Bijzondere soorten in april 2020

APRIL 2020

Newsflash:

Bill Withers overlijdt, Corona maatregelen blijven gehandhaafd, Sprinkhanenplaag Ethiopie, autobranden in Arnhem, de Peel stond ook in brand,, bosbranden Tsjernobyl, G5 praktijken met wederom brandstichting van ditmaal zendmasten, 1e zomerse dag op 8 april, kortom een heet maandje!

Corona-vogelen:

Een nieuwe (hopelijk) tijdelijke rubriek. Nu zeldzaamheden niet meer doorgegeven worden, zowel regionaal als landelijk en je veelal in de tuin vogelt, Rest de vraag: Wat hebben we allemaal gemist?

Op 30 of 31 maart werd er een mannetje Witkopgors ontdekt (naam onbekend) , via een determinatieforum op Facebook, nabij Zeddam. Indien aanvaard betreft dit een NIEUWE SOORT VOOR DE REGIO. Die dus niemand verder gezien heeft ūüôĀ¬† ¬† Een Hop werd geclaimd op 5 april in het Deelerwoud (naam onbekend) en een 2e Hop werd kortstondig gezien en gefotografeerd op 16 april in Bergerden , nabij het kassengebied (M. Riekert).¬† Twee Steltkluten zaten kort in Waterrijk-oost op 14 april (J. Meszaros). Van de Steppekiekendief trokken er 2 door op 6 april. Eentje boven Larenstein Velp (J. van de Kamp) en een boven de Jezuietenwaaij (O. Klaassen). Daarnaast vlogen er nog eens 2 Grauwe/Steppekiekendiefen over. Dus vogels die als ‚Äúringtail’ konden worden geidentificeerd, maar niet op naam konden worden gebracht deels door bijvoorbeeld de afstand. Dit was op 8 april boven Doesburg het geval (M. Gal) en op 21 april boven telpost de IJsselkop (J. van de kamp).¬† Een zomerkleed Roodhalsfuut zat de gehele periode op de Bijland. Een Porseleinhoen was vanaf 16 april sporadisch te zien in Waterrijk-oost. Dat deze niet baltste, duidt waarschijnlijk op een vrouwtje.¬† Op de 28e zong er een mannetje nabij het Berghoofdseveer van de Rijnstrangen (J. van de Kamp).¬† Een mannetje Roodpootvalk was even ter plaatse op 30 april in de omgeving Azewijn/Netterden (Ru. Schwartz). Tenslotte had onze nacht(opname)burgemeester nog een overtrekkend Porseleinhoen op 26 april, de enige Woudaap tot nog toe op 28 april en een Kwak boven zijn huis in Arnhem-Zuid (J. van Bruggen).

Wel zicht- dan wel genietbare soorten:

Waar konden we dan WEL van genieten? ¬† Het mannetje Krooneend van Drempt bleef de hele maand aanwezig. Over 10 gebieden vlogen nog Kraanvogels tussen 5 en 17 april, solo danwel in kleine groepjes. IJslandse Grutto’s werden tot en met 26 april gezien, veelal in Waterrijk-oost of langs de Hondsbroekse Pley.¬† Een Kleine Zilverreiger werd op 4 april gezien in Waterrijk-oost (G. Oosterwijk), een Rosse Grutto verbleef op 25 april in de Kleine Gelderse Waard (A. Geelhoed e.a.) een Drieteenstrandloper werd op 29 april op de foto gezet in de Bijland (J. Roos) en een Reuzenstern foerageerde op dezelfde dag boven de jezuietenwaaij (J. Roos).¬† Op 23 april werd er een Temmincks Strandloper gezien in de Kleine Gelderse Waard (G. Jenniskens/ M. de Vries) en op de 25e eentje op de Hondsbroekse Pleij (J. Van de Kamp).¬† Zomertortels werden op trek gemeld uit het Deelerwoud op 27 april (K. Kuiper) en uit de Rosandse Polder (L.J. Van de Ent) en op 23 april boven de ijsselweiden van Doesburg (G. Strang).

