Bijzondere soorten in mei 2021

NEWSFLASH:

Tragisch ongeluk kabelbaan Italie, een natte en koude mei-maand, Koudste voorjaar sinds 2013, rapper Lil’ Kleine mag weer eens de cel in, middelbare scholen & dierentuinen & pretparken weer open, Italie wint Songfestival, tijdschriften Esquire & Vogue verdwijnen, Bill Gates gaat scheiden, Lammergier vliegt zich te pletter tegen windmolen-wiek en een boer in Belgie verlegt per ongeluk de grens met Frankrijk.

We beginnen statistisch gezien met de leukste. Een Klein Waterhoen werd gehoord tussen 2 en 9 mei in de Jezuietenwaay (B. Coenen). Aangezien het gebied verboden toegang is werd de waarneming niet gelijk vrijgegeven. Na de 9e werd er, ondanks verscheidene zoekpogingen, geen vogel meer gehoord. Dit betreft de eerste weer sinds 2012!  Onze Steenarend verbleef in ieder geval tot de 13e mei in het gebied rond Terlet, Deelerwoud, Koningsweg Hoge Veluwe en de Arnhemse Heide, alwaar hij/zij door verschillende vogelaars werd gezien. Ook een Lammergier werd in ditzelfde deel gezien tussen 1 en 3 mei (H. Pohlman). Het betrof een jonge gezenderde vogel die onderdeel is van een herintroductie-project uit de Franse Alpen. Daardoor telt de soort niet voor je Nederlandse lijst. Of dit dezelfde vogel betreft die zich tegen een Noord-Hollandse windmolen te pletter vloog, blijft voor mij nu onduidelijk. Een mogelijke Grijze Wouw werd gezien op 10 mei in de Empense en Tondense Heide (F. Parmentier).  Als deze door het CDNA wordt goedgekeurd, betreft dit het 3e exemplaar binnen een jaar. De Poelruiter van Waterrijk-west die op ex-Koninginnedag werd gevonden, bleef nog tot 1 mei. De 2 eenmanswaarnemingen van 2 en 3 mei konden niet genoeg overtuigen. Een baltsende Bladkoning in het Deelerwoud op 2 en 3 mei, ging de boeken in als het eerste voorjaarsgeval voor onze regio (R. Vermoolen).

Een tropische verrassing in de vorm van een ongeringde Flamingo was te zien op 25 en 26 mei in Waterrijk-oost (W. van de Velden). Een andere tropische soort: de Bijeneter, werd uit 4 gebieden gemeld: 8 stuks overvliegend op 30 mei boven waterrijk-oost (R. Vermeulen), 3 exemplaren op 24 mei boven Cortenoever (R. Karsenbarg), 2 exemplaren op 15 mei boven Eerbeek (K. den Dekker) en nog eens 2 overvliegende vogels op 15 mei boven Huissen (V. de Boer). Ook voor de Hop was het een goede maand. 3 zekere en mogelijk 4 exemplaren werden er doorgegeven: 1 mei in Rheden (L. van de Berg), 12 mei Oud-Dijk (Michel) en 14 mei op de Reeenberg, Loenen (E. Meurer). De 4e vogel bleef verstoken van een beschrijving na commentaar. De tot nog toe enige Steenloper van dit jaar werd op 1 mei gezien in de Kleine Gelderse Waard (G. jenniskens/ M. de Vries/ P. Baalbergen).  Een Koereiger was kort ter plaatse op 13 mei in de Kleine Gelderse Waard en kon na zoekacties niet terug gevonden worden. Iets dat bij de waarneming in  maart ook al het geval was (A. Hell). Drie Noordse Sterns werden op 5 en 6 mei gevonden boven de recreatieplas van de Bijland (J. van de Westeringh/ A. Boorsma) en een Witwangstern pendelde in de periode van 1 en 5 mei tussen de Meinerswijk en Waterrijk-oost (R. Wester/ A. Poelmans). Steltkluten werden op 2 en 3 mei gezien in Homoet (J. Nagtegaal) en op 3 mei in Waterrijk-Oost (R. Muller).

