Bijzondere soorten in maart & april 2022

Bijzondere soorten maart & april 2022.

Het bleek een wat tam voorjaar vergeleken met die van 2021 qua zeldzaamheden. Desondanks werd er een nieuwe regiosoort gevonden in de vorm van een Ringsnavelmeeuw en de 6e Roodkopklauwier voor onze regio werd gevonden. Wintervogels bleven soms tot in april langdurig aanwezig en na een sneeuwbui op 1 april en een voorjaarsstorm in de eerste week van april, werden er toch nog zeldzame Ganzen en Eendjes gevonden.  De Kraanvogels werkten goed mee dit voorjaar en er werden weer fenologische records gevestigd.  Tussen () het totaal aantal waarnemingen voor 2022.  Er werden  tot 30 april 201 soorten gezien.

Rotgans (2):

Op 6 april werd er een vogel gevonden in het Azewijnsche Broek door Jan Schoppers. De vogel bleef de gehele dag aanwezig maar werd alleen door de plaatselijke vogelaars bekeken.

Kleine Rietgans (3):

Hans van den Dool ontdekte en fotografeerde op 8 april op recreatieplas de Bijland een exemplaar tussen de Grauwe Ganzen. Het bleef bij deze ene waarnemer. Er waren al twee eerdere gezien die beter bezocht werden en het blijft een Gans natuurlijk 😉

Dwerggans (1):

Met terugwerkende kracht alsnog in dit overzicht. Deze Gans werd op 28 januari gevonden door Mark Gal in de uiterwaarden van Doesburg, maar werd pas doorgegeven nadat het overzicht van januari en februari al bij de drukker lag. Vandaar dat deze in dat overzicht ontbreekt. Is nog door 1 andere vogelaar gezien.

Kleine Zwaan (2):

De tweedejaarsvogel van de Rouvenen, die hier al verblijft vanaf 17 januari, werd voor het laatst op 14 april gemeld door Erik Lam. De vogel heeft hier dus dik 12 weken gebivakkeerd tussen de Knobbels.

Wilde Zwaan (2):

Van de vier Wilde Zwanen die al de gehele winterperiode verbleven in de Kleine Gelderse Waard, werd het laatste exemplaar gezien alhier op 6 maart door Jeroen Willems.

Topper (3):

Het vrouwtje dat al een langere periode op een zijarm van de IJssel verblijft, ter hoogte van Dieren, werd door Bob Coenen op 12 maart voor het laatst gezien.

Grote Zee-eend (1):

Tijdens een onstuimige 7 april avond, vind Andre Geelhoed 3 van deze Zee-eenden op recreatieplas de Bijland, als hij tracht de eerste Dwergmeeuwen te vinden (wat ook nog eens lukte, zie aldaar). Een leuke bonus en de eerste voor 2022.

Zwarte Zee-eend (2):

Dat recreatieplas de Bijland het checken waard is voor spannende Eenden en ander waterspul, wordt maar weer eens bewezen op 9 april als Guus Jenniskens en Pieter Baalbergen maar liefst 5 Zwarte Zee-eenden vinden. Twee dagen na zijn neef de Grote Zee-eend en op dezelfde plas.  Dit betreft de 2e waarneming van deze soort in 2022.

Zomertortel (1):

Een langstrekkende vogel werd op 29 april omschreven door Ralf van Hoof, boven de Arnhemse wijk Schuytgraaf-noord. Deze soort is, sinds het recentelijk uitgestorven zijn als broedvogel, alleen nog weggelegd voor de “lucky few” die een langs vliegend beest zien.

Kraanvogel (veel):

Tussen pak m beet 8 en 12 maart kwam er nog een flinke golf Kraantjes over de regio. Al bleven de aantallen achter op de eerste golf en schommelde de aantallen tussen de 40 en de 60 exemplaren per groep. Via de app groepen werden groepen vogels gevolgd en elders opgepikt. Tot en met 18 april werden er hierna nog enkelingen opgemerkt, daarna was de koek op. Wij hebben wel enorm kunnen genieten van dit prachtige fenomeen.

Geoorde Fuut (3):

Op 23 maart werd er een exemplaar gezien op de Rechteroever bij Drempt en op 29 maart werd er een groep van 4 gezien op de IJssel bij Doesburg, allen door Erik Lam.

