Vlerk 40/3 2023

Het derde nummer van 2023 van de Vlerk is verschenen.

Inhoud:

 • Notulen ALV — Henk Tamerius
 • Wie ben ik en wie ben jij? — Enquêtecommissie
 • Blauwe Reiger — Cor de Vaan
 • Kaalkopibis — Dik Mol
 • Zwaluwtil Sonsbeek — Arie Spaans
 • Vogelweek 2023 — Cor de Vaan
 • Vogeltellingen in ons werkgebied — Rob Vogel
 • Waarneming: Zeearend — Jeannette Weijers
 • Gierzwaluwen Atlantaflat — Theo Verhoeven
 • Vogels kijken in Burgers Zoo — Rob Muller
 • Ringterugmeldingen 49 — Jan Schoppers
 • Zwarte Kraaien L7 en ZS — Bas van Balen
 • Waarneming: Boompieper — Joris Bolder

Klik hier om dit nummer te downloaden