Bijzondere soorten in juni 2018

JUNI 2018:

 a al het voorjaarsgeweld breekt er een periode van relatieve rust aan binnen onze regio deze maand.  We moeten het vooral hebben van alle al aanwezige  soorten die zich voor een langere periode hebben gevestigd in onze regio.

De Kleine Vliegenvanger , de Kwartelkoningen en de Porseleinhoentjes bleven allemaal op hun plek zitten.  Met name bij het Porseleinhoen  was het lastig om in te schatten hoeveel er nu exact riepen in Waterrijk-oost. Rond de 5 a 6 is een goede  indicatie.  Op 27 mei werd er ook nog een Porseleinhoen gehoord in de Empense en Tondense Heide (G. Verhoef) en op 18 juni riep er een exemplaar vanuit de Kleine Gelderse Waard (E. Ernens). Op  8 juni vloog er een Kwartelkoning op uit een berm langs de A50 nabij Heteren (H.Derks). Meldingen van de Patrijs kwamen uit: Waterrijk-oost, Nieuw-Wehl, Elst-de Park, Brummen,  Drielse dijk en Schuytgraaf Arnhem, al dan niet met jongen.   Roepende Kwartels werden gemeld uit het Dal van Deelen (2 exx), Bronsbergen te Zutphen (W.J de Wilde) en ’s nachts op recorder opgenomen boven Rijkerswoerd Arnhem (J. Van Bruggen), Nieuw Baank Brummen (J. Kok)  en uit Olburgen(C. Emaar)  Een Geoorde Fuut werd tussen 16 en 20 juni gezien in Waterrijk-Oost (D. Van Dorp).  Op- en overvliegende Roerdompen werden gezien uit: Waterrijk-oost, Oude Rijn Aerdt,  de Eendenpoelse Buitenpolder en bij de Kleine Gelderse Waard.  Een Kwak vloog roepend over Rijkerswoerd op 7 juni (J. Van Bruggen).

De Cetti’s Zanger bleef zingen in Schuytgraaf, Arnhem en 3 exx bij de Oude Rijn van Aerdt.

Een Zwarte Wouw werd jagend gezien boven Netterden op 17 juni (P. Eekelder).  Van zijn neef de Rode Wouw werden er  7 exx gemeld. Opmerkelijk is de vogel die al vanaf 17 mei t/m 30 juni werd gezien in de Cortenoever bij Brummen door meerdere waarnemers. De vogel werd jagend, rustend en met transporttochtjes van ontlasting danwel voedsel gezien.  3  Visarenden werden er gemeld.  Op 3 juni boven Doesburg (M. Gal) en de Kleine Gelderse Waard (E. Lam / K. Van Oorde) en op op 27 juni boven Bronsbergen (W.J de Wilde). Het Baardmannetje werd alleen op 2 en 16 juni gezien om en nabij de rietkragen van Aerdt.  Meldingen van de Wielewaal kwamen uit Eerbeekse Hooilanden, Deelerwoud zuid, Dieren en de Ijsselweiden  bij Doesburg.

Grote Karekieten werden mondjesmaat gemeld de gehele maand uit de Rijnstrangen. Het laatste zingende exemplaar werd op 16 juni gehoord vanuit de Eendenpoelse Buitenpolder  (F. Vd Ven).  De Rietzanger werd voor het laatst zingend gehoord op 9 juni in  de Zilvensebroekbeek bij Loenen (B. Stam) en daarvoor zong er een vogel in Schuytgraaf op 4 juni (J. Ouborg). Tussen 2 en 9 juni zong een Zomertortel in Netterden (G.Strang). Op 4 juni werden er 3 gezien op camping de Bijland (M. Gal) en op diezelfde dag zong er een exemplaar in Deelerwoud Zuid (H. Derks).

Op 6 juni vloog er een Zwarte Ooievaar over Velp (R. Verhoef).  De man Krooneend verbleef tot 4 juni in de Kleine Gelderse Waard (M. Gal).  Een Zilverplevier werd op 3 juni gezien in de Eerbeekse Hooilanden (H. ten Seldam).   Een baltsende Houtsnip werd op 3 juni gehoord op het Rozendaals Veld (W. Bosgra). Dit was na 7 april weer de eerste en enige waarneming van deze soort.

Grootste sensatie deze maand was de ontdekking van een vrouwtje Indigogors op 15 juni op het Veteranenlandgoed Vrijland. (R. Wester). Helaas bleek deze geringd te zijn en dus ontsnapt uit een voliere.

Juni staat ook te boek als de maand waarin de zangactiviteit van de meeste vogels stopt.  Hier volgen een aantal voorbeelden. De Nachtegaal werd voor het laatst op 22 juni kort gehoord op camping Bijland (A. v/d Aa).  De laatste zingende Bonte Vliegenvanger werd op 15 juni gehoord op  ‘S Koonings Jaght (R. Stolk).  De Fluiter hield na 29 juni zijn snaveltje dicht, Imbosch (J. v/d Westeringh) en de laatst gemelde baltsende Koekoek werd op 29 juni gehoord ook op de Imbosch (J. v/d Westeringh).

Een mooi aantal van 13 Casarca’s verbleven op Waterrijk-Oost vanaf 20 juni (R. Stolk). Een  Zwarte Ruiter werd in hetzelfde gebied gezien van 20 t/m 24 juni . Vanaf 13 juni werden er ook weer Bosruiters gezien , de eerste 2 vanuit Waterrijk-Oost in een adult kleed (R. Stolk) of dit nu hele late zijn of alweer de eerste uit de broedgebieden op hun terugweg blijft de vraag.  Op 18 juni zat er weer een mannetje Kemphaan in ons werkgebied, namelijk Waterrijk-Oost (P. Vd Kamp).  Op 5 juni vloog er een Bontbekplevier over Doesburg (E. Lam) en op 13 juni zat er een exemplaar in Waterrijk-oost (R.Stolk).

Verder opmerkelijk vanuit de historie binnen onze regio, is dat er dit gehele voorjaar in 2018 geen enkele Kanoet , Drieteenstrandloper of Kleine Strandloper is gezien.   Wellicht in de komende zomermaanden? We gaan het zien !

Met vriendelijke groet,

Ronald Stolk, Regio-admin VWG Arnhem