Bijzondere soorten in april 2021

Newsflash:

Terrassen weer open, Boudewijn de Groot stopt met optreden, agressieve Buizerd Emmen, Super league voetbal gaat niet door, Olifanten vertrappen stroper Krugerpark, Britse prins Philip overlijdt, een koude maand met zelfs sneeuw in april en baby Breedlipneushoorn geboren Burgers Zoo.

De Steenarend bleef ook in april zwerven door de regio. Op 15 april werd de vogel opgemerkt boven vliegveld Deelen (J. van der Steeg) en de 30e boven de Kemperheide (M. van Hirtum). Op Koninginnedag werd de 7e Poelruiter voor onze regio ontdekt (G. Jenniskens). Het was tevens de eerst twitchbare sinds 2006. De vogel bleef tot begin mei. Een koppeltje  Steltkluten werden op 22 april gevonden in Waterrijk-west, park Lingezegen (R. Reddingius) en op 30 april werden er 3 gezien in het oostelijke deel van Waterrijk (G. Jenniskens). Tussen 2 en 23 april verbleef er een Dwerggors  in Laag Wolfheze, Doorwerth. De vogel was het beste te zien rond 07.30 en 19.30, alwaar het uit of naar zijn slaapboom vloog (M. Pelger).  Dit betrof een NIEUWE REGIOSOORT! Een Drieteenstrandloper werd tussen 22 en 24 april bewonderd aan de rechteroever van Drempt (M. Verhagen). Op 19 april werd er door vele waarnemers een Hop bezocht in het stadje Brockhorst (S. Gielen). Met 6 waarnemingen van de Reuzenstern, was dit een uitmuntende maand voor deze soort. Op 7 en 8 april verbleef er een exemplaar in Waterrijk-oost (G. Jenniskens), de 9e vloog er een vogel langs telpost IJsselkop, Hondsbroekse pleij (J. v/d Westeringh) EN vlogen er twee vogels langs telpost Stuw Driel (H. Schouwenburg), de 16e werd er eentje ontdekt op de Hondsbroekse Pleij (wederom J. van de Westeringh) en de laatste was kort ter plekke op de 25e in Waterrijk-Oost (J. van Bruggen).

De Parelduiker van de Lobberdense Waard werd op 11 april voor het laatst gezien (D. van Dorp). De vogel heeft hier totaal  6 weken gezeten. De Roodhalsfuut van de Rhederlaag werd t/m 11 april gezien (M. Gal). In totaal heeft deze vogel hier 22 weken gebivakkeerd en ruide al mooi richting zomerkleed.  Op 30 april werden de eerste 3 Kleine Strandlopers de eerste Temmincks Strandloper en de eerste Krombekstrandloper van dit voorjaar gezien in Waterrijk-west (G. Jenniskens). Rouwkwikstaarten werden gemeld uit de Bijland op de 18e (E. Witter) en op de 29e (R. Stolk) en vanuit Waterrijk-west (M. de Vries). Er werden 5 Engelse Kwikken gezien:  de 10e/11e Netterdense Broek (Ro. Schwartz), de 17e nabij Pannerden (P. Bus), de 23e/24e nabij Drempt (G. Janze), de 26e op de Bijland (J. Boogaard) en de 30e in Waterrijk-west (S. Vink).  De eerste Noordse Kwikstaart werd gezien op 25 april in de Velperwaarden (A. Geelhoed). Er zouden daarna nog waarnemingen volgen vanuit Waterrijk-west en de Bijland.  Op 17 april verbleef er een mannetje Krooneend in de Rijnstrangen (K. Kuiper/ B. v/d Werf).

