Vlerk 29/2 2012

In deze Vlerk:

Intro : Van de nieuwe voorzitter  –  Raymond Schuurkes Voorzitter

Van de redactie – Remco Wester

Van het secretariaat

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor: – Raymond Schuurkes

Ontwikkelplan 2012-2015 Vogelwerkgroep Arnhem – Raymond Schuurkes

Van de penningmeester – Bert Jager

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 20-03-2012 – Ruud Reddingius (secretaris) & Raymond Schuurkes

Broedvogelinventarisatie in Didam in 2009 wijken de Lockhorst en de Heegh – Maarten Hageman

Vogels rondom huis: de Gierzwaluw – Bert Jager

Verslag excursie Texel, 31 maart 2012 – Ivo Seelen

Territoriale Kleine vliegenvanger in de Onzalige Bossen in 2009 – Rob Vogel

Waarnemingenoverzicht 2011 – Remco Wester

De Loowaard in beweging

Verslag vroege vogel excursie Beekhuizen 22 april 2012 – Cor de Vaan

Vogelspotters schuilen niet, maar vogels wel…- Jan water

Van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Planning – Ruud Reddingius

Over de ‘meerkoetroep’ van de Ransuil – Remco Wester

Ringterugmeldingen 10 – Jan Schoppers

Zwarte zee-eend op het Stroombroek (Braamt) – Arjan Hell

Agenda

Bekijk deze Vlerk.

De cover van deze Vlerk.