Bijzondere soorten in december 2021

DECEMBER 2021:

Een kort en bondig verslag. Er gebeurde niet bijster veel in de regio.

Hoogtepunt deze maand was een Dwerggans die voor de 4e winter op rij in de Beimerwaard nabij Ellecom werd gezien (M. Gal). Ondanks vele bezoeken hierna, kon de vogel er niet meer uitgepulkt worden. 3 Toppers werden gezien vanaf 19 december tot in het nieuwe jaar op een plas nabij de Zwarte Schaar (B. Coenen). Ook een vrouwtje werd gezien op een rivierarm ter hoogte van Doesburg (R. Stolk). Dit betreft de 3e winter op rij dat deze dame hier verblijft. Op de Rhederlaag verbleven de gehele maand 3 Roodkeelduikers. De Roodkeelduiker van Netterden bleef ook tot in het nieuwe jaar. Een winterkleed Geoorde Fuut was ook de hele maand ter plaatse op de Rhederlaag. In de Kleine Gelderse Waard verbleven deze maand 2 Kleine- en 4 Wilde Zwanen. Net als in de winter van 2020/2021. Daarnaast vlogen 2 Wilde Zwanen over Larenstein op 3 december (J. v/d Kamp/ A. Geelhoed) en van de Kleine Zwaan vloog er een groep van 25 over Wehl op de 28e (E. Ernens) en 1 exemplaar vloog op 17 december over Doesburg (E. Lam).

Door de plotselinge kou vlogen er op eerste Kerstdag nog groepen Kraanvogels naar het zuiden. De grootste groepen waren die van 40+ boven Wehl en Doesburg. De 30e vlogen er nog 15 vogels over Heelsum. Vanaf 7 december werden er 3 Europese Kanaries ontdekt op een braakliggend struweel in Rheden West (J. Willems). Vorige winter verbleven alhier 5 exemplaren. Deze 3 bleven tot in 2022. Goudplevieren werden 3x opgemerkt: 4 in de Rouvenen op 4 december (R. Keizer), 20 exx op 27 december boven Doesburg (M. Gal) en 1 vogel in Waterrijk-oost op de 28e (A. Poelmans). Een Kleine Zilverreiger werd op 20 december gezien in de Velperwaarden (D. van Dorp), een zeldzame winterverschijning. Een groep van 9 Kleine Barmsijzen in totaliteit, werden gezien op landgoed Larenstein te Velp. Deze groep bleef tot 20 december (A. Geelhoed). Tot slot vloog er 10 december een Rode Wouw over Deelen.Daarmee komt het totaal geziene soorten in 2021 op 247.

Totaal 2021: 247 soorten

Een aantal mensen heeft ook in 2021 een jaarlijst bijgehouden. Ronald Stolk verbeterde het oude record uit 2014. Dat stond op 226 soorten. Hij kwam tot een prachtige 231 soorten!

Top 3 2021:

  1. Ronald Stolk                         231
  2. Jorick van de Westeringh   221
  3. Andre Geelhoed                  209

Voor de mensen die dat bezig houdt:

Top jaarlijst aller tijden:

  1. Ronald Stolk                        231 (2021)
  2. Frank Wagenaar                  226 (2014)
  3. Jorick van de Westeringh  221 (2021)
  4. Erik Lam                              221 (2012)
  5. Mark Gal                              218 (2020)

Nieuwe opzet 2022:

Dit is het laatste maandelijkse overzicht. Vanaf 2022 ga ik ieder kwartaal een overzicht plaatsen met bijzondere soorten. Een voorspoedig vogeljaar in 2022.

Ronald Stolk.