Bijzondere soorten in januari 2019

JANUARI 2019:

 Allereerst de beste wensen namens mijzelf aan alle trouwe lezers voor 2019. Dat er maar mooie waarnemingen langs mogen komen.

NEWSFLASH:

 Linda de Mol, Wendy van Dijk & Gordon  vertrekken naar Talpa,  appen op de fiets gaat je 95 euro kosten,  Loeki de Leeuw was even terug op TV, de Kruidvat rukt op,  Super-bloedmaan in de ochtend van 21 januari, Rapper Ronnie Flex wint Popprijs 2018, peuterprogramma Tik-Tak komt terug op de buis, strandjutten op de Waddeneilanden wegens overboord geslagen containers  en de eerste sneeuw op 22 januari zorgt voor 2300 km file in Nederland!!

De 2 Grote Zee-eenden die de gehele maand december werden gezien, zijn alleen op 1 januari gemeld (G. Strang/ Ru. Schwartz).  Blijkbaar zijn de na-knallen hun te gortig geweest?  De 2 Roodkeelduikers hielden het langer vol op de Rhederlaag. Tot en met  7 januari werden ze nog gezien. Het vuurwerk heeft ze wel uit elkaar gedreven. Beiden vogels waren te zien, alleen wel ver uit elkaar op de plas, dus sommigen waarnemers moesten het doen met 1 exemplaar.  Klapeksters bleven steady zitten in 7 gebieden.   Noordse Kauwen hadden het vuurwerk ook overleefd en werden uit 3 gebieden gemeld: Arnhem- Malburgen, Velp en Doorwerthse waarden.  Een andere ondersoort werd in 3-tal gezien in Elden, namelijk de Witkopstaartmees.  Vanaf de 2e januari bleven ze plaatstrouw tot in ieder geval  februari (J. Meszaros). Op de 5e van de maand zaten er 2 op het landgoed Middachten bij De Steeg (W. Reinink).  De Grote Barmsijs bleef het goed doen deze maand. Er werden mooie groepen gezien van soms wel 120 stuks uit 14 gebieden. Ook stedelijk gebied blijkt populair bij deze soort.  Zijn neefje de Kleine Barmsijs bleek een stuk zeldzamer. Er werden er maar 3 van gezien, namelijk op de Veluwezoom op 8 januari (R. Wever/ L. Kampjes), Herikhuizerveld op 28 januari (J. v/d Westeringh) en op Larenstein, Velp op 31 januari (J. v/d Kamp).

Een prachtige adulte vrouw Ruigpootbuizerd werd op 15 januari ontdekt bij de telpost van het Dal van Deelen (A. Geelhoed).  Deze vogel bleef in ieder geval tot  begin februari ook al werd ze met momenten flink lastig gevallen door de plaatselijke Raven en de Blauwe Kieken.  Op 26 januari werd deze vogel zeer waarschijnlijk iets zuidelijker waargenomen. Helaas ontbrak een foto en werden niet alle details opgegeven. Dat de vogel zich af en toe verplaatst blijft aannemelijk.  Van het Smelleken kwamen 4 meldingen door deze maand:  Driel (J. Lidster),  Westervoort (R. Keizer), De Steeg (A. Hell) en op de Worth-Rhederheide (M. Ruijs).  Het ging steeds om overvliegende danwel jagende vogels.  Rond de Gelderse Poort en de Rouvenen werden Zeearenden gezien. Het betrof met zekerheid 3 verschillende vogels: een adult, 3e kalenderjaar en 2e kalenderjaar.   Op 7 januari vloog er een Rode Wouw over Larenstein, Velp (J. v/d kamp).

In de Kleine Gelderse Waard bij Aerdt, verbleven sinds december 3 Wilde – en 2 Kleine Zwanen .  De Kleine bleef tot 7 januari, de Wilde tot 26 januari.  Ze trokken veelvuldig naast elkaar op en op de 26e werden er nog eens 10 exemplaren gefotografeerd in Eldrik (G. Janze). Op de 5e werden er in de Rouvenen 2 Kleine Rietganzen gevonden, die gebroederlijk naast elkaar liepen.  Ook deze twee verdwenen op de 7e?   Ook op de 5e januari werd er in de Beimerwaard bij Ellecom een Rotgans gezien. Ook deze werd voor het laatst (u raadt het al)  gezien op de 7e.  Een Roodhalsgans werd opgemerkt in de Lobberdense Waard op 14 januari, helaas is niet achterhaald of de vogel geringd was (C. De Vaan).  Tenslotte werd er op 20 januari nog een Dwerggans gezien in de bekende Beimerwaard (M. Gal).

