Bijzondere soorten in november 2020

NOVEMBER 2020:

Newsflash:

Joe Biden wint presidentsverkiezingen USA, Donald Trump ontkent, Thierry Baudet verlaat Forum voor Democratie (of toch niet)?, Vuurwerkincidenten in Urk en het Arnhemse Geitenkamp, Unilever is nu Brits, Oostenrijks dorpje “Fucking” verandert van naam, Carbidschieten is hot, Albert Verlinde gaat de politiek in, Konijn en Haas op rode lijst, Zwarte Neushoorn geboren in Blijdorp, Postduif verkocht voor 1,6 miljoen (dank Arjan Hell voor de tip) en Sean Connery, Corry van Gorp en Maradona overlijden.

Nasleep najaar:

Met terugwerkende kracht werd er nog een Strandleeuwerik op de regiolijst gezet. Op 11 oktober vloog er eentje roepend over bij Netterden. Dit betreft de eerste,  na 12 jaar, voor onze regio (Ro & Ru Schwartz/ E. Raben).  Een heuse Siberische Boompieper werd door middel van sonogram ontmaskerd op 24 oktober bij de stuw van Driel (A. Hofmans). Ondanks meerdere claims sinds 2015 is dit pas de eerste goedgekeurde voor onze regio dankzij bewijslast, dus een NIEUWE SOORT voor de regio!! Een vrouw Zomertaling verbrak nog even het record door op 24 oktober bij Drempt te zitten (M. Gal), een Visarend vloog op 10 november over Kandia (R. Hoekstra), een Oeverloper werd op 28 november ontdekt in de Meinerswijk (M. Kok), een Scholekster werd op 7 november nog gezien bij de Rhederlaag (M. Gal), een Groenpootruiter vloog op 5 november over de Eendenpoelse Buitenpolder (C. Klaassen) op 4 november vloog er een juveniele Bruine Kiekendief over telpost Eltenberg, Nederland in (J. Schoppers) en een Beflijster was kort ter plaatse op diezelfde dag in Cortenoever, Brummen (M. Ruijs). Tenslotte was er nog een Kleine Zilverreiger aanwezig op de 4e november in Waterrijk-west (J. de Jong). Deze maand werden er verder nog 4 Zwartkoppen, 7 Zwarte Roodstaarten en 28 Tjiftjafjes gemeld!

Klappers van de maand:

Leukste soort deze maand was de Zwartbuikwaterspreeuw, die op 10 november werd ontdekt in het Arnhemse stadspark Sonsbeek (J. Eijkelboom). Het was de eerste weer na een eenmanswaarneming uit 2018 en de eerst twitchbare sinds 2015. De vogel bivakkeerde tussen 4 gebieden: park Sonsbeek, park Zypendaal, park Rozendael en park Angerenstein, allemaal in een straal van enkele kilometers van elkaar. Dus greep je mis in het ene park, dan kon je de klok erop gelijk zetten dat hij in het andere park aanwezig was. De vogel trok veel bekijks en zit er nog steeds as we speak!

Een andere megaklapper was een Grijze Wouw! De vogel werd op 24 oktober gemeld vanaf de Ginkelse heide, net buiten ons werkgebied, en trok vervolgens via de Hoge Veluwe Oud Reemst, en het Deelensche Was (A.Vink) ons werkgebied in bij het Dal van Deelen op 12 november (R. Stolk). De vogel was maar kort ter plaatse, maar werd gelukkig een dag later wederom gezien op het Dal van Deelen (J. v/d Westeringh) om vervolgens, later die middag,  gemeld te worden boven Lent alwaar het als een speer naar zuid vloog (J. Wannet).

Een juvenliele IJsduiker had het prima naar het zin op de Rhederlaag (J. v/d Westeringh), waar het tussen 7 en 27 november verbleef. Toen er op de 8e ook nog eens brutaal een Roodkeelduiker naast zwom, was het feest compleet (R. Stolk). Op deze zelfde recreatieplas, zwom tussen 7 en 29 november ook nog een Roodhalsfuut (R. Keizer). Een Bonte Kraai, de eerste na 4 jaar, vloog over de Arnhemse Heide op 10 november (R. Wester). Het bleef bij deze ene waarneming.

Is het er nou 1??

Soms heb je van die momenten dat je het zeker weet, maar er toch twijfel optreedt of dat de vogel niet goed bewezen kan worden. Dit gebeurde bij een overvliegende Kuifleeuwerik op 7 november boven telpost Kweekbos Huissen (V. de Boer) en bij een Taigarietgans in de Rouvenen op 22 november (M. Gal).

Winter-watervogels:

Na 3 jaar werden er weer Zwarte Zee-eenden gezien. De 8e een vrouwtje op de Rhederlaag (E. Lam), 2 vrouwtjes op de 22e op de Bijland (R. Keizer) en vermoedelijk diezelfde dames op 27 en 28 november op de Rhederlaag (M. Gal). Twee Wilde Zwanen vlogen over Waterrijk-oost op 29 november (J. de Jong) en een eenling diezelfde dag boven de Rhederlaag (H. Damen). Ook de Ganzen deden vrolijk mee deze maand. Een Roodhalsgans verbleef de 1e van de maand in de Tichelbeekse Waard onder de rook van Zutphen (G. Verhoef), een Dwerggans werd gevonden in onze “ganzen-hotspot” de Beimerwaard op de 6e waarbij er niet veel later ook nog een Rotgans tussen de vele Kollen bleek te zitten (M. Gal). Een Kleine Rietgans verbleef in de Doornenburgse Polder op 25 november (R. keizer) en werd kort daarop bewust weggejaagd door een boer. (waarom  heb je dan grasland??). Alle Ganzen waren dus maar 1 dag/middag te bewonderen! Een Geoorde Fuut werd de 20e ontdekt op de Rhederlaag (F. Bleumink), een Zilverplevier bleef nog tussen 5 en de 15e in de Kleine Gelderse Waard (C. Klaassen) en er vlogen nog Kraanvogels over de regio. Alleen al op de 8e vlogen er 84 stuks in verschillende groepen over het regioland. Met name 21 exemplaren waren goed te volgen; ze trokken van Drempt, via Doesburg over de Loowaard (diverse waarnemers). Op de 29e vlogen er nog 34 stuks over de Potjesweide en Zeddam (M. Lagaaij).

Velduilen werden uit 3 gebieden gemeld; de 7e in de Cortenoever (M. Ruijs), de 19e boven Azewijn (W. Kleefstra) en de 29e in Laag Wolfheze (E. de Waard). Er vlogen deze maand 6 Rode Wouwen over de regio en van het Smelleken werden er zeker 2 gezien; beiden op de 7e. Waterrijk-oost (J. de Jong) en Rouvenen (H. Slot). Een Europese Kanarie vloog over Huissen op de 5e november (V. de Boer) en boven de stuw van Driel op de 7e november (H. Schouwenburg), een zingende Kortsnavelboomkruiper werd gemeld vanuit de soort zijn hotspot, namelijk het Rozendaalse Bos op de 19e (R. Daemen), Kleine Barmsijsjes waren kort ter plaatse de 13e van de maand in het Dal van Deelen (J. v/d Westeringh) en de 1e bij Heelsum ( B. Braafhart) en Noordse Kauwen werden gemeld de 2e uit Elden, Arnhem (J. Swaving), de 9e uit Rhederlaag (J. v/d Westeringh) en de 22e uit Velp (P. Swemmer).

Alvast een fijne pakjesavond en dito Kerstdagen en tot december.

Ronald Stolk

Regio-admin VWG Arnhem e.o.

Totalen t/m 30 november: 246