Bijzondere soorten in oktober 2020

OKTOBER 2020

 Newsflash:

Zwartkopzanger op Texel (nieuw voor Nederland), Carmen Verheul beste nieuwslezer op de radio, koraalrif ontdekt zo hoog als een wolkenkrabber, Lange Frans heeft een mening, racisme waarschuwing onder Disney’s Dumbo, Aristokats en Peter pan, intreding gedeeltelijke lockdown, dronken Nederlanders stelen bus op Grieks eiland, PSV verrast met aantrekken Mario Gotze, Eddie van Halen komt te overlijden en Koning Willem Alexander viert 1 dag vakantie.

Buizerd-invasie:

Tussen 14 en 17 oktober vond er een spectaculair fenomeen plaats boven Nederland. Tienduizenden Buizerds trokken over, vanuit Scandinavie, richting het zuiden. Menig telpost record werd verbroken, er was opmerkelijke correctie-trek zichtbaar boven de Waddeneilanden en ook onze regio kreeg er een flink deel van mee. Vaak in bellen van wel 60-80 vogels. Ik heb de totalen opgevraagd / danwel opgezocht tussen 14 en 17 oktober, puur en alleen om een beeld te schetsen wat er zich afspeelde boven onze hoofden. Uiteraard niet compleet en dubbeltellingen meegenomen, maar het gaat om het idee. Falsterbo boven de lage landen!

 • Driel 650      Lidster
 • Telpost Doesburg 432      Lam
 • Oosterbeek 209      Vernooij
 • Rijkerswoerd, Arnhem 154      Stolk
 • Didam 146      Hell
 • Pannerden 139      Klaassen
 • Lombok, Arnhem 122      Koster
 • Zevenaar 88        Roos
 • Giesbeek 80        verbeek
 • Warnsborn 73        Schouwenburg
 • Arnhem centrum 56        Jonge Poerink

In het kielzog van de Buizerds, trokken andere rovers ook in soms flinke aantallen over. Zo werden er in totaal 21 Smellekens, 46 Rode Wouwen en 6 Visarenden gezien. Op 18 oktober vloog er een juveniele Ruigpootbuizerd boven Pannerden (O. Klaassen), de eerste van de winter. Twee Velduilen werden er gemeld, op de 16e boven Azewijnse Broek (Ru. Schwartz) en de 25e op de Zilvense Heide bij Eerbeek (G. de Kock). Een late Wespendief vloog op 2 oktober boven de stuwwal bij Driel (H. Schouwenburg). Er trokken 27 Beflijsters door onze regio deze maand. Met de 4 uit september kom je dan uit op 31. Aanzienlijk minder dan in april, maar toch een leuk aantal bij elkaar. Kraanvogels werden gezien op 4 oktober boven Malburgen, Arnhem (J. Pater) 2 exx, 14 oktober boven de Eltenberg (J. Schoppers) 3 exx en diezelfde dag 11 exx boven Brummen (M. Luitjes). Ten laatste trokken er in totaal 96 Barmsijzen over de regio.

De Kleine Klapekster die op  25 september werd ontdekt in Kandia, bleef tot 4 oktober (H. Tamerius). Een verblijf van 10 dagen. Een andere MEGA, de Bruine Boszanger, werd op 23 oktober gevonden nabij de stuw van Driel (J. Lidster). De vogel verbleef bijkans op exact dezelfde plek als het eerste exemplaar uit 2003. De vogel bleef 3 dagen en werd na 25 oktober niet meer terug gevonden. Op 13 oktober werd er kortstondig een Siberische Tjiftjaf gevonden in de Liendermeint bij Heteren (J. Lidster). Na het record aantal van 9 exemplaren uit 2019, werden er dit jaar “maar” 5 Bladkoningen gezien: van 30 september t/m 12 oktober in de Heemtuin van Presikhaaf, Arnhem (R. Wester), 4 oktober Cortenoever, Brummen (M. Ruijs), 9 oktober over telpost Zeegbos, Huissen (V. de Boer) diezelfde dag een melding uit de Pannerdense Waard (S. Tetelepta) en tenslotte op 12 oktober uit Burgers Zoo te Arnhem (R. Karsenbarg). Sinds 2008 een jaarlijkse soort en sinds 2014 een toename in de aantallen.

