Bijzondere soorten in januari & februari 2022

Bijzondere soorten januari & februari 2022

Vanaf dit jaar zal ik tweemaandelijks een overzicht geven van de bijzondere soorten die gezien zijn in de regio Arnhem. Achter de soort tussen haakjes () het aantal waarnemingen in totaliteit voor 2022. De Newsflash keert ook terug, maar dan in een licht aangepaste versie, onderaan de tekst. Zo lijkt het net of ik mijzelf opnieuw uitvindt 😉

Kleine zwaan (2)

Tussen 2 en 13 januari werden er maximaal 6 gezien in de Kleine Gelderse Waard. Een tweedejaars vogel werd vanaf 17 januari tot in maart gezien tussen Knobbelzwanen in de Rouvenen.

Wilde zwaan (2)

In totaal verbleven er 4 Wilde Zwanen in de Kleine Gelderse Waard (naast de Kleine Zwanen). Van deze 4 verblijven er nu nog steeds 2 in dit gebied. 4 vogels vlogen op 7 februari over Bronsbergen nabij Zutphen (W.J. de Wilde).

Roodhalsgans (3)

Op 12 januari werd er een exemplaar gezien in de Rosandse Polder (R. Keizer). Op 30 januari werd er een tweede vogel gemeld in de Fraterwaard nabij Doesburg (F. Balduk) en in Meinerswijk, Arnhem werd op 2 februari een goed bezochte 2e jaars vogel gezien.

Kleine rietgans (3)

Op 22 januari werd er eentje gemeld vanuit de Cortenoever bij Brummen. Tussen 20 en 22 februari werd er een groepje van 3 bekeken in de Rouvenen ontdekt tijdens de storm door Jorick van de Westeringh.

Rotgans (1)

Op 9 januari werd Roy Verhoef blij verrast met 6 overvliegende “Rotjes” boven Meinerswijk, Arnhem. De grootste groep sinds 2011, toen er een groep van 10 werd gezien.

Kooneend (1)

Op 2 februari ontdekte Robert Keizer een vrouwtje Krooneend in de Fraterwaard bij Doesburg.

Topper (3)

van 1 januari t/m 13 februari verbleven er een man en vrouw op een grindgat langs de IJssel bij Dieren. Een vrouwtje verbleef tot de 8e februari in de Fraterwaard bij Doesburg en op 12 februari ontdekte Ronald Stolk 2 mannetjes op de Rijkerswoerdse Plassen van Arnhem.

Zwarte zee-eend (1)

Een dame werd gezien tussen 16 en 21 januari op de plasje van de Nevelhorst bij Didam, ontdekt door Arjan Hell. De vogel werd veelvuldig bezocht.

Middelste zaagbek (1)

Een mannetje werd tussen23 en 26 januari bekeken op de Rhederlaag. Roy Verhoef ontdekte de vogel.

Roodkeelduiker (4)

De 3 exemplaren op de Rhederlaag, die hier vanaf november verblijven, werden tot in maart gezien. Het exemplaar op de Netterdense Broek werd tot de 7e januari gemeld.

Roodhalsfuut (1)

Op 10 februari ontdekte Mark Gal een winterkleed beest op de Rhederlaag. De vogel werd op de 20e voor het laatst gezien.

Geoorde fuut (1)

Deze op de Rhederlaag lang pleisterende vogel, werd voor het laatst gemeld op 12 februari.

Kwak (1)

Op 12 januari ontdekte Jan Ederveen een juveniele Kwak in een overgroeide sloot langs het spoor van Elderveld, Arnhem. De vogel is in ieder geval tot 14 januari gezien.

Koereiger (1)

Op 26 januari ontdekte Marijn Kempe een Koereiger in de omgeving van Kandia. Ten opzichte van 2021 werkte deze dit keer WEL mee en bleef tot in maart en werd vaak bezocht. De vogel trippelde tussen de Pony’s of de Schapen.

Goudplevieren (9)

Tussen 22 januari en begin maart trokken er Goudplevieren over de regio. Grootste groepen waren die van 47 exemplaren in Waterrijk-oost door Johan de Jong en die van 70 exemplaren vliegend over Driel door James Lidster.

Kraanvogel (veel!)

Wij konden weer genieten van flinke groepen overtrekkende Kraantjes. Vanaf 19 februari kwamen de eerste grotere groepen door en met name de laatste 3 dagen van februari barstte het los. Groepen met een grootte van 160 exemplaren waren niet mals, met name in de oostelijke helft van de regio zoals Netterden en Bergherbosch. In maart volgde nog een tweede piek.

