Bijzondere soorten in september 2021

SEPTEMBER 2021:

 Newsflash:

Walrus dame gezien bij Schiermonnikoog en Harlingen, premier Rutte beveiligd, einde aan anderhalve meter maatregel, vulkaan barst uit op La Palma, overlast Bevers in Limburg, minister Kaag stapt op, coronapas horeca en theater in gebruik genomen en mister Lingo Francois Boulange komt te overlijden.

Het was een rustige maand en de eerste dit jaar zonder nieuwe jaarsoorten voor de regio. Het spaarzame geweld bevond zich dan ook voornamelijk  in de eerste week van september. De Ortolaan, die op 31 augustus ontdekt werd op het Dal van Deelen (R. Stolk), bleef tot 6 september en een tweede exemplaar vloog op 3 september over Herikhuizerveld Posbank (J. v/d Westeringh). Een Zomertortel (pas de 2e van dit jaar) vloog, net als zijn voorjaars-voorganger, over een telpost. In dit geval boven die van Herikhuizerveld, Posbank op 3 september (J. v/d Westeringh). Duinpiepers vlogen op 5 en 6 september over het Bergherbosch (1 exx) (A. Hell) en 3 exx boven Herikhuizerveld (J. v/d Westeringh/ A. Boorsma).   Een Porseleinhoen was af en toe zichtbaar in Waterrijk-oost, park Lingezegen tussen 18 en 28 september (J. de Jong) en een lichtsnavelige Zilverplevier was kort aanwezig in de Havikerwaard op 26 september (A. Geelhoed). Zijn neefje de Goudplevier werd tweemaal opgemerkt: 2 exx over Netterden op de 18e (Ru. Schwartz) en 4 exx op de 24e boven de Stuw van Driel (H. Schouwenburg).

In deze september maand trokken er nog 6 Zwarte Ooievaars door, 14 Visarenden, 5 Smellekens en 38  Rode Wouwen. Een Kwartel vloog op bij het Dal van Deelen op 18 september (R. Keizer) en een Zwartkopmeeuw werd de 26e op de foto geplaat in Waterrijk-oost (J. de Jong). Kleine Zilverreigers bleken long-stayers te zijn en verbleven de gehele maand in Waterrijk-west nabij Elst en Waterrijk-oost. Soms wel tot 3 exemplaren. Ook de 28e werden er 2 opgemerkt in de uiterwaarden bij Malburgen, Arnhem (R. Muller). Purperreigers werden 4 maal gezien; de 1e opvliegend uit Waterrijk-oost, de 4e boven telpost Doesburg, de 17e in de Kleine Gelderse Waard (R. Stolk) en van 21 t/m 28 september in het Lathumse Broek/Rouvenen (R. Stolk).

Vanaf 21 september verbleven er 2 juveniele Dwergmeeuwen in de Kleine Gelderse Waard en de 6e vloog er een juveniel over Waterrijk-Oost (R. Stolk). Draaihalzen op doortrek waren kort ter plaatse op de 7e op het golfterrein van Papendal en de 16e in Giesbeek (G. Assink). Een Velduil vloog de 10e op vanuit de Park nabij Elst (B. Klein Bieteler) en een late Grauwe Klauwier werd de 5e nog gezien bij Empen en Tonden (P. Opdam). Kleine Strandlopers werden op de 17e gemeld vanuit de Kleine Gelderse Waard (R. Stolk) en 3 exemplaren werden gemeld uit Waterrijk-oost vanaf de 29e (A. Poelmans). Tot slot werd er nog een zingende Kortsnavelboomkruiper gehoord in park Zijpendaal, Arnhem op 18 september (B. Coenen).

Totale aantal soorten dezelfde als de vorige maand: 237

 Ronald Stolk