Bijzondere soorten in mei & juni 2022

Bijzondere soorten mei & juni 2022:

Er werden in deze periode, zoals te verwachten, prachtige soorten gezien. Het gros was echter bedoeld voor enkelingen dan wel dat het loonde om deel te hebben genomen aan excursies, getuige de Roodstuitzwaluw en de Dwergarend die zo gezien werden. De Slangenarenden vestigden een nieuw record en we kregen er bovendien een nieuw territorium bij van een “rouwende dame” Tussen haakjes () het totaal aantal waarnemingen in 2022. Veel leesplezier.

Witoogeend (1):

Tot verrassing van velen, werd er op 7 mei een paartje Witoogeend gefotografeerd op plas Immerloo te Arnhem door Tim Emmerzaal. De verrassing zat hem erin dat de waarneming pas dagen later werd ingevoerd, waardoor er verder niemand van heeft kunnen genieten, helaas. Het betreft de eerste weer sinds 2017 en de 16e waarneming ooit voor de regio.

Kwartel ():

De eerste Kwartel werd overvliegend gehoord op 6 mei boven Waterrijk-west door Frank Wagenaar. Hierna werden er nog uit 47 km hokken exemplaren gehoord tot ver in juni.

Zomertortel (3):

Op 10 juni liep er , alsof het de normaalste zaak van de wereld betrof, een Zomertortel over een kruispunt in Laag Keppel. Dennis Renssen stond voor het rode stoplicht en nam de vogel waar. Langs de IJssel bij Bronsbergen werd een tweede exemplaar gezien door Warner Jan de Wilde op 20 juni. Hiermee komt het totaal al op 3 te staan voor dit jaar.

Kwartelkoning (1):

Tussen 3 en 10 juni werd er een baltsende Kwako bezocht in de Beimerwaard te Ellecom, ontdekt door Jan Schoppers. Na 2 jaar weer een baltsende vogel in de regio.

Geoorde Fuut (4):

Tussen 4 en 7 mei verbleef er een paartje in potentieel geschikt broedgebied, namelijk een plas bij de Kleine Gelderse Waard. Maar na de 7e ontbrak ieder spoor, waardoor we er vanuit kunnen gaan dat het nog late doortrekkers betrof. De vogels werden ontdekt door Machiel Verhagen.

Steltkluut (2):

Een vogel werd op 21 mei kort waargenomen in de Jezuietenwaay door Frank van de Ven. Het betreft de 2e waarneming na de 7 exemplaren uit april.

Zilverplevier (3):

Een 2e kalenderjaar werd op 5 mei ontdekt op een strandje van recreatieplas de Bijland door Aart Vink en een tweede vogel vloog op 11 mei langs trektelpost de IJsselkop bemand door Jorick van de Westeringh.

Kanoet (1):

Zoals praktisch ieder voorjaar werd er ook dit jaar weer een Kanoet ontdekt, ditmaal in Waterrijk-West door Johan de Jong op 8 mei. 15 anderen konden nog van deze vogel genieten.

 

 

Temmincks Strandloper (5):

Het exemplaar, dat op 30 april werd ontdekt in de Jezuietenwaay, bleef tot 1 mei. Tussen 8 en 16 mei verbleef er een vogel in Waterrijk-west (Steven Dechene) en op de 16e mei werd er in hetzelfde gebied een nieuwe vogel ontdekt (Ronald Stolk) om daarna op 27 mei met 2 exemplaren hier af te sluiten (Richard Schoonderwoert). Op 11 mei verbleef er ook nog een Temminckii op de Hondsbroekse Pleij (Jorick v/d Westeringh).

Drieteenstrandloper (1):

Op 26 mei werd er door Bob Coenen in de Havikerwaard een adult zomerkleed gevonden. De vogel werd diezelfde avond nog door 1 andere vogelaar bekeken.

Dwergmeeuw (6):

Alleen op 4 en 5 mei werden er nog Dwergmeeuwtjes gezien. Tijdens dodenherdenking overvliegend boven de Kleine Gelderse Waard door Jeroen Willems en 2 exemplaren op Bevrijdingsdag op recreatieplas de Bijland (m.w). Al met al viel het een beetje tegen dit voorjaar met maar 11 waarnemingen en 9 exemplaren als grootste groep.

