Bijzondere soorten in september & oktober 2022

Bijzondere soorten september/oktober 2022:

 

Onze regio genoot van een ware explosie aan mooie soorten in de periode september/oktober. Een Scharrelaar was helaas niet twitchbaar, maar de Grauwe Franjepoot trok veel bekijks. We pikten graantjes mee van invasieve soorten al bleef massale Kraanvogeltrek uit dit keer. Hoe dan ook de soortenlijst werd  weer gespekt tot een aantal van 244 soorten in 2022. Tussen haakjes () het totale aantal waarnemingen in 2022 van de desbetreffende soort.

 

We beginnen in september!

 

Grauwe Gors (1):

Op 28 september zat er ineens een Grauwe Gors op de velden voor de telpost van de Eltenberg. De vogel zat tussen Vinkachtigen en was kort na zijn ontdekking niet meer terug te vinden (Jan Schoppers).

 

Grijze Wouw (1):

Op 24 september kwam er via Facebook een melding door van een Grijze Wouw. Deze werd een dag later terug gevonden door Guido Verhoef, waardoor velen de vogel nog konden bekijken. Na de 25e was de vogel spoorloos. Het betreft alweer de 4e regionale waarneming in 2 jaar tijd!

Bladkoning (8):

Na 1 voorjaarsgeval en geen enkel najaarsgeval  in 2021, was het dit najaar weer wel raak met meerdere waarnemingen. Er werden er 3 gemeld in september en 5 in oktober. Met name op Larenstein, Velp en het Landalpark te Eerbeek kon je meerdere dagen achter elkaar een “blako”  tegenkomen.

 

Rosse Grutto (1):

De enige waarneming van deze soort vond plaats tussen 16 en 25 september. Je moest hiervoor naar de Kleine Gelderse Waard. De juveniele vogel werd gevonden door Andre Geelhoed.

Grauwe Franjepoot (1):

Het hoogtepunt van deze maand (of duurde dit maar enkele uurtjes? zie hieronder). De 5e waarneming van deze soort ooit in de regio. Een 1e winterkleed werd door Hans Kramer ontdekt in Waterrijk-Oost en zorgde voor een grote toestroom aan vogelaars. Niet zo verwonderlijk want de laatste waarneming dateerde uit 2010. De vogel werd door Koen Kuiper doorgegeven via de social media- kanalen, maar bleek al eerder die dag aanwezig te zijn.  De vogel bleef tussen 13 en 19 september.

Steppekievit (1):

45 minuten na het doorgeven van de Grauwe Franjepoot en 4 uur na deze ontdekking, kwam er een melding door dat er ook nog een Steppekievit aanwezig was in het Netterdensche Broek, ontdekt door Roel Schwartz tussen Kieviten. De 2e ooit voor de regio na de vogel uit 2019.  Helaas bleek deze maar 30 minuten ter plaatse na ontdekking en werd de vogel niet meer terug gevonden.

Ortolaan (1):

De enige waarneming van deze soort werd verricht op 12 september door Reinoud Vermoolen die de vogel zag en hoorde in de Rosande Polder onder Oosterbeek.

 Steppekiekendief (4):

Na geen enkele voorjaarswaarneming werd dit ruimschoots goed gemaakt in het najaar. Tussen 1 en  17 september verbleef er een juveniel kleed op de telpost van het Dal van Deelen ontdekt door Jeroen Willems. Een tweede exemplaar vloog op de 15e september over de Rouvenen (Koen Kuiper) en een derde vogel foerageerde kort in Waterrijk-Oost op 21 september om snel daarna de Linge over te vliegen het Nijmeegse deel in. (Tom van den Berge). Op 3 oktober trok er nog een adulte man over telpost Herikhuizerveld van de Posbank op de Veluwezoom (Jorick v/d Westeringh).

Reuzenstern (4):

Op 9 september foerageerde er een exemplaar langs de rechteroever van Drempt (Leo Boon/Mark Gal).

 Morinelplevier (4):

De laatste Morinel van dit jaar vloog op 7 september roepend over de tuin van Bob Coenen in Dieren.

Porseleinhoen (1):

Het jonge dier dat al vanaf 24 augustus zeer onregelmatig wordt gezien, werd als laatste op 30 september door Johan de Jong gezien in Waterrijk-Oost. Heeft deze er toch nog dik een maand “sneaky” gezeten.

