Bijzondere soorten in november 2019

NOVEMBER 2019:

Newsflash:

Prins Andrew geeft een interview, huiskatten mogen niet meer naar buiten, kwartje uit 1853 brengt 25.000 euro op en een Marvel stripboek uit 1939 brengt 1,26 miljoen op,  Sumatraanse Neushoorn sterft uit op Maleisië, Hitler’s geboortehuis wordt politiebureau en we mogen nog maar 100 km per uur rijden op snelwegen.

Waterspul:

Het mannetje Ringsnaveleend was even een paar dagen kwijt, maar werd tussen 4 en 9 november weer gezien op de plas bij Drempt. Een mannetje Krooneend verbleef tussen 5 en 22 november op een plas langs de IJssel nabij Dieren (M. Gal).  6 Wilde Zwanen verbleven kortstondig in de Kleine Gelderse waard op 24 november (G. Jenniskens/ P. Baalbergen).  Van de Kleine Rietgans vlogen er 6 exemplaren over de telpost van Doesburg op de 10e van deze maand (E. Lam). Roodhalsganzen werden uit 4 gebieden gemeld, waarbij de vogel die zowel in Brummen (M. Verhagen) als in Olburgen (B. Coenen) werd gezien, hoogstwaarschijnlijk dezelfde vogel betrof. Daarnaast werd er een exemplaar gezien nabij Ellecom (R. Stolk) en een vogel aan de ijssel onder Leuvenheim (J. Pilzecker).  Een Bokje werd opgestoten op 4 november in het nieuwe deel van de Kleine Gelderse Waard (K. van Oorde) en late Kraanvogels werden op 27 november nog gehoord boven Eerbeek (J. van Klinken).

Rovers:

De Rouvenen, een weilandencomplex grofweg ingeklemd tussen de A12 en de Rhederlaag, werd deze maand flink bezocht. Reden hiervoor was de juveniele Ruigpootbuizerd, die de gehele maand erg fraai te bekijken was. Ook een vrouw of onvolwassen Smelleken verbleef de gehele maand in dit deel, waardoor er na lange tijd eindelijk weer eens een  twitchbaar exemplaar in onze regio te zien was. De maand november leverde in totaal 8 exemplaren op, 7 langsvliegend en dus 1 ter plaatse. Beiden bleven tot in december. Zeearenden werden uit 16 kilometerhokken gemeld, varierend van Lobith tot aan het Dal van Deelen. Van de Rode Wouw werden er deze maand 2 gezien; op 9 november wederom in de Rouvenen (J. Wannet) en op 24 november in de Kleine Gelderse Waard een jonge Duitse vogel voorzien van een oranje wingtag met de code Y41. ( G. Jenniskens/ P. Baalbergen).  Ook van de Velduil kwamen 2 meldingen door. Overvliegend boven Netterden op 3 november (Ru. Schwartz) en een vogel nabij Brummen op 24 november (M. Ruijs).

Zangers:

Dat de al eerder genoemde Rouvenen niet alleen goed is voor roofvogels, bleek wel uit de melding van een tamme Sneeuwgors langs de Rouvenenstraat op de 26e (A. & H. Vink). Dit betrof de 1e en ,tot nog toe, enige van 2019 en werd de dagen er na niet meer terug gevonden. Ook een vermoedelijke Siberische Tjiftjaf werd gezien in de Rouvenen, langs de Zesroedenstraat (A. Hofmans). “vermoedelijk” want ook al zagen de foto’s er op zich goed uit voor deze soort, de roep moet ook opgenomen worden om tot een exacte match te komen. Deze ontbrak helaas bij de waarneming. Variatie in kleden en geluid van Tjiftjaf is groot. Een ander “vermoedelijk” exemplaar werd de 3e gezien in waterrijk-oost (R. Evers). Overigens verbleven er 9 “normale” Tjiftjaffen in ons werkgebied deze maand. Een juveniele Buidelmees verbleef op 21 november in Waterrijk-oost. Waarschijnlijk hetzelfde exemplaar als van eind oktober (R. Evers). Een roepende Pestvogel werd op 10 november doorgegeven uit de Arnhemse wijk Presikhaaf (R. Wester) en op 8 november vlogen er Europese Kanaries boven de Arnhemse wijk Rijkerswoerd (J. van Bruggen) en boven Groot Warnsborn (H. Schouwenburg).

Begin deze maand werden er 3 Noordse Goudvinken gemeld. Op 3 en 4 november over telpost Doesburg (E. lam) en de 8e over Groot Warnsborn (H. Schouwenburg). Van deze ondersoort is het typische “speelgoed trompet-roepje” diagnostisch.  Tussen 3 en 15 november vlogen er Barmsijsjes over 7 gebieden en een late Beflijster kwam op 1 november nog over telpost Doesburg heen zetten (E. Lam). Kortsnavelboomkruipers werden al weer zingend gemeld vanuit het Rozendaalse Bos en de Veluwezoom, Klapeksters werden uit 13 kilometerhokken gemeld en van het Baardmannetje werden vogels gezien uit 6 gebieden, waarbij de 29 exemplaren op 23 november langs de oude Rijn van Aerdt, het meest in het oog sprong (H. Veerman / D. Kuiperij).

Cetti’s overname:

Tot slot ben ik nog zo vrij geweest om de opgaande trend van de Cetti’s Zanger in ons werkgebied uit te vogelen. Aanleiding hiervoor was wederom een nieuwe pleistering in Waterrijk-oost deze maand, waarbij er alweer 2 vogels zijn gehoord.

  • 2017     0 km hokken bezet
  • 2018    14 km hokken bezet
  • 2019    26 km hokken bezet

In 2018 concentreerde de aantallen zich voornamelijk tot in de Rijnstrangen. In 2019 werden er alleen al in diezelfde Rijnstrangen 15 hokken bezet van de 26. De soort breidde zich verder noordwaarts uit tot in Doesburg, Hoog Keppel en onder Zutphen. Ook waterrijk-oost werd dus bezet. Aangezien zijn explosieve zang het gehele jaar door is te horen, wordt het voor veel mensen makkelijker om de soort bij te schrijven. En diegene die weet waar het stopt, mag het zeggen.

Tot in december.

Totalen 2019 t/m november:  240 (+2)