Bijzondere soorten in mei 2020

Maandoverzicht mei 2020

Newsflash:

Versoepeling Corona maatregelen, surfer drama Scheveningen, 9 koeien gered uit moeras Doesburg, Oehoe nest op balkon, Dolfijn Zafar Amsterdamse wateren en overlijdt kort daarop, ook Little Richard, Mory Kante en Eric Schreurs overlijden, Crystal Meth is hot en zeker in Drempt en op 2 mei is er een Panda geboren in Ouwehands Dierenpark.

Obituary ūüôĀ¬†

Na 2 meldingen in april van overtrekkende Zomertortels, werd er op 14 mei kortstondig, 1 niet zingend exemplaar waargenomen rond Camping de Bijland (D. van Workum).¬† Dit was ofwel een vrouwtje ofwel een doortrekker. Hier bleef het bij. Tot op heden is er geen baltsend mannetje waargenomen op deze plek, alwaar ze gebroed hebben van 2016 t/m 2019 en kunnen we, helaas,¬† vaststellen dat het tijdperk van broedende Zomertortels in ons werkgebied passe is.¬† RIP 2020¬† ūüôĀ¬†

Corona opheffing:

Sinds 7 mei zijn zeldzame soorten weer zichtbaar op waarneming.nl Hierdoor zijn er nog enkele ‚Äúverborgen‚ÄĚ soorten vrijgekomen uit de vorige maand. Op 22 april zijn er 2 Duinpiepers gefotografeerd op het Dal van Deelen (J. Gal).¬† Op 26 april werd er een Draaihals gezien in het Rozendaalse Bos (W. Hoek), op 26 april vloog er een Kwak over Velp (R. Verhoef) en tussen 28 en 30 april verbleef er een Kwak in Netterden (Ru. Schwartz). Op 19 april verbleef er een Reuzenstern in Waterrijk-oost (Jo. Hooymans). Een Zwarte Ooievaar vloog op 11 april boven Netterden (Ru. Schwartz).¬†

Nieuwe soorten:

Vrolijker nieuws dan; op 22 en 23 mei werd er een Grijze Wouw ontdekt en gefotografeerd in het gebied Kandia en de Keel van de Rijnstrangen (B. van Dam/ C, Briek/ B. Coenen).¬† Dit betreft een nieuwe regiosoort voor Arnhem e.o.¬† Een tweede nieuwe regiosoort betrof een Kleinst Waterhoen, die op 19 mei roepend over Driel vloog (J. Lidster). Aangezien dit ’s nachts gebeurde kon er niemand van genieten.¬† Een mogelijke Withalsvliegenvanger werd gefotografeerd en uitvoerig beschreven inclusief geluidsopname, tussen 11 en 13 mei te Groot Warnsborn (T. van Mastrigt) De vogel leek keurig op een Withals, maar de zang week af, waardoor er wellicht sprake is¬† van een hybride Bonte x Withalsvliegenvanger.¬† Dit wachten wij af. Tenslotte werd er een mogelijke Iberische Kwikstaart gefotografeerd op 13 mei te recreatieplas de Bijland (P. Bus/ H. Slot). Helaas was er geen roep opgenomen dus zullen we er nooit achterkomen.

Voorjaars-doortrek:

Mei is DE maand voor doortrek en ook dit corona-jaar ging dat vrolijk door. Bijeneters werden gemeld op 17 mei boven Velp (L.J v/d Ent) en minimaal 10 exemplaren over Waterrijk-Oost (R.J v/d Burgh). Een baltsende Roodkeelpieper bleef t/m 17 mei (Ru. Schwartz) aanwezig in Netterden. Van de Witvleugelstern trokken er aanzienlijke aantallen door.¬† Op 12 mei 2 exemplaren boven de Bijland en Pannerdense Waard (B. Klaver), van 22 t/m 25 mei nog 1 exemplaar Bijland (Ro. Schwartz), 25 mei 1 boven de Kleine Gelderse waard (J. v/d kamp) en op 26 mei boven de Jezuietenwaay (J. van Rest).¬† Alle vogels trokken op met groepen Zwarte Sterns. Een Porseleinhoen vloog ’s nachts over Brummen op 7 mei (M. Luitjes), een Kwartelkoning vloog in de nacht van 6 mei over Rijkerswoerd (J. van Bruggen). Aldaar vloog ook een Kwak over en een tweede vogel werd gefotografeerd op 16 mei in een tuin te Westervoort.¬† Er kwamen meldingen van 4 Roodpootvalken door; 9 mei Jezuietenwaay (C. briek), 10 en 15 mei Netterden (Ro. Schwartz/ M. Koudijs) en 27 mei boven Oosterbeek (R. Vernooij).¬† Ook de Grauwe Kiekendief deed het goed bij ons.¬† Er werden 7 exemplaren gezien: 12 mei Oude Rijn (O. Klaassen), 13 en 14 mei Arnhemse Heide (F. Ossendorp), 13 t/m 16 mei Deelen (H. Zevenhuizen/R. Keizer), 15 mei Cortenoever (M. Ruijs), 20 mei Deelerwoud (R. Vernooij), 24 mei Bronsbergen, Zutphen (R. Ketelaar) en de 26e mei boven Zutphen (G. Verhoef).¬†¬†

