Bijzondere soorten in maart 2021

MAART 2021

Newsflash:

Kerkgangers Urk en Krimpen a/d IJssel belagen journalisten, Suezkanaal afgesloten door 1 bootje, eerste toeschouwers bij Nederlands voetbalelftal, Monopoly gaat moderniseren, VVD grootste partij na 2e kamerverkiezingen, Wolvin met 8 welpjes in haar buik doodgereden Ede, Racisme binnen Engels koningshuis en 70 jarige Albatros krijgt kuiken.

De Steenarend, die op de laatste dag van februari in onze regio werd gevonden, werd op de eerste dag van maart ook nog gezien. Zijn slaapboom werd gevonden en van hieruit vloog de Arend naar het noorden. Eind maart kwam de melding door dat de Steenarend in de buurt van Apeldoorn vloog. Waar hij in de tussentijd is geweest..?  Een Parelduiker werd op 1 maart ontdekt op een grindgat van de Lobberdense Waard, onder Panningen (S. Vermeulen). De vogel bleef de gehele maand en zelfs tot in april. De laatste melding van deze soort dateert alweer uit 2014.  Twee Koereigers werden op 28 maart, kortstondig gezien in het Netterdense Broek tussen Knobbelzwanen (Ru. Schwartz). Ondanks het tijdige melden en de grote zoekactie die erop volgde, werden ze helaas niet meer aangetroffen. Op 14 maart werd de eerste Rouwkwikstaart van het voorjaar gemeld in het Waterrijk-oost (J. van Deijk). Een tweede vogel, een vrouwtje, werd door ondertekende en (J. van Bruggen) in ditzelfde gebied op 28 maart gezien, maar kon, ondanks de zekerheid in het veld, op basis van de gemaakte foto’s niet als overtuigend worden bestempeld. Een vermoedelijk 3e exemplaar wordt nog onderzocht. Een zeer vroege Zwarte Ooievaar werd op 19 maart overvliegend waargenomen boven Larenstein, Velp (A. Geelhoed). Het betreft daarmee de vroegste ooit voor onze regio. De eerste en tot nog toe enige Kleine Zilverreiger van 2021 vloog over Driel op 12 maart (J. Lidster).

De rondzwervende Rotgans werd op 22 maart wederom gezien in de Westervoortse uiterwaarden (M. Kempe) om vervolgens op 29 maart weer op te duiken in de omgeving van Brummen (H. Grotenhuis), waar hij begin februari als eerste werd gezien. De actieradius van deze soort is groot, er zaten steeds vele dagen tussen de waarnemingen en meerdere vogels werden niet op dezelfde dag gezien. Vandaar dat ik uitga van 1 rondzwervend exemplaar. De adulte Roodhalsgans die deze winter rondzwierf in de omgeving van park Lingezegen, Huissen en Westervoort, werd op 20 maart voor het laatst gemeld aan de Hondsbroekse Pleij (H. van den Dool). Een Kleine Rietgans werd op 3 maart ontdekt in de Loowaard (R. Keizer) en een tweede exemplaar, te herkennen als zodanig aan het wit aan de snavelbasis, zat tussen 22 en 24 maart in waterrijk-oost (J. de Jong). De 2 Kleine Zwanen van de Kleine Gelderse Waard, werden op 20 maart voor het laatst gezien (K. Kuiper) en de Wilde Zwanen alhier, werden op 29 maart voor het laatst gemeld (M. ter Heerdt). Een vogel in het Arnhemse Presikhaaf, kon niet beoordeeld worden.

Van 6 t/m 15 maart zat er een Geoorde Fuut op de plas Bijland (A. Schulten) en 2 exemplaren doken op in de Rijkerswoerdse Plassen van Arnhem op 31 maart (J. de Jong).  De Zwartkopmeeuw van Cortenoever, die eind februari aldaar werd gezien, bleef in ieder geval t/m 5 maart. Bokjes werden uit 3 gebieden gemeld. De Roodhalsfuut die al de gehele winter van ’20/’21 op de Rhederlaag bivakkeerd, werd op 18 maart voor het laatst gezien (R. Stolk) een verblijf van 19 weken! Een leuk groepje van 4 Toppers (3 mannetjes en 1 vrouwtje) verbleven tussen 9 en 18 maart op plas de Bijland (M. Gal).

Net als Corona, kwamen de Kraanvogels ook in een tweede golf. Tussen 2 en 20 maart werden er ongeveer 662  gezien vanuit zo’n 35 gebieden. Tussen 22 en 28 maart werd er van het groepje Europese Kanarie bij Rheden, alleen nog 1 vrouwtje gezien. Een andere melding kwam op 19 maart door, overvliegend boven Oosterbeek (J. v/d Westeringh). Kortsnavelboomkruipers werden gemeld uit het Rozendaalse Bos en de Middachter Bossen bij Rheden. Klapeksters werden gemeld uit omgeving  Bergherbosch, het Rozendaalse Veld en Deelerwoud zuid. De Grauwe Gorzen van de Rijnstrang/Grote Gelderse Waard tenslotte, werden tot in april hier gezien.

Een Goudplevier vloog op 7 maart boven Huissen (J. Brinkman) en op 29 maart boven de Pleij van Westervoort (J. v/d Westeringh) en boven de Oude Rijnstrang (D. van Braak).

Tot slot de fenologie lijst. De vroegst gedocumenteerde Kleine Karekiet van de regio, werd op 31 maart in Waterrijk-oost vastgelegd (J. de Jong). Uiteraard de eerste voor de maand maart. De eerste Beflijster van 2021 vloog op 31 maart over de Loovelden (A. Poelmans) en de eerste Visarend van dit jaar, werd op 27 maart gefotografeerd boven Netterden (E. Koolenbrander).

Hieronder de rest:

Soort 2021 2020
Kleine Plevier Mar 02 Mar 14
Zomertaling Mar 04 Mar 15
Tureluur Mar 05 Mar 01
Groenpootruiter Mar 06 Mar 15
Blauwborst Mar 20 Mar 17
Fitis Mar 21 Mar 18
Boerenzwaluw Mar 21 Mar 20
Gele Kwikstaart Mar 26 Mar 26
Oeverzwaluw Mar 26 Mar 15
Visarend Mar 27 Mar 20
Boompieper Mar 30 Mar 31
Rietzanger Mar 30 Mar 28
Gekraagde Roodstaart Mar 31 Apr 01
Beflijster Mar 31 Apr 05
Kleine Karekiet Mar 31 Apr 10

 

Tot in de maand april dan maar 🙂

Groet Ronald Stolk