Bijzondere soorten in september 2020

SEPTEMBER 2020:

Newsflash:

470 Grienden strandden voor de kust van Tasmanië, oppositieleider Navalny vergiftigd, Lederschildpad zwemt in Oosterschelde, Frank de Boer nieuwe bondscoach, Wolf vestigt zich in Drenthe, corona maatregelen weer verscherpt, uitvinder gore-tex overlijdt, mister Pinkpop Jan Smeets stopt, stelende activisten Afrika museum, de Kardashians stoppen er na 14 jaar mee en de Lynx is gefotografeerd in de Ardennen.

VWG Arnhem op de kaart:

Begon de maand nog redelijk rustig, tegen het einde van de maand likte eenieder zijn wonden van al het vogelgeweld wat ons ten deel viel. Met recht de BESTE MAAND tot nog toe in 2020. Allereerst werd er een adulte Kleine Klapekster ontdekt in de rijnstrangen bij Kandia op 25 september (J. v/d Westeringh). Dit betrof een nieuwe soort voor de regio en trok, zoals verwacht, veel bekijks. De vogel bleef in ieder geval tot begin oktober. 2 dagen later, op 27 september, werd er een juveniele Steppekievit ontdekt in Waterrijk-oost (G. Jenniskens/ P. Baalbergen/ M. de Vries), de 3e na vogels in 1975 en 1981. Ook deze vogel trok massale belangstelling uit heel Nederland. De vogel bivakkeerde op de grens met de VWG Nijmegen en werd aan beide kanten van de grens gezien. Een dag later was er nog een melding, maar dit betrof een eenmalige waarneming. Op 28 september kwam er, bijkans, uit het niets een waarneming door van een Woestijntapuit die werd gefotografeerd op 20 september op de Rhederheide (S. Dechene). Ook weer een nieuwe voor de regiolijst. Helaas is deze dus alleen door de ontdekker waargenomen. De vogel was als onzekere Tapuit ingevoerd en vele dagen later pas op naam gebracht.

De maand begon al leuk met een jonge Roodpootvalk in Waterrijk-oost die hier tussen 7 en 14 september werd gezien en menig Torenvalk het leven zuur maakte door hun muizen af te pakken (Jo. Hooymans). Een Steppekiekendief werd op 15 september gezien in het Rozendaalse Bos (D. Zwanenburg/ I. Louws) en de 18e boven de Kemperheide (S. van Dijk). Een mogelijke Lannervalk werd opgemerkt boven Pannerden (O. Klaassen). De vogel bezat geen riempjes aan de pootjes, maar kon niet op de foto worden gezet. Het eerste Smelleken van dit najaar werd op de 6e gezien boven de stuw van Driel. Er zouden er nog 3 volgen deze maand. Er trokken 36 Visarenden over de regio deze maand en 18 Rode Wouwen.

Qua steltjes viel er ook veel te beleven deze maand. Vanuit 6 gebieden werden er Zwarte Ruiters gemeld. Goudplevieren trokken over Dal van Deelen op 11 en 19 september (T. de Boer) en op 20 en 21 september verbleef er een vogel in Waterrijk-oost (J. de Jong). Het eerste Bokje werd op 25 september gezien in de uiterwaarden van Zutphen (H. Scipio). Het was een zeer goede maand voor de Zilverplevier. Uit 8 gebieden werden er 1 of meerderen gemeld, tot max 4 in de Kleine Gelderse Waard en 3 in Drempt. De eerste op 20 september. Tussen 5 en 30 september verbleven er tot maximaal 3 Krombekstrandlopers in Waterrijk-oost (H. Damen) en op de 9e en de 20e werd er een vogel gezien in Drempt (M. Gal). De Kleine Strandloper werd gezien op 5 september in de Kleine Gelderse Waard (G. Jenniskens / P. Baalbergen) en 2 exemplaren op de 27e en tussen 8 en 27 september in Waterrijk-oost (max 2) en tussen 21 en 22 september in Drempt (max 3).  Een Rosse Grutto werd op 19 september ontdekt in Waterrijk-oost (J. de Jong) en op 23 september in de Hondsbroekse Pley (D. van Dorp).

Een typische “mei-vogel” de Noordse Kwikstaart werd op 2 september gemeld vanuit de Rouvenen (M. Gal). Duinpiepers werden gehoord op 15 en 19 september Dal van Deelen (T. de Boer) en op 21 september boven de Eltenberg (J. Schoppers). De Ortolaan vloog in de nacht van 8 september over Rijkerswoerd (J. van Bruggen) en op 19 september boven telpost Doesburg (G. Janze/ G. Strang). De eerste Barmsijs werd op 13 september gehoord boven Netterden (Ro. Schwartz). Op 27 september vloog de eerste najaars Beflijster over het Bergherbosch (E. Witter). De eerste Bladkoning werd op 30 september gehoord vanuit de heemtuin in Presikhaaf, Arnhem (R. Wester).

Een Jufferkraanvogel werd op 7 september gezien in de Liendermeint (T. Pauwels), maar zal hoogstwaarschijnlijk een ontsnapt exemplaar betreffen, al was de vogel blijkbaar ongeringd? Een Roerdomp werd op 6 september voor het laatst gemeld uit Waterrijk-oost (J. Nagtegaal) en er vloog een exemplaar ’s nachts over Driel op 17 september (J. Lidster). In de nacht van 21 september vloog er over datzelfde Driel een Kwak (J. Lidster). Purperreigers werden gemeld op de 5e in Bergerden (H. Damen & C. Klaassen), de 9e in Didam (C. Slemmer) en op 13 en 15 september in Waterrijk-oost (J. de Jong). De Kleine Zilverreiger werd uit 9 gebieden gemeld deze maand, waaronder 2 exemplaren in Waterrijk-oost die de hele maand bleven.  Een Zwartkopmeeuw werd de 9e gezien langs de ijssel bij Zutphen (G. Verhoef). Tenslotte werd er op 23 september een 1e kalanderjaar Dwergmeeuw gezien zowel boven de stuw bij Driel als boven de Jezuietenwaay.

September is ook de maand waarbij we weer afscheid nemen van typische zomersoorten. Het volledige overzicht zal ik plaatsen in het oktober overzicht. In september verwelkomen we daarentegen ook weer enkele algemene  wintervogels. Hier een kort overzicht van welke er alweer terug zijn:

  • Kramsvogel    17 september (B. Jonge Poerink)
  • Koperwiek    20 september (J. van Bruggen)
  • Keep        27 september (M. de Vries e.a.)
  • Kolgans        20 september (E. Lam) eerste grote overtrekkende groep
  • Grote Zaagbek    26 september (M. Kok)

Tot slot nog een overzicht van onze nacht(opname)burgemeester J. van Bruggen en wat hij in september onder andere ’s nachts over zijn stek had vliegen:

4 Ortolaan, 4 Roerdomp, 2 Woudaap, 1 Purperreiger.

Totalen t/m 30 september:      237 soorten

Een hele kluif en tot oktober dan maar

Ronald Stolk