    Zwarte Ooievaars werden gemeld op 14 mei Vrijland (R. Vernooij), 27 mei Doorwerth (J. Hooymans), 30 mei Kilder (F. Kouters) en 31 mei Oeken (W. Lebbink). Op 3 mei werden er Purperreigers gezien bij het Berghoofdseveer, Rijnstrangen (R. Vermoolen) en bij Netterden (Ro. Schwartz).  Kraanvogels trokken nog langs op 4 mei boven Rijkerswoerd (R. Stolk), 7 mei Schaarsbergen (A. Vink) en 16 mei boven Loo (D. van Dorp).  Ook de Zwartkopmeeuw doet het aardig anno 2020 met 5 waarnemingen. 3 en 24 mei Netterden (Ro. Schwartz/ E. raben), 5 mei Bijland (A. Hell), 10 mei Lombok, Arnhem (M. Koster) en 16 mei 2 stuks Waterrijk-oost (J. de Jong). Dwergmeeuwen kwamen nog door tussen 3 en 22 mei uit 5 gebieden en er trokken nog eens 2 Smellekens door, 3 mei Netterden (W. Gerritsen) en 6 mei stuw Driel (H.Schouwenburg) en 20 Zwarte Wouwen. De laatste Beflijster dit voorjaar trok op 2 mei langs Beekbergen (J. Boonstra). De Noordse Kwikstaart werd tussen 6 en 22 mei uit 5 gebieden gemeld,  met maximaal 4 exemplaren op 12 mei te Drempt. Dit aantal lag aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Zijn neef de Engelse kwikstaart, deed het daarentegen een stuk beter dan voorgaande jaren.  Tussen 3 en 24 mei trokken er 5 door.

Ook de steltjes bleven niet achter. Een mooie groep van 4 Drieteenstrandlopers werden op 24 mei gezien langs plas de Bijland (A. Hell). Op 7 mei werden er 2 Temmincks Strandlopers gezien in de Kleine Gelderse Waard (M. Ruijs) en 3 exx in Waterrijk-West (G. Jenniskens). Tussen 6 en 23 mei verbleven er maximaal 6 stuks in waterrijk-Oost (R. Stolk).  De Kleine Strandloper werd twee maal gezien; op 18 mei op de Bijland (R. Stolk) en op 20 mei in waterrijk-oost (A. Welle).  De enige Krombekstrandloper van 2020 tot nog toe, zat in Braamt op 3 mei (Ru. Schwartz).  Een Zilverplevier vloog in de nacht van 19 mei boven Driel (J. Lidster) en er werd diezelfde dag een vogel gezien in de Kleine Gelderse waard (J. Roos).

We hebben nog goede Wielewaal territoria in onze regio. Dat de soort tijdens de trek opduikt op gekke plekken, bleek uit de volgende: 9 mei vloog er een vrouwtje over de Kleine Gelderse Waard (K. Kuiper), 18 mei zong er een vogel op Larenstein te Velp (R. Reddingius) en op 27 mei zong er kort een mannetje in Pannerden (I. Seelen).   De Geoorde Fuut van Drempt die er op 28 april werd ontdekt, bleef tot 4 mei. De Krooneend hield het langer vol. De vogel werd op 28 maart gevonden en bleef tot 12 mei (G. Verhoef). Ook in Netterden zat een exemplaar (Ru. Schwartz).  De Grauwe Klauwier werd, buiten zijn territoria, gemeld uit omgeving Brummen op 15 mei (N. Otten), 21 mei Huissense Waard (V. de Boer) en 27 mei uit Deelerwoud (L. Doef).  De Snor was present met 5 territoria. Twee zingende mannetjes in Waterrijk-Oost, 2 zingende uit de Oude Rijn, Rijnstrangen en 1 omgeving Zutphen.  De Grote Karekiet werd uit 4 gebieden gemeld; Jezuietenwaay, Oude Rijn (2 stuks), Berghoofdesveer (zeer plausibel, territoria) en omgeving Doesburg (zeer plausibel, doortrek).  De Kwartel doet het rustig aan dusver. Op 8 mei 1 uit Dal van Deelen (G. de Jong), 15 mei 3 exemplaren Brummen en op 17 mei uit de Grote Gelderse Waard (E. Lam). Dus 5 vogels nog maar.

Fenologie voorjaar 2020:

Tot slot het laatste restje aankomst van de voorjaarstrek.

  • Bosrietzanger¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 5 mei¬†¬†¬† (vroegste ooit regio MET bewijs
  • Spotvogel¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 3 mei
  • Kwartel¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 8 mei (-9)
  • Wespendief¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 4 mei
  • Kwartelkoning¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 6 mei (+11)

 

Totalen zekere soorten t/m 31 mei 2020: 222