Zwartkopmeeuw (18):

In de maanden mei en juni konden we 10 waarnemingen van deze prachtige meeuwensoort bijschrijven. Voornamelijk werden er uit Waterrijk-oost 2 adult en een 2e  kalanderjaar gemeld.  Maar ook vanuit de KGW en de Loowaard werden vogels opgepikt.

Reuzenstern (3):

Op 9 mei vloog er nog een Reuzenstern langs telpost de IJsselkop, opgepikt door Jorick v/d Westeringh. Het betreft het 3e exemplaar voor dit jaar.

Noordse Stern (1):

Op 5 mei kon er toch nog een exemplaar worden bijgeschreven in het archief. Aart Vink ontdekte een vogel boven plas de Bijland. Ondanks zoekacties de dagen erop, kon er geen een meer met absolute zekerheid worden bevestigd en bleef het bij deze ene waarneming dit jaar. Dit is het 15e geval voor de regio.

Witwangstern (1):

De enige Witwang werd op 14 juni gezien overvliegend boven het Zwarte Schaar in de Fraterwaard door Jan Schoppers.

Witvleugelstern (1):

Annelot Jissink ontdekte deze soort op 2 juni boven de Kleine Gelderse Waard en kon nog door de 2 gelukkige jaarlijsters worden genoteerd. Dit is het 12e geval in de regio.

Zwarte Ooievaar (6):

Op 18 mei vlogen er 2 exemplaren over Larenstein te Velp, die door zo’n beetje geheel studerend Larenstein zijn gezien.  De 23e foerageerde er eentje in het Zaaibroek van Brummen (Paul Opdam) en 26 mei vloog er eentje over De Steeg gezien door Mariette Moens.

Zwarte Ibis (1):

Op 14 mei ontdekte Edwin Witter een “zwibis” in de KGW. De vogel zwierf een tijdje door de omgeving, getuige van de waarnemingen op 16 mei in de Oude Rijnstrang, een paar kilometer verderop. Dit was het 8e exemplaar ooit in de regio.

Kwak (2):

Een tweede jaars Kwak werd op 14 juni gefotografeerd in een slootje in Rijkerswoerd, Arnhem (Ron). De vogel was schuw, vloog snel op, maar had in de directe omgeving genoeg verstopplekken. Op de 22e zat eenzelfde kleed (99% dezelfde in mijn ogen) in Waterrijk-west. Ook deze vloog snel weer op en weg (H. Krabbendam).

Koereiger (4):

In Laag Keppel werd op 5 mei door Herman Kamphuis een volledig zomerkleed Koereiger gevonden. Dit betreft alweer de 4e waarneming van deze soort in 2022, dus dat wordt wel een jaarlijkse soort als dit zo doorzet.

Purperreiger (7):

Dit voorjaar kwamen er nog eens 4 Purpers bij voor de lijst. 1 mei vlogen er 2 over de KGW (Erik Ernens), 7 mei vloog er eentje over Waterrijk-oost (Pim Swemmer), 14 mei zat er eentje langs het mais in de Rosande Polder (Bauke Albada) en tenslotte vloog er nog eentje over de KGW, ditmaal op 25 juni (Peter-Paul Brundel).

Kleine Zilverreiger (1):

De tot nog toe enige Kleine Zillie werd op 12 mei gezien in de Jezuietenwaay door Alison. Alleen Rob Vermeulen kon de vogel nog terugvinden die dag.  We wachten wel weer op juli/augustus voor de rest dan 😉

Visarend (35):

In de maand mei vlogen er 14 exemplaren over en in de maand juni nog 2.

