Vlerk 35/2 2018

In deze Vlerk:

Van de redactie – Renske Postma

Van het bestuur – Herman Boesveld

Excursie IJsseluiterwaarden / Vreugderijkerwaard – Marguerite Zweers

Groenvisie samen met de stad – Robin Driessen, Christine Paris

Topshot: Reuzenstern – Thijmen van Heerde

Roze wolk – Marguerite Zweers

Sjoerd Wiggers, van hobbyist naar teller – Sjoerd Wiggers, Raymond Schuurkes

Jaar van de Huiszwaluw – Matthias Koster

Vogelaar in de kijker – Jan Schoppers

Vogelwerkgroep Zutphen e.o. procedeert tegen … – Hans Grotenhuis

Het toekomstige oerbos in Arnhem – Frans Duermeijer

Jaaroverzicht 2017 deel 2 – Ronald Stolk

Ringterugmeldingen 32 – Jan Schoppers

Activiteiten programma zomer/najaar 2018 – Het bestuur

Bekijk deze Vlerk.