Bijzondere soorten in juni 2021

Newsflash:

Bill Cosby weer vrij man, DJ Rob Stenders terug bij Veronica, Otter sporen in Amsterdam, valwind bij Leersum, E.K 2020 van start en Nederland strand in achtste finales tegen Tsjechië, hartaanval Deense Christian Eriksen op het veld zorgt ook voor toename reanimatiecursussen, Corona versoepelingen doorgezet, Viva blad verdwijnt na 49 jaar, Leeuwen in Artis mogen toch blijven en nieuwe Dinosaurus soort gevonden in Australië.

Waar onze Nijmeegse buren deze maand flink uitpakten met o.a Orpheusspotvogel, Struikrietzanger, Kwartelkoning, Zomertortels en Ralreiger, werden wij getrakteerd op een nieuwe regiosoort in de vorm van een Graszanger. Deze werd op 18 juni ontdekt in de graslanden van Waterrijk-oost en bleef tot 29 juni. De vogel zong veel (nou ja zingen)  en was daarbij goed waar te nemen door vele belangstellenden (M. Koster). Op 20 juni trokken er 4 Vale Gieren over de regio. Ze waren te zien boven Schaarsbergen, Arnhem Noord, Velp en De Steeg. Het betreft alweer het derde jaar op rij waarbij er groepen over onze regio vliegen. Met name de Hoge Veluwe lijkt voor hen een aantrekkingspunt (V. Jacobs). Een Kwak was kort aanwezig op 9 juni langs de IJssel ter hoogte van Zutphen waarna het verdween in hun werkgebied (P. Esselink). Een Dwergstern werd gemeld op 28 juni in Waterrijk-oost. Ook deze was kort aanwezig en een dag later alweer foetsie (A. Vliegenthart). Een Witwangstern werd op 2 juni in hetzelfde Waterrijk-oost waargenomen (J. de Jong).

“onze” Steenarend plakte er weer een maandje aan vast door tussen 8 en 10 juni zich te laten zien ter hoogte van het gebied Deelen en omgeving (C. Bosman/ T. Janssen e.a). Een vrouwtje Grauwe Kiekendief vloog op 7 juni over de Tondensche Enk, Brummen (M. Klemann). Verder werden er 10 Zwarte Wouwen en 13 Rode Wouwen gezien deze maand.

De Grauwe Klauwier doet het bijzonder goed in onze regio. Buiten de geijkte gebieden, werden uit onder andere de Rhederheide, Cortenoever, Waterrijk-oost en landgoed Voorstonden  exemplaren gemeld. De Grote Karekiet daarentegen doet het minder. Op 5 en 6 juni werd er een zingende man gemeld uit omgeving Oude IJssel te Zutphen (G. van Leeuwen) en de zingende vogel nabij het pontje van Aerdt, werd t/m 19 juni gehoord (div.). De Snor bij Aerdt, snorde er deze juni maand lustig op los, al lijkt dit het enige exemplaar te zijn qua territorium voor onze regio. Kwartels werden gemeld vanuit de Arhemse Heide en het Dal van Deelen, maar het bolwerk Cortenoever spande de kroon met op z’n minst 10 baltsende exemplaren (P. Baalbergen e.a.).

De twee Zilverplevieren van Waterrijk-oost bleven tot 8 juni. Een Krombekstrandloper werd op 14 juni gezien in hetzelfde Waterrijk-oost (J. Nagtegaal) en ook 2 Zwartkopmeeuwen verbleven alhier tussen 13 en 28 juni. Op 7 en 8 juni pendelde een Kleine Zilverreiger heen en weer tussen Waterrijk-oost en waterrijk-west (D. van de Berg) en een ander exemplaar werd op 8 juni gezien in Bronsbergen, Zutphen (W.J de Wilde). Een Zwarte Ooievaar vloog op 12 juni over Deelen (P. Planken/ P. Doorn e.a.) en 3 exemplaren op 9 juni over datzelfde Deelen (M. Balder/T. Janssen e.a.).

Tenslotte kwam er nog een melding door van een Zomertortel op 24 mei in Laag Wolfheze. Dit betreft de enige waarneming van deze soort to nog toe in onze regio (H. Nuijt).

Dit brengt het totaal waargenomen soorten t/m 30 juni op:  234