Bijzondere soorten in maart 2020

Maart 2020

Newsflash:

Corona virus beklemt Nederland en de wereld. Geen Eurovisie songfestival, geen voetbal, geen concerten, thuisblijven, anderhalve meter afstand en geen zeldzame soorten doorgeven.  Wat zagen wij nog wel….?

De Ruigpootbuizerd van de Rouvenen plakte er 4 weken bij waarbij de teller nu staat op 20 weken aanwezigheid. Er vlogen 7 Smellekens over deze maand. Ook de Kraanvogels werden t/m 29 maart mondjesmaat gezien en vlogen over 11 locaties binnen onze regio. De grootste groepen betroffen die van 2 maart boven Angeren en Velp (35 stuks), 16 stuks boven Arnhem, Schuytgraaf op de 7e maart en de Havikerwaard op de 8e (20 stuks).

Een IJsduiker verbleef van 14 t/m 16 maart op de Rhederlaag. Een Kanoet werd op 15 maart ontdekt in Waterrijk-West (M. Riekert) en betreft meteen de 1e voor de maand maart en dus mede de vroegste ooit voor onze regio.  De familie Wilde Zwaan verbleef tot 3 maart in de Kleine Gelderse waard. Hoogstwaarschijnlijk diezelfde familiegroep, werd op 16 maart gezien boven Waterrijk-oost , al vliegend naar Noord-oost (J. de Jong).  Een eenling werd boven Velp gezien op 15 maart (R. Verhoef).  Een mannetje Krooneend werd in Drempt gezien op 28 maart (R. Karreman), een Topper op de 14e maart in Stroombroek, Braamt (C. Briek) en van de Geoorde Fuut kwamen er meldingen door uit de Kleine Gelderse waard op 21 maart (E. Ernens) en op 27 maart uit het Erfkamerlingsschap (T. Teunissen).

De Zwartkopmeeuw deed het best goed deze maand, met 6 meldingen: 7 maart Driel, 9 en 15 maart Hondsbroekse Pley, 14 maart Doesburg en 15 maart uit Doornenburg en de Beimerwaard.  Bokjes werden gemeld uit Netterden  op 15 maart (Ru & Ro. Schwartz), Drempt op 16 maart (H. Vonk) en op 30 maart vanuit Waterrijk-West (J. Swaving).  Een zekere Rouwkwikstaart (mannetje) werd de 27e gezien vanuit de Velperwaarden (I. Seelen). Tenslotte werden er nog 3 Grote Barmsijzen en 18 Kleine Barmsijzen bij elkaar gezien in de Ramenberg bij Loenen (J. Greven).

Fenologie:

Nu het voorjaar officieel begonnen is, gaan we ook weer kijken welke soorten er alweer terug zijn in ons Corona-landje. Zwart gearceerd betekent de vroegste ooit en het verschil in dagen met + eerder of – later, staat er tussen haakjes () achter ten opzichte van 2019.

 • Tureluur         1-3 (-38)
 • Kemphaan        10-3 (-2)
 • Bonte Strandloper    12-3 (-11)
 • Kleine Plevier        14-3 (-19)
 • Groenpootruiter    15-3 (+21)
 • Oeverzwaluw        15-3 (+2)
 • Zomertaling        15-3 (+4)
 • Blauwborst        17-3 (+4)
 • Fitis            18-3 (+6)
 • Boerenzwaluw        20-3 (-9)
 • Visarend        20-3 (-12)
 • Gele kwikstaart        26-3 (-4)
 • Rietzanger        28-3 (+5)
 • Tapuit            31-3 (-2)

Gefeliciteerd G. Jenniskens en M. de Vries met het eerste bewezen geval van Oeverzwaluw in onze regio. En B. Coenen idem voor de Rietzanger bij het Berghoofdseveer van de Rijnstrangen.

Vanwege het coronavirus is er onderling afgesproken om zeer zeldzame soorten, dus soorten die een grote massa op de been brengen, niet meer door te geven aan elkaar.

Hierdoor zal ik met terugwerkende kracht u later in het jaar, als de crisis bezworen is, op de hoogte brengen van wat u allemaal gemist heeft.

Voor nu geldt: EIGEN GEZONDHEID EERST!!!

Ik hoop van harte dat dit stukje tekst u in goede gezondheid bereikt. April zal waarschijnlijk alleen gaan bestaan uit een fenologie lijst. Maar dat zien we dan wel weer.

STAY SAFE!

Ronald Stolk

Totalen zekere soorten t/m eind maart: 158