Steltkluut (1):

Tussen 19 en 23 april werden er in totaal 7 Steltkluten gezien in Waterrijk-oost, Park Lingezegen. Er liepen 2 groepjes rond: een groep van 5 en een paartje. Op 23 april zaten 2 vogels kort in het westelijke deel van Waterrijk om vervolgens weer terug te vliegen naar het oostelijk grondgebied. Thijmen van Heerde ontdekte de eerste 4 exemplaren.

 

Goudplevier (15):

Tot 28 maart werden er nog overvliegende dan wel kortstondig verblijvende groepen gemeld uit 8 verschillende gebieden. Grootste groep betrof die van 15 exemplaren vliegend over Waterrijk-oost (Ronald Stolk).

Zilverplevier (1):

Een waarneming van 2 overvliegende exemplaren op 20 maart, betreft de vroegste ooit voor onze regio. Waarnemer GabrielleT  zag deze boven Meinerswijk-zuid vliegen.

 Regenwulp:

Geen Rode soort maar wel even het vermelden waard. Op 19 maart namelijk werd de vroegste voor onze regio op de foto gezet door Marie-Jose Snijders. De vogel was aanwezig in Waterrijk-oost en was een dag later ook weer vertrokken.

Krombekstrandloper (1):

Op 29 april ontdekte Hans van den Dool de eerste Krombek van dit voorjaar. De vogel verbleef in de Jezuitenwaaij en was de dag erop nog aanwezig. De vogel bleek redelijk populair, getuige de 13 waarnemers die de moeite namen om te gaan kijken.

Temmincks Strandloper (1):

Guido Verhoef vond deze vogel, terwijl hij de Krombek aan het bekijken/zoeken was op 30 april in de Jezuietenwaaij. Zo zie je maar weer dat eind april alles rustig afspeuren loont. De vogel was een dag later op 1 mei nog aanwezig.

Bokje (9):

Uit 6 gebieden werden Bokjes opgestoten. Na 27 april kwamen er geen meldingen meer door.

Dwergmeeuw (4):

Op 7 april werden de eerste 2 Dwergjes gevonden op de Bijland door Andre Geelhoed. Dit aantal steeg naar 9 exemplaren op de 9e april. Ook boven de Kleine Gelderse Waard, de Hondsbroekse Pley en het Wiekense Gat werden t/m 24 april exemplaren gemeld. Hierna viel het eventjes stil, maar vanaf begin mei kwamen er weer enkele door, al bleven groepen van 70+ uit.

Zwartkopmeeuw (8):

Uit 7 gebieden werden tussen 11 maart en 30 april exemplaren gemeld. Grootste groepen betroffen 2 exemplaren boven Netterden en de Jezuietenwaaij.

RINGSNAVELMEEUW (1):

DE soort van maart betrof meteen een NIEUWE REGIOSOORT!! Via Jeroen Nagtegaal kwam op 23 maart de mededeling dat een gezenderde bekende vogel van België “on the move was” en onze regio aan het binnen vliegen was. Aangezien het al laat op de dag was, zocht de vogel een slaapplek en koos de Bijland uit. Via GPS systeem kon dit nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Op 24 maart stonden er al 9 vroege vogels klaar om de plas af te speuren, helaas zonder resultaat, de plas was al leeg om 06:30 ’s ochtends. Cornelis Fokker ging weilanden afspeuren op zoek naar Meeuwen. De eerste groep die hij tegenkwam, op een weiland langs de N811 net onder Babberich, was meteen Bingo! De Yank liep ertussen, dit tot groot genoegen van de aansnellende 8 anderen. Helaas was de vogel om 07:26 alweer gevlogen. Op 27 april werd de vogel terug gevonden, alleen wel diep in het Russische Nizni Novgorodi, zo’n 2823 km verderop. Hopelijk weet hij in oktober weer de Bijland te vinden om een nachtje op te gaan slapen 😉

Reuzenstern (2):

Dat de plas voor het kijkscherm van Waterrijk-oost populair is voor deze soort bewees zich wederom op 15 en 22 april toen er respectievelijk 2 exemplaren en 1 exemplaar werden gezien. Sinds 2018 wordt de soort hier jaarlijks gemeld in april. Behalve in 2019, maar hoogstwaarschijnlijk is de soort toen gemist. Dit keer was Jet Altenburg de gelukkige vindster.

Roodkeelduiker (2):

De 3 Duikers op de Rhederlaag die hier al vanaf november verblijven, werden op 27 maart voor het laatst gemeld. Althans, eentje dan door Erik Lam.

