Vlerk 34/4 2017

In deze Vlerk:

Van de redactie – Renske Postma

Van het bestuur – Jorick van de Westeringh

De Merel – Jan Schoppers

Klapekstertelling: Resultaten 2016 – 2017 en terugblik op voorgaande jaren – Henk Sierdsema

Topshot: Blauwe reiger met Baars – Koos Dansen

Onze vogelaars van het eerste uur – Vlerkredactie

Lustrumexcursie: Jagers bespieden op zee en aanverwante zaken – Jorick van de Westeringh

Steppenkiekendief Duivense broek – Fokko Erhart, André van der Aa

Arnhems eerste Nijlgans? – Bas van Balen

Excursie Hemelrijkse waard: 17 september 2017 – Marguerite Sweers

De Huiszwaluw als broedvogel in… Doesburg – Erik Lam

Vogelaar in de kijker – Andele Boorsma

Watervogeltelling: Fuut en Wilde eend nader bekeken – Jan Schoppers

Van vogels kijken kun je zomaar poëtisch worden… – Herman Boesveld

Vogelbuurten, vogelwijken en vogelministers – Herman Boesveld

Ringterugmeldingen 29 – Jan Schoppers

Van de Admin – Ronald Stolk

Activiteiten programma winter / voorjaar 2018 – Het bestuur

Bekijk deze Vlerk.