Vlerk 3/1 1985

In deze Vlerk:

Natuurwaarden IJsselmeer – Dick Mol, Secretaris

Kleine zwanen project ’82 -’84

‘Speelse’ Bonte kraai – Piet Schermerhorn

Roekentellingen in 1984 – Rob Lensink 11-’84

NajaarsWeekend 19-21 oktober – Piet Schermerhorn

Vroege vogels van 1984 – Jos Pilzecker

Kort Nieuws

Roofvogeltellingen – 1983 -’84 – Rob Lensink

Geelpootmeeuw bij Olburgen – Rob Vogel

Veldwaarnemingen – januari, februari ’85 – Dick Radstake

Nestkastenverslag 1983 – Louis de Breet

Bekijk deze Vlerk.