Bijzondere soorten in november 2021

NEWSFLASH:

Omnikron variant in Nederland, Nederlands voetbalelftal plaatst zich voor het WK 2022, nieuw album Abba, Andries Knevel stopt bij de E.O na 43 jaar, Britney Spears staat niet meer onder curatele, nieuwe Corona maatregelen van kracht, de penalty bestaat 130 jaar, de acceptgirokaart verdwijnt en Barbados wordt definitief een republiek.

Er werd, na de laatste waarneming uit 2007, weer eens een Kuifduiker ontdekt in de regio!! Ditmaal op de Bijland (RStolk). Een adult winterkleed verbleef hier tussen 4 en 22 november en was voor velen nog een welkome aanvulling op hun regiolijst. Logisch na bijna 14 jaar afwezigheid! Een Bruine Boszanger werd ontdekt in de ochtend van 15 november in een boomgaard in de Arnhemse wijk ‘ T Duifje (JLidster). De vogel werd tot een uur of 14 gezien dan wel gehoord en loste daarna in rook op en werd niet meer aangetroffen, ondanks meerdere zoekacties de dagen erna. Het betreft de 3e waarneming ooit binnen onze regio. Op 20 november werd er een vrouwtje Middelste Zaagbek ontdekt op de Bijland (O. Klaassen). De eerste weer sinds 2018 in de regio. De dag erop (21-11) werden er 2 vrouwtjes ontdekt en de dag daar weer op (22-11) werden er een vrouwtje en een mannetje gezien.  Al met al minimaal 3 individuen die na de 22e foetsie waren. Na een jaar afwezigheid, werd er weer een Roodkeelduiker gezien op de Rhederlaag bij Giesbeek op 21 november (R. Stolk).  Diezelfde dag verbleef er een exemplaar op het grindgat van Netterden (E. Raben). de 23e november werd er een 2e vogel ontdekt op de Rhederlaag (M. Gal) en op 28 november kwam hier een derde vogel bij, gezien op de Valeplas (J. v/d Westeringh).  Deze 4 individuen werden los-vast tot eind november gezien en betreft de grootste concentratie van deze soort in de regio. De Ruigpootbuizerd van het Dal van Deelen, die hier op 24 oktober werd ontdekt, bleef tot 6 november. Diezelfde dag (6 november) vloog er een vogel over Bronsbergen (WJ de Wilde).

We werden nog verblijd met een klein staartje aan Kraanvogels. Vlogen er op 3 november boven Oosterbeek (AJ Vredeveld) en op 10 november boven Elten exemplaren (J. Schoppers), het gros werd op 22 november waargenomen, met roepende groepen in de vroege ochtend boven Driel, Schuytgraaf, Huissen, Beek en Brummen.  Die middag werden er 24 gezien boven de Terletse heide/ Velperberg (O. Klaassen e.a) en 40 boven het industrieterrein van Arnhem (J. v/d Westeringh). 2 Geoorde Fuutjes werden tussen 7 en 24 november gezien op de Rhederlaag (J. Roos). De eerste Wilde Zwaan van dit winterseizoen, vloog langs de A50 ter hoogte van Heteren op 7 november (W. Winkelhorst) en de eerste Kleine Zwaan werden in tweetal gezien in de Kleine Gelderse Waard op 29 november (R.Stolk/J. vd Westeringh). De kans dat dit dezelfde vogels zijn die hier vorig jaar ook hebben gezeten en half maart vertrokken, is aannemelijk.

De Kleine Strandloper die vanaf 29 oktober in Waterrijk-oost aanwezig was, bleef tot 5 november (E. Wieman). Een late Zilverplevier vloog op de 7e roepend over de wijk Schuytgraaf in Arnhem (J. de Jong) en een Goudplevier was aanwezig in Cortenoever op 14 november (G. Verhoef). Roerdompen werden tweemaal gemeld: tussen 9 en 13 november bij de Lingewal van Huissen (J. Swaving) en op de 14e bij Netterden (Ro. Schwartz).  Een Velduil vloog op vanaf de Afvalverwerking nabij Duiven op 22 november (J. vd Westeringh) en verder vlogen er 2 Rode Wouwen en 4 Smellekens over de regio deze maand.