 

Drieteenstrandloper (2):

Dick Krijtenburg keek pardoes in de snavel van een juveniele Drieteen tijdens het speuren naar steltjes in Waterrijk-Oost op 20 september. Het betreft de 2e waarneming van 2022, maar de vogel bleek weer even snel verdwenen als dat het verscheen.

Kanoet (2):

Na het enige voorjaarsgeval op 8 mei, werd er op 21 september nog een juveniel exemplaar ontdekt in de Kleine Gelderse Waard door Koen Kuiper.

Duinpieper (3):

Een roepende vogel vloog over telpost Dal van Deelen op 4 september (Jorick v/d Westeringh).

Roodpootvalk (5):

Na 1 voorjaarsgeval werden er toch nog 4 exemplaren bij getikt, allen in september. Op zowel 11 als 23 september vloog er een exemplaar boven de Netterdensche Broek (Roel en Rudie Schwartz),  op de 21e vloog er een jong beest over telpost Eltenberg (Jan Schoppers) en de laatste vogel vloog over de stad Arnhem, gemeld door Jaap Bouwman.

Kraanvogel:

Tussen 1 en 12 september werden er groepen “Kraantjes” gemeld boven Huissen, Driel en de wijk Rijkerswoerd in Arnhem. Op 28 oktober vlogen er nog 25 boven het plaatsje Beek. Een spectaculaire najaarsgolf bleef verder uit.

Velduil (10):

Zwervende Velduilen werden 2 maal opgemerkt. Op 16 september boven de Oude Rijnstrangen (Andre Geelhoed) en op 15 oktober boven het Angerlosche Broek (Dick van Dorp).

Kleine Strandloper (8):

In dit overzicht werden er nog 7 waarnemingen verricht van deze soort. Tussen 10 en 27 september verbleven er 1 en 3 exemplaren in Waterrijk-oost. Tussen 11 en 18 september verbleef er een exemplaar in de Kleine Gelderse Waard, op 28 september werd er nabij Drempt een vogel gezien en tenslotte in oktober kwamen er 2 meldingen door. Op 1 oktober bij het Stroombroek van Braamt en op 15 oktober 2 exemplaren wederom in waterrijk-oost.

Temmincks Strandloper (7):

1 waarneming dit keer en wel op 8 september in de Jezuietenwaay door Jorick van de Westeringh & Jeroen Willems.

Krombekstrandloper (8):

5 waarnemingen in de periode 1 t/m 19 september. Uit de gebieden: Jezuietenwaay, Waterrijk-oost, Rijnstrangen en Drempt werden vogels gemeld waarbij de 5 exemplaren tezamen in Drempt de kroon spanden.

Purperreiger (17):

Op 6 september vloog er een vogel over de Ecodelta bij Doesburg (Jeroen Willems), tussen 4 en 9 september werd de vogel die hier vanaf augustus verblijft nog gezien in de Netterdensche Broek (Rudie Schwartz) en het laatste geval verbleef in Homoet tussen 11 en 13 september (Job de Jong) en markeerde de 17e waarneming voor 2022 in de regio.

 

OKTOBER:

Scharrelaar (1):

Hoogtepunt van de maand oktober was toch wel deze waarneming van een Scharrelaar, de 5e ooit in de regio, die in Deelen op 3 oktober werd gefotografeerd tijdens veldonderzoek (Hans van Gasteren). Helaas voor het gros verbleef de vogel in niet toegankelijk gebied en was daardoor niet twitchbaar. Een dag later is er wel gepost in de omgeving, maar zonder resultaat. Het betrof de eerste weer sinds 1966.

Roodkeelpieper (4):

Het was een goede maand voor deze soort met 3 waarnemingen. Op de 3e vloog er een exemplaar over telpost Herikhuizerveld (Jorick v/d Westeringh), de 4e over Drempt (Erik Lam) en de 5e over Meinerswijk (Jeroen Kok).

IJsgors (1):

Op 19 oktober vloog er een roepende vogel over de telpost bij Doesburg (Erik Lam).