Vanaf 5 januari werd op de bekende plek in de Schuytgraaf, Arnhem de Cetti’s Zanger weer gehoord en gezien.(J. Van Bruggen/ R. Stolk) en op de 29e werd er een vogel gehoord in de Rijnstrangen bij het Berghoofdseveer (E. Schuurman).  Een bijzondere winterwaarneming van een Dwergmeeuw in de Rouvenen vond plaats op 5 januari (R. Reddingius).  Gezien de omschrijving ging het vernoemelijk om een adult winterkleed.  Helaas bleef het bij deze ene waarneming.  Vanaf 8 januari werden er in het Rozendaalse Bos weer enkele Kortsnavelboomkruipers zingend gehoord (R. Wever/ L. Kampjes).  Dit trok meteen weer het nodige bekijks.  Op de 10e vlogen er 2 Kraanvogels over de Veluwezoom nabij Rheden  (M. Zwanenveld).   Een Kleine Zilverreiger vloog op 12 januari over Driel (J. Lidster).  Voor de maand  januari een zeer leuke soort, aangezien ze doorgaans pas  in de zomermaanden in onze regio worden waargenomen.

8 Fraters werden gezien en gefotografeerd  tussen 18 en 23 januari in de Cortenoever bij Brummen (M. Ruijs).  De laatste 2 dagen van hun verblijf, was het groepje gereduceerd tot minimaal 4 stuks. Het was alweer 8 jaar geleden toen er met zekerheid voor het laatst Fraters werden gezien in onze regio.  Een Roerdomp werd gezien in Lingewal nabij Waterrijk-oost. Op beide plekken werd er een vogel gezien.  Zeer waarschijnlijk een van de broedvogels van vorig jaar.  Een melding van een Bokje werd gedaan op 14 januari bij Elst (E. Roze).  Een Velduil werd gemeld vanuit het Angerlosche Broek (O. Klaassen).

 

DOODNORMAAL IS OOK BIJZONDER:

De Tureluur die op 23 januari aanwezig was in de Kronkelwaard bij Brummen en 2 dagen later werd gefotografeerd, betrof de eerste gefotografeerde Tureluur ooit voor onze regio! (G. Verhoef). Een mogelijke Oeverloper werd gezien langs het Pannerdens Kanaal  op 11 januari (O. Klaassen).  Mogelijk,  aangezien zijn Amerikaanse neef niet zo 1-2-3 kon worden uitgesloten. Maar deze soort in januari blijft uitermate leuk.   Ook werden er enkele Kleine Mantelmeeuwen doorgegeven. Deze meeuwensoort is in de winter in onze regio een zeldzame verschijning. Blijkbaar noopte het warme weer ervoor, dat ze niet de moeite namen om naar de Engelse kust te vliegen.  Op 2 plaatsen bleven Lepelaars overwinteren, 6 in de Kleine Gelderse Waard en 4 inWaterrijk-oost.  Een Kluut werd op 3 en 5 januari gezien in Waterrijk-oost (R. Zweers). Dit markeerde de vroegste Kluut ooit in onze regio.  De Scholekster , die vanaf 2 december overwintert in de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort, bleef tot 19 januari.  Daarnaast werd er nog uit 3 andere gebieden een Scholekster gezien.  Overwinterende Zwartkoppen werden gezien in Velp, Larenstein en Oosterbeek.  In Oeken bij Brummen werd een mannetje Zwarte Roodstaart gefotografeerd (W. Lebbink).  Tjiftjaffen werden uit 5 gebieden gemeld deze maand en ook de Ooievaar bleef in onze regio.  Uit maar liefst 12 gebieden kwamen er een of meerdere meldingen door.  De Roodborsttapuit neemt vandaag de dag ook al niet meer de moeite om weg te trekken. Uit  9 gebieden werd deze soort gemeld.  Een groepje van 5 Boomleeuweriken werd gezien bij Zevenaar (J. Roos/ W. Monster) en een groepje van 3 exemplaren werd geclaimd bij Kilder (G. Janze). Dit waren na 6 jaar afwezigheid weer eens leuke groepjes voor onze regio.  Ook de Mandarijneend doet het, ondanks het winterse weer, goed bij ons. In Park Zijpendaal zwemmen er 43 rond!

HET VOORJAAR IS COMING:

Ondanks de soms barre kou, belet dit enkele soorten niet om alvast lekker te gaan zingen! Hier een kort overzicht:  De 1e Grote Lijster werd op 8 januari zingend gehoord in Hoog Keppel (R. Boerboom). De Merel op 6 januari in Klarenbeek, Arnhem (C. Klemann),  de Zanglijster op 2 januari bij de Rijerswoerdse Plassen ( F. Wagenaar),  de Heggenmus op 2 januari in Oosterbeek en de Boomklever op 2 januari in Velp (D. Van Dorp).

Tot slot nog een korte toevoeging uit december 2018. In mijn top 10 lijst ontbrak uiteraard de Beflijster.  Deze werd op 1 december 2018  gefotografeerd in de wijk Spijkerkwartier in Arnhem (E. Egers). Dit betrof de eerste gedocumenteerde Beflijster van december binnen onze regio.

Deze maand zijn er 139 soorten met zekerheid waargenomen in onze regio.  De Pestvogel,

Vale Gier en Balkanbaardgrasmus zijn niet meegenomen in deze lijst.

Tot Februari

Ronald Stolk.