Dwergmeeuwen trokken weer (soms massaal) door onze regio tussen 8 en 29 april. Grootste groepen waren de 82 stuks van de Bijland (O. Klaassen) en 26 exemplaren boven Waterrijk-Oost (R. Stolk/ J. van bruggen). ¬†Ook boven het Wiekense Gat, de stuw van Driel en boven de Kleine Gelderse Waard werden groepen gemeld. Een tropische verrassing vond plaats op 23 april, toen er 16 Chileense Flamingo’s over Meinerswijk, via de telpost IJsselkop, richting Duitse grens vlogen (J. Meszaros/ J. v/d Westeringh).¬† Een andere tropische verrassing waren het paartje Ringtaling van de Velperwaarden en het mannetje uit Waterrijk-oost, die de gehele maand alhier vertoefden. Een Wilde Zwaan hield de gemoederen eventjes bezig in de vijver van kasteel Rozendaal, maar deze bleek voorzien te zijn van een kwekersring. De eigenaar van het kasteel vroeg namelijk om een Witte en een Zwarte Zwaan, aldus geschiedde. Een Rouwkwikstaart werd op 1 april gezien in de Velperwaarden (E. Schuurman) en op 25 april in de Bijland (R. Keizer).¬† De Engelse kwikstaart werd vanaf 10 april gezien in Waterrijk-Oost (J. Meszaros) op 23 april in de Kleine Gelderse Waard (G. Jenniskens/M. De Vries) en op 26 april in Deelerwoud (S. Valkenburg). Zijn neefje de Noordse Kwikstaart werd tussen 20 en 28 april gezien in aansluitend Waterrijk-oost, Doesburg e.o. en Berghoofdseveer.

¬†¬†¬† Bokjes werden 7 keer opgemerkt tussen 5 en 28 april. Een Velduil trok door op 5 april boven telpost de IJsselkop (M. de Vries) en op 23 april boven Velp (R. Verhoef). Tussen 21 en 25 april zat er een Geoorde Fuut op het Wiekense Gat (E. Raben) en van 26 op 27 april op de Bijland (C. Klaassen). Maar liefst 13 Zwartkopmeeuwen werden er doorgegeven deze maand, o.a. Uit Driel, Waterrijk, Netterden en Rijnstrangen en van de Purperreiger kwamen er 11 waarnemingen door deze maand. De Cetti’s Zanger blijft zich uitbreiden binnen onze regio. Deze maand werden er nieuwe zingende vogels doorgegeven uit Meinerswijk (3 baltsende vogels) en uit het Netterdensche Broek. Hiermee komt de teller anno 2020 te staan op 35 km-hokken.¬† In 2018 startte de opmars met 4 km hokken.

Fenologie voorjaar:

Wat, ondanks de Corona pandemie, steevast doorgaat is de jaarlijkse voorjaarstrek. Hieronder een opsomming van de eerste datums met een + (inclusief dagen) als ze eerder binnen kwamen dan 2019 en een ‚Äď (incl. dagen) als ze later arriveerden dan in 2019.

 • Boompieper¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 31 maart (-1)
 • Gekraagde Roodstaart¬†¬†¬† 1 april (+4)
 • Zwarte Ruiter¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 4 april (-2)
 • Huiszwaluw¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 5 april (-5)
 • Beflijster¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 5 april (-1)
 • Braamsluiper¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 6 april (+1)
 • Zwarte Wouw¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 6 april (+11)
 • Visdief¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 7 april (-7)
 • Regenwulp ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 7 april (-2)
 • Bonte Vliegenvanger¬†¬†¬† 8 april (-5)
 • Grasmus¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 8 april (-2)
 • Koekoek¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 10 april (-3)
 • Boomvalk¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 10 april (+7)
 • Sprinkhaanzanger¬†¬†¬† 10 april¬†¬†¬† (+7)
 • Engelse Kwikstaart¬†¬†¬† 10 april (+9)
 • Kleine Karekiet¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 10 april (+9)
 • Bontbekplevier¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 10 april (+11)
 • Nachtegaal¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 11 april (+5)
 • Zwarte Stern¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 12 april (+6)
 • Paapje¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 12 april (+7)
 • Bosruiter¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 12 april (+8)
 • Snor¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 14 april (+6)
 • Fluiter¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 16 april (+5)
 • Gierzwaluw¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 17 april (-1)
 • Tuinfluiter¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 18 april (0)
 • Noordse Kwikstaart¬†¬†¬† 23 april (-1)
 • Zomertortel¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 23 april (+11)
 • Grote Karekiet¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 25 april (+16)
 • Draaihals¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 26 april (-11)
 • Grauwe Vliegenvanger¬†¬†¬† 26 april (-7)
 • Wielewaal¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 27 april (+5)
 • Nachtzwaluw¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 28 april (+13)

 

Geen regionale records, al waren de Nachtzwaluw, Wielewaal en Zomertortel qua aankomsttijd extra vroeg sinds lange tijd.

Als regio-admin zie ik zelf geen soorten die onder embargo staan. Dus de lijst van zeldzame soorten in Corona tijd, kan nog worden aangevuld in de komende maanden, als de lock-down is opgeheven en alles weer ‚Äúgewoon‚ÄĚ zichtbaar is op Waarneming.nl

Al met al een flinke opsomming toch nog. Voor de echte twitcher en soortenjager, valt de schade nog enigszins mee. Wordt hoogstwaarschijnlijk vervolgd in mei. Tot dan…

Totalen zekere (hopelijk) soorten t/m 30 april 2020:  207

Ronald Stolk

Regio-admin VWG Arnhem e.o.