Vlerk 33/3 2016

In deze Vlerk:

Van de redactie – Renske Postma

Van het bestuur – Dick van Dorp

26 jaar BMP Leusveld. Broedvogelmonitoring. Rob Vogel – Dick Radstake

Natuurbescherming in de praktijk: Groenforum Arnhem – Anique Lensen

Excursie Wieden / Weerribben 30-4-2016 – Marguerite Sweers

Vogelparadijs Oostelijke Rodopen – Fokko Erhart

Excursie Helgoland 20/22-5-2016 – Cor de Vaan

Nationale Vogelweek 2016 – Maarten Bosman

Big Day: 15-5-2016, de dag dat eigenlijk alles wel zo’n beetje meezat – Jorick van de Westeringh

Vogelaar in de kijker –  Roy Verhoef.

Ringterugmeldingen 24 – Jan Schoppers

Opwinding tijens het uitzakken: Rode Patrijs in Bourgogne, Frankrijk – Herman Boesveld

De Notenkraker – Herman Boesveld

Bekijk deze Vlerk