Grote Kruisbek (2):

Het najaar van 2022 markeert de periode dat Nederland weer eens verblijd wordt met een invasie van deze soort. Ook de regio pikte een graantje mee. Op 7 oktober werd er een vrouwtje gezien over telpost Herikhuizerveld en werd de roep opgenomen en werden er foto’s gemaakt (Jorick v/d Westeringh).  Op de 31e verbleven er 4 exemplaren in het Deelerwoud (Gerrit Rozeboom).  De soort wordt alleen gevalideerd met hulp van sonogram of foto’s. Naast deze 2 waarnemingen, zijn er nog enkele andere geclaimd. Helaas was hier geen bewijslast van of was de waarneming te summier voor acceptatie. Dus houdt de bossen in de gaten de komende tijd en neem laat je recorder draaien en maak foto’s.

Krooneend (3):

Tussen 9 en 30 oktober werd er in Homoet aan de Weteringsewal op de Linge een eclipskleed mannetje waargenomen (Jeroen Nagtegaal). De vogel bleef de hele periode hier rondhangen en is op dit moment weer te bewonderen in zijn prachtkleed.

Kleine Zilverreiger (31):

Dat het goed gaat met deze soort is een understatement. Uit maar liefst 20 verschillende gebieden werden er 1 tot wel 4 exemplaren gemeld. Vaak langdurig ter plaatse. Zelfs over telposten en boven tuinen werd de soort opgemerkt. Als dit zo doorzet, dan is het een kwestie van tijd eer de status van de soort gewijzigd gaat worden naar “vrij algemeen”.

Zwartkopmeeuw (26):

De enige waarneming van deze Meeuw in dit overzicht, betrof die van 29 oktober in de Fraterwaard door Bob Coenen.

Zilverplevier (7):

Op 1 oktober vloog er een roepende vogel over telpost Waterrijk-oost (Ronald Stolk/Matthias Koster) en dit gebeurde op de 27e opnieuw (Ronald Stolk). De 8e verbleef er een vogel in de IJsselweiden bij Doesburg (Machiel Verhagen).

Roodhalsgans (5):

Op 22 oktober verbleven er op 2 plekken Roodhalsganzen. In de Fraterwaard werd er door Bob Coenen eentje gevonden en door Cor de Vaan eentje op de Bijland.

Kleine Barmsijs (6):

Op 15 oktober was er kort een vogel ter plekke rond de Bijland (Guido Verhoef) en de 20e zat er een exemplaar op landgoed Larenstein te Velp (Remco Wester). Op telposten onder andere werden regelmatig overvliegende exemplaren gemeld, maar deze kunnen (vooralsnog) alleen ingevoerd worden als Barmsijs spec.

Europese Kanarie (8):

Tussen 2 en 19 oktober werden er 7 overvliegende exemplaren gemeld, het gros op een telpost.

Zwarte Ooievaar (21):

Op telpost Eltenberg werden er op 3 en 12 september overtrekkende vogels gezien (Jeroen Kok & Jan Schoppers) en op 18 oktober vlogen er over de Veluwezoom (Jefta Leeuwis) en over Laag Soeren (Olav Klein Koerkamp) nog exemplaren.

(Vale) Gierzwaluw??:

Tenslotte werd er op 30 oktober nog een “giertje” gemeld boven Laag Wolfheze door Marcel Polling. Echter genoot Nederland op dat moment van een ware influx aan Vale Gierzwaluwen met name langs de kust en op de Waddeneilanden. Op Texel vlogen er 7 samen! Met dit in het achterhoofd was dit een goede kandidaat geweest, ware het niet dat er geen bewijslast gemaakt is. Maar houdt de lucht in de gaten is mijn advies J

 

Wat gebeurde er verder in de wereld?

Nieuwe Honingzuiger soort ontdekt, water stroomt Hedwigespolder binnen, weekblad Donald Duck bestaat 70 jaar, Geelbrauwgors ontdekt na 40 jaar, Britse premier Truss treedt af na 45 dagen wat een record oplevert als korts zittende premier, Orka spoelt aan op strand Cadzand, inflatie nog nooit zo hoog geweest (14,5%), NordStream 1 en 2 ontploffen, Philip Cocu nieuwe coach Vitesse, wielrenner Bauke Mollema botst met een Meeuw, smerigste man ter wereld overlijdt na wasbeurt, Charles nieuwe koning van Groot-Brittannië, Koningin Elisabeth de 2e overlijdt op 96 jarige leeftijd en ook rocklegende Jerry Lee Lewis komt te overlijden.

Groeten Ronald Stolk

Regio-admin VWG Arnhem e.o.