De maand oktober begon met een Grote Pieper op de 1e overvliegend boven het Dal van Deelen (J. van de Kamp). Een 2e vogel vloog de 12e boven het Zeegbos van Huissen (V. de Boer) en het 3e exemplaar werd op 24 oktober gehoord boven de stuw van Driel (A. Hofmans). Ook van de IJsgors vlogen er 3 stuks over deze maand: 12 oktober Veteranen Vrijland (R. Vernooij), 17 oktober Hollanderbroek, Driel (J. Lidster) en 24 oktober boven de Drielse Rijndijk (R. Jousma). Een 1e jaars Roodkeelpieper was ter plekke bij Drempt (M. Gal), een Kleine Barmsijs werd gezien op de 15e bij het Zeegbos, de enige aan de grond (V. de Boer) en van de Europese Kanarie kwamen 3 meldingen binnen: 13 oktober Larenstein Velp (J. Koopman), 14 oktober 3 exx Rozendaalse Bos (R. Daemen) en op 18 oktober in Brummen, 2 exx (R. Karsenbarg).  Een mogelijke Vale Gierzwaluw werd op 29 oktober gemeld vanuit Oosterbeek doorvliegend naar zuid (J. Kok). Aangezien foto’s ontbreken en dit een indiensoort bij het CDNA betreft, zal deze de boeken ingaan als het gevalletje “jammer maar helaas”, aangezien een “normale’ Gierzwaluw niet uitgesloten is, ondanks de influx van Vale Gierzwaluw in Nederland op dit moment. Ook een exemplaar die gemeld werd bij telpost Eltenberg op 27 oktober (J. Schoppers), zal ons Arnhems archief niet halen, omdat de foto’s ontbraken en de vogel boven Duits grondgebied vloog.

Een Rotgans vloog mee met Kollen op 15 oktober boven Driel (J. Lidster). De 2e van 2020. Verdere zeldzame Ganzen, Zwanen en Eenden bleven uit deze maand. Een Rosse Grutto had het erg naar zijn zin in de omgeving van Drempt/ Doesburg/Beinum / Hondsbroekse Pleij. Hij/zij verbleef hier de hele maand en werd onregelmatig op deze plekken gezien, optrekkend met Wulpen. Het juveniele exemplaar in waterrijk-Oost bleef tot 5 oktober.  Ook de 2 Krombekstrandlopers, die hier sinds september verblijven, werden op 4 oktober voor het laatst gemeld (J. van Deijk). Een Kleine Strandloper werd nog 2 keer gemeld: 2 oktober te Malburgen, Arnhem (J. v/d Westeringh) en op 10 oktober in de Kleine Gelderse Waard (T. van Oerle / G. Jenniskens).  Een Zwarte Ruiter verbleef tussen 5 en 10 oktober in de Kleine Gelderse waard (C. de Vaan) en er vloog een vogel roepend over de Rijkerswoerdse Plassen op 18 oktober (H. Tamerius) en op 31 oktober zat er nog een winterkleed op de Hondsbroekse Pleij (Boris). Bokjes werden 5 keer gemeld tussen 2 en 16 oktober en van de Zilverplevier kwamen er nog 4 waarnemingen door: 1 oktober Jezuietenwaaij (J. Roos), 4 oktober roepend over Huissen (H. Damen), 9 oktober bij Heteren (J. Lidster) en de 2a 3 exemplaren bij Drempt die hier al in september zaten, bleven tot de 12e oktober (M. Gal).

De eerste Noordse Kauw van dit naseizoen werd op 24 oktober gezien in Rheden (J. Willems / J. de Mey).  Een Zwartkopmeeuw werd op 24 oktober nog gezien boven de Bronckhorsterwaarden (G. Verhoef). Kleine Zilverreigers werden uit verschillende plekken gemeld.  Tussen 1 en 16 oktober werd er een exemplaar gezien in Waterrijk-oost en tussen 7 en 31 oktober in Waterrijk-west. Dit betreft vrijwel zeker hetzelfde exemplaar, aangezien de vogel niet in oost werd gezien als het in west zat en vice versa. Op 2 en 3 oktober zat er een exemplaar in de Jezuietenwaaij en de 17e nabij de stuw van Driel.