Slangenarend (1):

Na enkele claims kon er op 26 juni met zekerheid bewezen worden dat ze weer terug zijn op het Deelensche Wash en het Dal van Deelen. Guido Verhoef plaatste de eerste foto’s. In de dagen die volgden, groeide het aantal uit tot maar liefst 5 individuen!! Een nieuw Nederlands record. (zie artikel). Het betreft het 12e jaar op rij (sinds 2011) dat er hier Slangenarenden overzomeren, het ene jaar meer dan het andere, zo blijkt nu. Plus ze steken dus zo nu en dan het Dal van Deelen over, dus komen ons werkgebied binnen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel het er nu echt zijn. Voorlopig staat de teller op zeker 4.

https://www.gld.nl/nieuws/7720297/vijf-slangenarenden-bidden-boven-de-veluwe

p.s. negeer aub dat Buizerds NIET bidden, dat doen ze uiteraard WEL 😉

Dwergarend (1):

Een (mogelijke) Dwergarend, vloog op 9 juni over de Veluwezoom nabij Beekhuizen. Ruben Vermeer kon gelukkig foto’s maken en de waarneming wordt behandeld door het CDNA. De waarneming uit 2019 door Jeroen Nagtegaal is niet geaccepteerd, dus dit zou dus poging 2 kunnen worden voor een nieuwe regiosoort. We wachten af.

Grauwe Kiekendief (2):

Na de claims uit de vorige periode, konden er dit keer wel met zekerheid 2 worden bijgeschreven. Op 16 mei vloog een 2e KJ over telpost de IJsselkop, ontwaart door vaste teller Jorick v/d Westeringh.  Tussen 3 en 19 juni zwierf er een dame rond nabij Vrijland Veteranen/ Arnhemse Heide/ Terlet. Richard Schoonderwoert wist deze te fotograferen.

Rode Wouw (132):

2 vogels lijken zich prima te vermaken in en rond het gebied van Cortenoever te Brummen. Hier worden de gehele periode jagende vogels gezien. Verder trokken er nog 26 door in mei en 6 in juni.

Zwarte Wouw (60):

Zijn donkere neef trok nog 20 maal over ht werkgebied in de maand mei en 7 keer in juni.

Velduil (3):

Tijdens een excursie vloog er een velduil hoog over naar oost op 14 mei boven de Eendenpoelse Buitenpolder van de Rijnstrangen (David van den Berg + 4 anderen).

Bijeneter (3):

Ook deze begint langzamerhand een jaarlijkse soort te worden. Ditmaal werden er 3 waarnemingen verricht. Op 9 mei vloog een groep van 15 stuks boven wijk De Paasberg van Arnhem (Josse Hornsveld), 14 mei vloog er 1 over Velp (Pim Swemmer) en tenslotte zaten er 7 exemplaren in Groessen die vanwege een BBQ werden opgemerkt (Marijn Kempe) Het is onbekend of ze er op beland zijn 😉

Draaihals (4):

Het exemplaar dat op 30 april werd ontdekt in Waterrijk-oost op de Veolia, werd op 1 mei ook nog gezien, gefotografeerd en gefilmd. De laatste doortrekker, werd op 15 mei gezien door Erik Lam in Angerlo. De broedgebieden werden ook weer bezet. Hopelijk kan ik het einde van dit jaar meer vertellen over de aantallen broedpaar.

Roodpootvalk (1):

De enige RPV van dit voorjaar, vloog op 4 mei boven de Eendenpoelse Buitenpolder en werd opgemerkt door Hans van den Dool. Hopelijk biedt het najaar nog soelaas, anders is het wel heel karig gesteld wat deze soort betreft voor 2022.

Grauwe Klauwier (7):

Naast de geijkte broedlocaties, werden er op de volgende plekken exemplaren gezien: Waterrijk-Oost, Rhederlaag en Netterdensche Broek (doortrek) en langer verblijvende vogels op en nabij: Terlet, Loenermark e.o. Cortenoever bij Brummen en de Oude IJssel onder Zutphen.

Wielewaal (8):

Buiten het bolwerk van Hekenbroek te Hoog Keppel, werden er nog de volgende gezien, veelal overvliegend of kort zingend aanwezig: op 1 mei de eerste over de Rhederlaag en verder op Landgoed Bingerden, oude IJssel Zutphen,  Bergherbosch, Landgoed Middachten, Empense en Tondense Heide en tenslotte in Meinerswijk.