Velduil (1)

Op 6 januari werd een vrij zittende Velduil gezien op een akker in het buitengebied van Babberich, zeg maar naast de Kleine Gelderse Waard.

Smelleken (1)

Buiten de trekperiode, ben ik wat strenger qua claims van deze soort. We lopen zeker niet over van deze soort en vergissing met 2e jaars mannetjes Sperwer bijvoorbeeld, liggen op de loer. De enige goedgekeurde waarneming betreft een gefotografeerde vogel op 2 februari in de Rouvenen door ene Tom.

Rode wouw (5)

In totaal 5 vogels vlogen over de regio tussen 22 januari en 27 februari. Het gros zal vanaf maart doorkomen hoogst waarschijnlijk.

Zwartkopmeeuw (1)

Op 8 januari werd er een adult winterkleed op de foto gezet in de Beimerwaard bij Ellecom door Bob Coenen.

Kleine barmsijs (3)

De overvliegende en roepende vogels niet meegeteld, kwamen we tot 3 waarnemingen van deze ondersoort. 3 januari 2 stuks bij Rijkerswoerd door Herrald Damen, een individu op 6 januari bij de Laar-oost te Arnhem door Frank Wagenaar en tenslotte 6 exemplaren op landgoed Larenstein te Velp door Andre Geelhoed.

Europese kanarie (1)

De 3 overwinterende vogels van Rheden-west, werden van 6 januari t/m 15 februari alhier gezien. De vogels verbleven op een braakliggend terrein en deden zich tegoed aan o.a Bijvoet.

Totalen t/m 28 februari: 145 soorten

Wat er gebeurde er verder in de wereld

ᴏᴏʀʟᴏɢ ɪɴ ᴏᴇᴋʀᴀɪ̈ɴᴇ ᴍᴇᴛ ʀᴜsʟᴀɴᴅ, ᴅᴇ ᴄᴏʀᴏɴᴀᴍᴀᴀᴛʀᴇɢᴇʟᴇɴ ᴢɪᴊɴ ᴇʀᴀғ (ʙᴀᴄᴋ ᴛᴏ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴅᴜs), ᴏʟʏᴍᴘɪsᴄʜᴇ sᴘᴇʟᴇɴ sᴜᴄᴄᴇsᴠᴏʟ ᴠᴏᴏʀ ɴᴇᴅᴇʀʟᴀɴᴅ ɪɴ ᴘᴇᴋɪɴɢ, ᴛᴇʟᴇᴜʀɢᴇsᴛᴇʟᴅᴇ ғᴀɴs ᴇɪsᴇɴ 5 ᴍɪʟᴊᴏᴇɴ ᴠᴀɴᴡᴇɢᴇ ᴏɴᴛʙʀᴇᴋᴇɴ ᴀᴄᴛʀɪᴄᴇ ɪɴ ғɪʟᴍ, sɴᴏᴇᴄᴋ’s ᴀʟᴍᴀɴᴀᴋ ᴠᴇʀᴅᴡɪᴊɴᴛ ɴᴀ ʙɪᴊɴᴀ 100 ᴊᴀᴀʀ, ᴠɪᴛᴇssᴇ ᴘʟᴀᴀᴛsᴛ ᴢɪᴄʜ ᴠᴏᴏʀ ʜᴇᴛ ᴇᴇʀsᴛ ᴠᴏᴏʀ ᴅᴇ ᴀᴄʜᴛsᴛᴇ ғɪɴᴀʟᴇs ɪɴ ᴇᴇɴ ᴇᴜʀᴏᴘᴇsᴇ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛɪᴇ ᴇɴ ɪɴ ᴅᴇ ᴏʙɪᴛᴜᴀʀʏ sᴄʜʀɪᴊᴠᴇɴ ᴡᴇ ᴅᴇ ɴᴀᴍᴇɴ ʙɪᴊ ᴠᴀɴ : ᴅᴇsᴍᴏɴᴅ ᴛᴜᴛᴜ, ɪᴠᴀɴ ʀᴇɪᴛᴍᴀɴ, ᴘʀᴏᴄᴏʟ ʜᴀʀᴜᴍ ғʀᴏɴᴛᴍᴀɴ ɢᴀʀʏ ʙʀᴏᴏᴋᴇʀ ᴇɴ ʙᴇᴛᴛʏ ᴅᴀᴠɪs.