Fenologie:

Zoals vorige maand al beloofd tenslotte nog een overzicht van de laatste zomervogels. Ik heb het verdeeld in zangvogels (inclusief laatste zangmoment) en steltjes, doortrekkers en aanverwanten.

                                           

 

SOORT LAATSTE ZANG LAATSTE MELDING
Grote Karekiet 9 juni 2020 9 juni 2020
Nachtegaal 21 juni 2020 21 juni 2020
Snor 25 juni 2020 25 juni 2020
Gekraagde Roodstaart 27 juni 2020 1 oktober 2020
Blauwborst 2 juli 2020 31 augustus 2020
Fluiter 3 juli 2020 12 juli 2020
Gele kwikstaart 4 juli 2020 9 oktober 2020
Koekoek 7 juli 2020 19 september 2020
Bosrietzanger 11 juli 2020 14 augustus 2020
Rietzanger 12 juli 2020 18 september 2020
Boompieper 16 juli 2020 10 oktober 2020
Spotvogel 22 juli 2020 22 augustus 2020
Tuinfluiter 22 juli 2020 24 juli 2020
Braamsluiper 22 juli 2020 5 september 2020
Wielewaal 23 juli 2020 28 augustus 2020
Sprinkhaanzanger 24 juli 2020 24 juli 2020
Kwartel 2 augustus 2020 4 september 2020
Bonte Vliegenvanger 7 augustus 2020 22 september 2020
Nachtzwaluw 13 augustus 2020 13 september 2020
Grasmus 16 augustus 2020 26 september 2020
Grauwe Vliegenvanger 18 augustus 2020 29 september 2020
Fitis 5 september 2020 2 oktober 2020
Kleine Karekiet 14 september 2020 3 oktober 2020
Zwarte Roodstaart 28 oktober 2020 28 oktober*
Zwartkop 28 augustus 2020 1 november*
Tjiftjaf 19 oktober 2020 1 november*

 

Soorten die cursief staan, zijn vogels die na het stoppen met zingen niet meer gezien zijn daarna. Soorten met een * zijn in november vrij zeker nog aanwezig en hoogstwaarschijnlijk betreft deze datum, niet hun laatste melding in 2020.

 

SOORT LAATSTE DATUM
Zwarte Stern 4 augustus 2020
Zwarte Wouw 16 augustus 2020
Zomertortel 16 augustus 2020
Visdief 2 september 2020
Gierzwaluw 8 september 2020
Grauwe Klauwier 13 september 2020
Kluut 22 september 2020
Kleine Plevier 23 september 2020
Draaihals 28 september 2020
Grutto 29 september 2020
Tureluur 30 september 2020
Wespendief 2 oktober 2020
Bosruiter 3 oktober 2020
Scholekster 10 oktober 2020
Zomertaling 11 oktober 2020
Boomvalk 11 oktober 2020
Oeverzwaluw 11 oktober 2020
Huiszwaluw 13 oktober 2020
Visarend 14 oktober 2020
Paapje 16 oktober 2020
Kemphaan 20 oktober 2020
Bruine Kiekendief 22 oktober 2020
Oeverloper 23 oktober 2020
Groenpootruiter 25 oktober 2020
Boerenzwaluw 25 oktober 2020
Zwarte Ruiter 31 oktober 2020
Bonte Strandloper 31 oktober 2020*
Tapuit 1 november 2020*

 

Ooievaar, Roodborsttapuit, Lepelaar en Roerdomp zijn tegenwoordig jaarrond vogels bij ons, dus die heb ik niet meegenomen in deze lijst.

Een hele lijst en dito kluif, maar wel een erg leuke maand. Op naar November!

Ronald Stolk

Totalen t/m 31 oktober: 241