Roodstuitzwaluw (1):

Een van de klappers van de maand mei was wel deze overvliegende Roodstuitzwaluw tijdens een excursie in de Rijnstrangen. Jillis Roos pikte hem knap op en wist er ook nog een foto van te maken. De vogel werd daarna niet meer terug gevonden en behelst de 2e ooit voor de regio.

Grote Karekiet ():

Op 5 mei werden de eerste 2 zingend gehoord door Kor Bosch in de Rijnstrangen. 18 juni was de laatste datum waarin er een gehoord werd, in hetzelfde stuk ditmaal door Arjan Hell. Ook hier wordt op het einde van het jaar meer info hopelijk, over gegeven qua broedaantallen. Veel zullen het er niet zijn dit jaar.

Snor (3):

Op 5 mei werd in Waterrijk-oost de eerste zingende Snor gehoord (J.E. van Klinken). Er werden er uiteindelijk 2 gehoord. Ook bij het pontje van Aerdt zat er eentje (Olaf Klaassen) alsmede in de Oude Rijnstrang (Jeroen Hoveling). Vooralsnog 4 mannetjes dus.

Beflijster (77):

Tot en met 11 mei werden er nog 9 vogels gemeld uit 7 gebieden.

Engelse Kwikstaart (11):

Tussen 1 en 11 mei werden er nog 8 vogels gezien.

Noordse Kwikstaart (15):

Uit de gebieden Jezuietenwaay, Doesburgse IJsselweiden, Netterdensche Broek, het Kassengebied bij Bergerden, Hondsbroekse Pley, Rha en Cortenover werden groepjes gezien. Hotspot echter was Waterrijk-Oost, met name in de aangrenzende weilanden waar soms groepen van 11 werden gezien, met zekerheid t/ 15 mei.

Rouwkwikstaart ():

Tussen 27 april en 13 juni werd er in Waterrijk-west een vrouwtje gezien. Volgens de criteria van Sovon,(met dank aan Joost van Bruggen) kon hiermee bevestigd worden dat dit officieel een territorium betreft. Dit is het eerste bewezen geval van een territorium in onze regio! Het betreft een mengpaar, want de dame werd ook gezien in het gezelschap van een mannetje Witte Kwik (Johan de Jong). Hoeveel exemplaren er tot nog toe zijn gezien in de regio wordt opnieuw bekeken op een later tijdstip. Ik (admin) ga de foto’s van deze “Waterrijk-west dame” als maatstaf gebruiken om de andere foto’s mee te vergelijken. Dus of het er meer of minder gaan worden leest u tegen het einde van dit jaar pas.

Roodkeelpieper (1):

Op 8 mei ontdekten Jeroen Willems en Jorick van de Westeringh (op zoek naar schaarse Kwikstaarten) deze vogel in Waterrijk-Oost. De vogel was soms lang uit beeld en lastig zichtbaar tussen het hoge gras, maar kwam af en toe prachtig tevoorschijn en riep af en toe. Ook een dag later, op 9 mei werd de vogel veelvuldig bezocht. Sterker nog, het bleek de populairste zeldzaamheid te zijn van deze editie, hij werd namelijk 66 keer ingevoerd op waarneming.nl

 

 

WAT GEBEURDE ER VERDER IN DE WERELD:

                (te) harde landelijke boerenprotesten vanwege het stikstofbeleid, USA keert terug naar het stenen tijdperk vanwege hun abortuswetswijziging, virus onder Grote Sterns zorgt voor 3000 tot 4000 dode vogels op Texel alleen al, R. Kelly krijgt 30 jaar cel, benzine wordt alsmaar duurder, Johnny Depp wint rechtszaak van Amber Heard, de Efteling bestaat 70 jaar, muziek groep De Dijk stopt ermee, ook Rob de Nijs stopt, evenals nieuwslezer Jan de Hoop en de talkshow Ellen (Degeneres), Oekraïne wint (geheel onverwachts 😉 het Eurovisie songfestival, de kreet “joepie de poepie” uit de Film van Ome Willem komen in de Dikke van Dale te staan en componist Vangelis, acteur Ray Liotta en Willibrord Frequin overlijden.