Vlerk 30/3 2013

In deze Vlerk:

Intro : Mensen en vogels – Raymond Schuurkes Voorzitter

Van de redactie – Jan en Marc

Gezocht redacteur – Jan Schoppers

Ringterugmeldingen 13 – Jan Schoppers

Nestkastencontrole op landgoed ’Het Jagershuis’ periode 2008-2012 – Maarten Hageman

IJsvogels houden dapper stand ondanks vrij koudewinters; de IJsvogelaars nemen wel toe! – Roy Verhoef

Roofvogeltrek over Elten in 2012 – Jan Schoppers

Landelijke Dag SOVON 30-11- 2013 De Reehorst, Ede – Jeroen van Zuylen

Het boek over het waarnemingenarchief – Arjen Poelmans & Cor de Vaan

Roodhalsgans – Branta ruficollis – Bob Coenen

Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus – Dick van Dorp

De verspreiding van VWG-ers medio 2013 – Henk Tamerius

Excursieverslag Kleine Geldersche Waard 2 juni 2013 – Marguerite Sweers

Grote sterns foeragerend bij Doesburg – Erik Lam

Wouwen kijken langs de Elbe – Koos Dansen

Van het Secretariaat

Oproep Voorjaarsfenologie – Jos Pilzecker

Excursieprogramma begin 2013

Agenda

Bekijk deze Vlerk.

De cover van deze Vlerk.