Zwarte Ooievaar (3):

Van 15 t/m 28 maart verbleef er een zeer tamme Zwooi in Dieren, als eerste gevonden door Gerard Nijhof, alleen toen nog in Doesburg.  De vogel had flinke happen uit de vleugels en was hierdoor makkelijk te herkennen. Hierdoor kon er worden geconcludeerd dat dezelfde vogel eerder al gezien was in de Ooijpolder en bij Kootwijk. De vogel liet “apart” gedrag zien door midden op de weg te gaan staan in hartje centrum of in een tuin en zelfs voor een grote spiegel. De vogel leek moeite te hebben met voedsel zoeken en werd later bijgevoerd door buurtbewoners. Ondanks zijn ongeringdheid riekt er wel het een en ander aan. Na 28 maart kwam er een melding op 14 april van een exemplaar, nabij dezelfde plek. De vogel was populair en werd in totaal door 139 mensen ingevoerd op waarneming.nl   Overvliegende vogels op trek werden op 16 april boven Doesburg gezien (Pim Swemmer) en op 28 april boven Rheden (Rick Huigen).

 

Koereiger (3):

De Koereiger die op 26 februari werd ontdekt in de buurt van Kandia, Rijnstrangen, zwierf hier tot in ieder geval 19 april rond. De vogel werd gezien nabij het Berghoofdseveer alsmede omgeving Groessen. Op 12 april , tijdens het wachten op het retourneren van een herstelde fiets, vlogen er plots 3 Koereigers over de tuin van Ronald Stolk richting IJsselkop, alwaar Jorick v/d Westeringh ze nog net op tijd kon zien.  Op 27 april vlogen er 2 over Waterrijk-west, gefotografeerd door Nisse Donders en Ignatio Saraber, waarbij 1 exemplaar ging slapen op het kiezeleilandje van Waterrijk-oost.

Purperreiger (3):

De eerste Reiger werd op 5 april gezien boven de Oude Rijn van Aerdt, nabij de Kleine Gelderse Waard (Ronald Stolk). Het tweede exemplaar werd op 13 april opgepikt door Guus Jenniskens vliegend boven en invallend in Waterrijk-oost. Op 23 april vloog er een vogel over Drempt (Gerbert Strang).

Visarend (29):

Tussen 2 en 30 april vlogen er 29 Visarenden over en door de regio.

Rode Wouw (100):

Van 1 maart t/m 30 april trokken er 95 Rode Wouwen over de regio. De soort wordt vaker gemeld dan Grote Mantelmeeuwen 😉

Zwarte Wouw (33):

Nadat de eerste op 7 april over de regio trok, werden er t/m ex-Koninginnedag nog eens 32 gezien. Totaal 33 dus.

Grauwe/Steppekiekendief (?):

Er werden 4 meldingen gemaakt van Grauwe Kiekendief. 2 daarvan betrof een ringtail maar vloog veels te ver weg om er iets aan vast te plakken, waardoor deze zijn veranderd. Twee andere waarnemingen bleven onbeantwoord na mijn admin-vragen, waardoor deze helaas niet goedgekeurd konden worden. Vooralsnog is er geen enkele zekere vastgesteld anno 2022.

Velduil (2):

Op 18 april vloog er een Velduil over telpost IJsselkop, waargenomen door Jorick v/d Westeringh en Jeroen Willems.

Hop (2):

Op 27 maart ontwaarde Kitty Peeters tijdens een wandeling een Hop in de Empense en Tondense Heide. Op 24 april vloog er een exemplaar op vanuit de Cortenoever door Marcel Ruijs. Een mogelijk 3e vogel bleef verstoken van commentaar, waardoor deze vooralsnog niet kan worden bijgeschreven.

Draaihals (3):

Er werden 3 Draaihalzen op trek gemeld. De eerste was aanwezig op 23 april in Oosterbeek (Frank Visbeen), de tweede op 26 april in Didam (J Veenvliet) en de laatste werd op 30 april ontdekt door Evert van der Meulen in Waterrijk-oost en bleef tot in mei.

Smelleken (21):

In de maand maart werden er 2 exemplaren gezien op doortrek en in de maand april 18 exemplaren.

Klapekster (11):

De laatste waarneming van een overwinterende Klapekster, werd gedaan op 15 april. Deze vogel verbleef in het Deelerwoud-zuid en werd nog door 4 waarnemers gezien.

