Jaarverslag Excursiewerkgroep 2021

In 2021 hebben lang gewacht tot het sein op groen stond voor groepsuitstapjes. De eerste excursie was dan ook pas in juli naar de nachtzwaluwen. Daarna hebben we met onze excursies nog zeven verschillende natuurgebieden bezocht. Het waren allemaal bekende gebieden voor onze VWG. Voor de leden was dat geen reden om zich niet aan te melden, voor veel excursies was er meer belangstelling dan plekken. Er werd een maximum aan het aantal deelnemers gesteld, om te zorgen voor een optimale beleving of om organisatorische redenen. In totaal zijn er ruim 80 deelnemers geweest.

De excursie naar de nachtzwaluwen is 4 keer gehouden. Met een kleine groep is telkens een andere route gelopen. De  soort is alle avonden prachtig waargenomen, zowel gehoord als gezien. Daarnaast zijn er waargenomen; Boomvalken, Roodborsttapuit, Ree, Glimwormen, zwijnen, enzovoorts.

In Lingezegen en de Park is een ochtend rond gefietst met uitleg over het gebied en natuurlijk diverse soorten voor het vogellijstje zoals jonge groene spechten, lepelaars, watersnippen en witgatjes.

De deelnemers aan de excursie naar Tiengemeten hadden een mooie dag  met een lijst van 72 waargenomen vogelsoorten en super mooi weer!

Het weekend op Schier was veranderlijk: zaterdagochtend dikke mist, maar zondag was het goed toeven aan het strand voor de zeetrek. Al met al een lijstje van 74 soorten met als meest bijzondere soort; een Amerikaanse zee-eend tussen andere zwarte zee-eenden voor de kust.

In oktober zijn, in het nationaal park Nieuw Land, de Oostvaardersplassen en de Markerwadden bezocht.  Het laats genoemde vogelgebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels en vogelaars. Bij elke plas werden baardmannetjes waargenomen.

Als hekkensluiter van het jaar was er een excursie naar de Planken Wambuis.  Naast de bos- en heidevogels zijn er ook veel paddenstoelen gezien.

Sommige excursies werden geleid door leden die ons in hun favoriete gebieden meenamen, daarvoor dank. En ook dank aan de websitebeheerder, redactie van de Vlerk en het bestuur voor de communicatie.

Juli                         Nachtzwaluwen

September        Park Lingezegen/Waterrijk

September        Meinerswijk

September        Tiengemeten

Oktober              Weekend Schiermonnikoog

Oktober              Oostvaardersplassen en Markerwadden

November         Planken Wambuis

Doorkijk naar 2022

Wat we komend jaar gaan doen met onze excursies is wederom afhankelijk van de Covid-maatregelen. We hebben in ieder geval al een lijst klaar liggen.  Houd hiervoor de website van de VWG in de gaten.

We willen deze winter nog proberen op zoek te gaan naar de Kleine zwanen en de ganzen op hun slaapplaats. Zodra het prille voorjaar begint staat een excursie naar de spechten en andere voorjaarszangers op het programma. Vanaf april richten we ons op verder weg gelegen locaties, zoals Heekenbroek, Winterswijk en Munnikenland. Het plan is om in mei een weekend naar het Lauwersmeer te organiseren. Ook komen de woensdagavondexcursies naar de Meinerswijk weer terug in april en mei. En natuurlijk als afsluiting van het 1e halfjaar een bezoek aan de nachtzwaluwen.

De excursiewerkgroep