Vlerk 35/3 2018

In deze Vlerk:

Van de redactie – Renske Postma

Van het bestuur – Herman Boesveld

Sovon-cursus broedvogels inventariseren 2018 – Bert Jager

Jaar van de Huiszwaluw – Matthias Koster

Kolonietelling Huiszwaluw in Westervoort – Greta van Hoorn

Excursie Brandemeer, Rottige gemeente – Herman Slot

Broedvogels in het openluchtmuseum – Hans Bugter

Broedvogels Gelderse poort: resultaten 2017 en… – Joost van Bruggen

Van de admin: Het aanpassen van de status van soorten – Ronald Stolk

Nachtzwaluwen op de Posbank – Annemiek Demon & Greta van Hoorn

Nationale vogelweek 2018, een samenvatting – Maarten Bosman

Vogelaar in de kijker – Dick van Dorp

Ringterugmeldingen 33 – Jan Schoppers

Activiteiten programma najaar/ winter 2018 – Het bestuur

Bekijk deze Vlerk.