Vlerk 28/2 2011

In deze Vlerk:

Intro : De zomer in – Bob Coenen Voorzitter

Van de redactie / Van het secretariaat

Ledenactiviteitendag 2011! – Bob Coenen

Notulen Algemene Ledenvergadering 23 maart 2011 – Ruud Reddingius

Afscheid – Erik de Waard

Elten 2010, en we beginnen aan het 16e jaar – Jan Schoppers

Nieuwe bestuursleden

Waarnemingenoverzicht 2010 – Arjen Poelmans

Ringterugmeldingen 06 – Jan Schoppers

Corrigenda

Agenda

Bekijk deze Vlerk.

De cover van deze Vlerk.