Roodkopklauwier (1):

Hoogtepuntje van de maand april. Ontdekt door Rudie Schwartz in het Netterdensche Broek. In de ochtend al aanwezig, maar toen niet herkend wegens het niet bij zich hebben van een telescoop en pas in de avond terug gevonden en op naam kunnen brengen. In totaliteit door 12 gelukkigen gezien.  Dit betreft de 6e waarneming van deze soort in de regio.

Siberische Tjiftjaf (3):

Het bleek een erg goed voorjaar voor deze soort te zijn. Het eerste geval werd ontdekt in de Arnhemse wijk de Schuytgraaf op 3 maart door Johan de Jong. Deze vogel werd op 8 april (dus ruim een maand later) doodleuk terug gevonden in hetzelfde deel door dezelfde waarnemer. Een tweede exemplaar werd op 10 maart ontdekt in de Arnhemse stadswijk Molenbeke door Remco Wester. Ook deze werd een maand later “gewoon” weer teruggevonden op 11 april door de ontdekker. Een 3e vogel werd op 18 april zingend gezien en gehoord in de Jezuietenwaaij door Bob Coenen en Chris Briek.

Snor (2):

Op 11 april werd er een baltsende Snor gezien in de Oude Rijn bij Aerdt door Twan Teunissen. Deze werd in ieder geval nog gehoord op 16 april. Een tweede vogel werd tussen 12 april en 5 mei baltsend gehoord bij het kijkscherm van Waterrijk-oost, ontdekt door Maarten van Loon.

Kortsnavelboomkruiper (3):

Tussen 13 maart en 23 april werden er minimaal 2 zingende Kortsnavels gezien in het Rozendaalse Bos. (meerdere waarnemers).

Beflijster (70):

Tussen 8 en 30 april trokken er 70 Beflijsters door de regio. Grootste groep was die van 7 exemplaren op 14 april in de Empense Heide. (Eric Hoogervorst).

Engelse Kwikstaart (3):

Op 27 april werd de eerste (een mannetje) gefotografeerd in het Bergerden gebied nabij Huissen door Gijs Riekert. Een tweede vogel zat op 29 april in de Cortenoever, gemeld door Jaco Walhout en in de Jezuietenwaaij werd op 30 april een mannetje waargenomen door Jeroen Willems en Robert Keizer.

Noordse Kwikstaart (7):

Nadat de eerste vogel op 25 april werd gezien in Netterden door Roel en Rudie Schwartz, werd de soort tot 30 april dagelijks gezien en uit nog 6 andere gebieden gemeld. Grootste groep was die van 16 exemplaren op 30 april in de Jezuietenwaaij door Jeroen Willems en Robert Keizer.

 Rouwkwikstaart (8):

Ook voor deze soort bleek het een goed voorjaar. Dit kan mede komen doordat er veel vaker foto’s worden gemaakt van “dubieuze witte kwikjes”, waardoor hybrides en donkere Witte Kwikken sneller zijn uit te sluiten. De Bijland herbergde de eerste op 19 maart, een vrouwtype gezien door Andre Geelhoed. 23 maart leverde een mannetje alhier op (Robert van Tiel) en op 7 april verbleef hier wederom een mantype (Andre Geelhoed). Op 6 april werden er 2 vrouwtjes gezien in de Meinerswijk door Joost van Bruggen, op 22 en 23 april vlogen er exemplaren langs de telpost IJsselkop door Jorick v/d Westeringh, Johan de Jong ontdekte een mannetje op 27 april in Waterrijk-west die de dag erop nog aanwezig was en tenslotte werd er op 28 april een vrouwtje gevonden door Jos v/d Leijgraaf in Bergerden. Deze bleef tot in mei en werd vaak bezocht.

 

WAT GEBEURDE ER VERDER IN DE WERELD:

Johan Derksen stak een kaarsje aan, programma Vandaag Inside stopt ermee, ook het praatprogramma “M” stopt alsmede het jeugdprogramma “Spangas”, de oorlog in Oekraine stopt helaas niet en gaat onverbiddelijk door, Lil’ Kleine mag weer over straat, een Vale Gier wordt beschoten in België,  eerste keer dat door zonnepanelen meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt, Bruce Willis stopt met acteren, Will Smith deelt een dreun uit, maart was de zonnigste ooit en weerman Piet Paulusma en zanger Henny Vrienten komen te overlijden.

 Ronald Stolk

Regio-admin Arnhem e.o.