Vlerk 32/4 2015

Van de voorzitter – Dick van Dorp

Van de redactie – Renske Postma

Bestuursmededelingen – Dick van Dorp

Eurobirdwatch 2015 – Maarten Bosman

Excursie Texel 9 t/m 12 -10-2015 – Eite Boonstra

Klapeksters tellen op de Zuidoost Veluwe – Henk Sierdsema

Afscheid van een vormgever, aldoende leert men – Marc de Bont

Nationale natuurwerkdag 2015 – Erik Lam

Rondje Dieren in de winter – Greta van Hoorn

Vogelaar in de kijker – Anique Lensen

25 jaar broedvogeltellingen in de Gelderse poort – Frank Majoor, Harvey van Diek

Boekbespreking: Threatened birds of the world – Arjan Hell

Roze Pelikaan aan de IJssel – Greta van Hoorn

Excursie: Trektelpost Eltenberg – Marguerite Sweers

Ringterugmeldingen 21 – Jan Schoppers

Activiteitenprogramma winter en voorjaar 2016 – bestuur

Bekijk deze Vlerk