Dwergmeeuwen werden minder vaak gezien dan het jaar ervoor. Tussen 9 en 30 april werden ze gemeld uit: Bijland, Drempt, Waterrijk-Oost, Netterden en de Hondsbroekse Pleij. Zeg maar de geijkte plekken. Grootste groep was die van 38 exmplaren op 25 april (A. Geelhoed). Zwartkopmeeuwen werden gezien in Lombok Arnhem, Waterrijk – oost en west, Pannerden en de Oude Rijn bij Aerdt. De 2 Grauwe Gorzen van de Grote Gelderse Waard, werden hier in totaal 6 weken gezien en voor het laatst op 3 april (Q & J. van Erkel/ H. v/d Brand). Een Zwarte Ooievaar werd op 2 april overvliegend gezien boven het heideterrein van Rozendaal (C. de Vaan) en op 30 april boven de Kemperheide (div). Er werden 3 doortrekkende Draaihalzen doorgegeven: 14 en 30 april in Waterrijk-Oost (J. de Jong / G. Jenniskens) en de 26e op de Kemperheide (J. de Boer).  Op 7 april zong er kortstondig een Snor in de Oude Rijn bij Herwen aan de Duitse grens (R. Boerboom), vanaf 26 april zong er dagelijks een exemplaar nabij het pontje van Aerdt in de Rijnstrangen (div) en de 22e zong er een vogel in de IJsselweiden bij Doesburg (G. Strang).

Deze maand april trokken er 15 Visarenden,  70  Rode Wouwen, 15 Smellekens en 14 Zwarte Wouwen door. Van de Grauwe Kiekendief trokken er 4 door deze maand: een vrouwtje op de 13e boven Spijk (R. Schrijber), een mannetje op de 22e boven Zweekhorst, Zevenaar (J. Schoppers), een vrouwtje op de 25e boven Waterrijk-oost (J. Hooymans) en nog een dame op de 28e boven het Deelerwoud (T. de Kruif). De enige Steppekiekendief werd op 18 april gefotografeerd boven het Deelerwoud (M. Riekert). Van de Velduil trokken er 2 door onze regio en wel op 24 april nabij de Park te Elst (E. Roze) en de 28e boven Waterrijk-oost (C. van Baarsen).  Beflijsters trokken vanaf de 3e weer bijna dagelijks door. Met name de groep van 14 exemplaren op de 26e op de Arnhemse Heide was uitzonderlijk (J. van Bruggen / J. van de Westeringh). Ook deden 8 Purperreigers de regio aan deze maand.

In de buurt van Arnhem, Immerloo werd een zingende Europese Kanarie gevonden op 29 april (R. Wester). Een Duinpieper vloog roepend over Meinerswijk op de 28e (I. Louwes/ M. Mulder/ J. Sterk). Er kwamen nog twee waarnemingen door van Kraanvogels. De 11e vlogen er 2 over Waterrijk-oost (J. de Jong) en de 28e vlogen er 3 over Arnhem, Lombok (M. Koster). Tussen 16 en 28 april verbleven er 2 Chileense Flamingo’s (een exoot in Nederland) aan de rechteroever van Drempt (H. Vonk). Ze maakten de 17e een uitstapje naar de Bijland. De eerste en enige april waarneming dit jaar van de Kwartel, vond plaats op 28 april in Meinerswijk (D. van Dorp). Bokjes trokken over op 2 april in Waterrijk-oost (J. de Jong) en op 28 april in de Kleine Gelderse Waard (G. Jenniskens). Op 22 april werd er een rustende Kleine Zilverreiger gezien langs de A328 nabij Rheden (A. Geelhoed) en een overvliegende Goudplevier kon op 8 april nog worden bijgeschreven (J. Willems).

Fenologielijst:

Huiszwaluw                       2 april

Zwarte Ruiter                   2 april

Bonte Vliegenvanger    3 april

Zwarte Wouw                  3 april

Regenwulp                        3 april

Koekoek                             3 april

Snor                                      7 april

Purperreiger                     9 april

Dwergmeeuw                  9 april

Engelse Kwikstaart         10 april

Sprinkhaanzanger           10 april

Draaihals                             14 april

Grasmus                             15 april

Boomvalk                           16 april

Paapje                                 17 april

Nachtegaal                        17 april

Tuinfluiter                          17 april

Braamsluiper                    19 april

Zwarte Stern                     20 april

Bosruiter                            22 april

Gierzwaluw                       22 april

Fluiter                                  23 april

Noordse Kwikstaart       25 april

Grauwe Vliegenvanger                25 april

Kwartel                                               28 april

 

Totalen t/m 30 april:  209 soorten

Groet en tot in Mei,

Ronald Stolk

regio-admin V.W.G Arnhem e.o.