot-spot voor deze vogel. Tussen 12 en 16 augustus kwamen er meerdere meldingen door, die allen te kort werden gezien om 100% zeker te zijn. Alleen Jorick v/d Westeringh en Jeroen Willems wisten een zekere door te geven. Ze zijn skulky en het geluid lijkt veel op die van de Rietzanger, waardoor het toch een lastig beestje is.

 

WAT GEBEURDE ER IN DE WERELD:

Diesel voor het eerst duurder dan Benzine,  schrijnende beelden van het Nederlands asielopvang in Ter Apel, geen muntjes meer nodig voor winkelwagentjes, Kraanvogeljong in de Peel, Tom Dumoulin stopt met fietsen, Walrus “Freya” wordt gedood in Noorwegen, Frank Masmeijer op vrije voeten, hitterecord in Europa, 4-daagse van Nijmegen wordt 3e daagse van Nijmegen vanwege diezelfde hitte, Britse Grijze Eekhoorns gaan aan de pil in Engeland, Boris Johnson vertrekt als premier van datzelfde land en Michail Gorbatsjov en Olivia Newton-John komen te overlijden.