Op 22 november werden er 2 Kleine Rietganzen gezien in de Pannerdense Waard (R. Wester) en van de Roodhalsgans kwamen 2 meldingen door: Op 11 en 12 november omgeving Rouvenen/ Giesbeekse Broek (C. v/d Aa) en 14 en 15 november omgeving Bronsbergen/Bronckhorst (M. Klemann).  Een vrij late Beflijster vloog roepend op 16 november over het complex van Larenstein (J. Koopman), een Kleine Barmsijs was aanwezig bij De Grind te Doesburg op 13 november (R. Stolk) en een Europese Kanarie werd roepend opgemerkt op 4 november in het Arnhemse Schuytgraaf (J. Lidster).

Tot slot nog de fenologie lijst van laatste waarnemingen van onze klassieke zomervogels, steltjes en rovers.  Zwartkop, Tjiftjaf, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit, Lepelaar en Oeverloper zijn niet meegenomen in onderstaande lijst, aangezien deze jaarlijks overwinteren in de regio.

Nachtegaal 06/26/21 06/21/20
Grote Karekiet 07/11/21 06/09/20
Bosrietzanger 07/19/21 08/14/20
Fluiter 07/26/21 07/12/20
Spotvogel 07/26/21 08/22/20
Sprinkhaanzanger 08/02/21 07/24/20
Wielewaal 08/04/21 08/28/20
Braamsluiper 08/11/21 09/05/20
Snor 08/15/21 06/25/20
Noordse Kwikstaart 08/25/21 09/02/20
Zwarte Wouw 08/25/21 08/16/20
Buidelmees 08/25/21 10/03/20
Visdief 08/27/21 09/02/20
Tureluur 08/30/21 09/30/20
Nachtzwaluw 09/01/21 09/13/20
Kluut 09/02/21 09/22/20
Tuinfluiter 09/04/21 07/24/20
Bonte Vliegenvanger 09/04/21 09/22/20
Grauwe Klauwier 09/05/21 09/13/20
Blauwborst 09/05/21 08/31/20
Gekraagde Roodstaart 09/07/21 10/01/20
Gierzwaluw 09/09/21 09/08/20
Koekoek 09/12/21 09/19/20
Rietzanger 09/12/21 09/18/20
Zwarte Stern 09/17/21 08/04/20
Kwartel 09/18/21 09/04/20
Grauwe Vliegenvanger 09/26/21 09/29/20
Wespendief 09/26/21 10/02/20
Kleine Karekiet 09/26/21 10/03/20
Scholekster 09/26/21 11/07/20
Grasmus 09/27/21 09/26/20
Kleine Plevier 09/27/21 09/23/20
Porseleinhoen 09/28/21
Zomertaling 10/02/21 10/24/20
Bosruiter 10/05/21 10/03/20
Oeverzwaluw 10/05/21 10/11/20
Regenwulp 10/06/21 10/03/20
Boomvalk 10/06/21 10/11/20
Draaihals 10/07/21 09/28/20
Fitis 10/07/21 09/27/20
Huiszwaluw 10/07/21 10/13/20
Paapje 10/08/21 10/17/20
Kemphaan 10/15/21 10/20/20
Tapuit 10/17/21 11/01/20
Gele Kwikstaart 10/27/21 10/09/20
Visarend 10/29/21 11/10/20
Boompieper 10/31/21 10/10/20
Groenpootruiter 11/03/21 11/05/20
Boerenzwaluw 11/03/21 11/23/20
Bontbekplevier 11/04/21 10/10/20
Zwarte Ruiter 11/06/21 10/31/20
Bruine Kiekendief 11/06/21 11/04/20
Grutto 11/07/21 09/29/20
Beflijster 11/16/21 11/04/20
Bonte Strandloper 11/28/21 11/15/20

 

Totalen t/m 30 november 2021:  247 soorten