Een Drieteenstrandloper werd op 18 mei ontdekt in de Netterdense Broek (Ru. Schwartz) en op 27 en 28 mei verbleef er een exemplaar in waterrijk-oost (C. de Vaan).  Dit betrof nummers 2 en 3 van 2021. Kanoeten werden 3 maal gemeld in mei; op 5 mei 2 vogels in de Kleine Gelderse Waard (J. van de Westeringh/ A. Boorsma), op 7 en 8 mei pendelend tussen Waterrijk-Oost en waterrijk-West (J. van de Westeringh) en van 23 t/m 24 mei in de Hondsbroekse Pleij (I. Seelen). Op 13 mei vloog er een Zwarte Ooievaar over de Koningsweg Hoge Veluwe (A. Vliegenthart) en op 26 mei een exemplaar over de Zilverense Heide (P. van Vliet), nummers 4 en 5 van 2021.  Mei-maand, Grauwe Kiekendief maand. Er vlogen 6 exemplaren door onze regio; tussen 20 en 24 mei 2 exemplaren (man en 2e KJ) Deelerwoud, 10 mei 2e kalenderjaar Kleine Gelderse Waard (R. Stolk) en een vrouwtje boven de Rhederheide (W. de Block), 8 mei mannetje langs de stuw van Driel (H. Schouwenburg/ J. van de Kamp) en op 2 mei een mannetje boven de Pleij (J. van de Westeringh).

Onze “nacht(opname)burgemeester” (J. van Bruggen) meldde als enige deze maand, ’s nachts, Woudaapjes roepend boven zijn huis Op 28 mei eentje en op 31 mei minimaal drie tegelijk. Ook vlogen er nog twee Kwakken over op 12 en op 22 mei. Een Velduil werd gefotografeerd op 11 mei in Waterrijk-oost (C. van Baarsen) en op 17 mei in Roelofshoeve, Rouvenen (D. van Dorp). Mannetjes Roodpootvalken werden gemeld op 10 en 12 mei in de Kleine Gelderse waard (R. Stolk/ J. van de Westeringh) en op 11 mei boven de Loovelden van Huissen (P. van de Kamp).  Van het Smelleken trokken er nog 4 vogels door (de laatste op 10 mei), van de Zwarte Wouw kwamen er 35 exemplaren door, van de Rode Wouw 48 exemplaren en van de Visarend 9 stuks, waarvan de laatste op 23 mei overtrok.

Het aandeel Kwartels kwam laat op gang. Pas vanaf de 26e mei werden er roepende vogels gehoord uit o.a. Rosandse Polder, Deelen en bolwerk Brummen. Late Kraanvogels vlogen op 23 mei over Rosandse Polder (A. Grootegoed) en 30 mei over De Steeg (B. Wams) en Wehl (E. Woertink). Doortrekkende Draaihalzen werden gezien op 1 mei in de meinerswijk (D. van Dorp),

7 mei Bergherbosch (F. van Egmond), 19 mei Empense Heide (R. Ketelaar) en 30 mei in de Kleine Gelderse Waard (E. Ernens). Twee Geoorde Futen verbleven 23 en 24 mei nabij Aerdt (I. Seelen) en een 2e kalanderjaar Dwergmeeuw verbleef tussen 3 en 27 mei in zowel Waterrijk oost als West, park Lingezegen (M. Koster e.a).

Een Europese Kanarie vloog roepend over de Pleij op 9 mei (J. van de Westeringh). De Zilverplevier verbleef op 6 mei in de Kleine Gelderse Waard (A. Geelhoed) en een winterkleed beest van 5 t/m 7 mei in Waterrijk-west (M. Kok). De laatste Beflijster van het voorjaar werd op 13 mei gezien nabij ‘S Konings Jaght (M. Klemann). Tussen 2 en 23 mei verbleven er meerdere Zwartkopmeeuwen in Waterrijk-oost, 4 adulten en 2 tweede kalenderjaar vogels. De 3 Kleine Strandlopers van Waterrijk-west werden op 1 mei nog gezien en op 23 mei werd er een exemplaar gefotografeerd op de Hondsbroekse Pleij (D. van Dorp). Zijn neefje de Temmincks Strandloper werd uit 4 gebieden gemeld: 1 mei Waterrijk-west (div.) , 7 mei Drempt (H. Vonk), 10 mei Eerbeekse Hooilanden (M. Ruijs) en 14 mei Kleine Gelderse Waard (R. Stolk).

Noordse kwikstaarten trokken tussen 25 april en 17 mei door onze regio. Met name de 100+ vogels op 9 mei op een akker bij de Bijland was opmerkelijk (Colin en Marijke). Ook de Engelse Kwikstaart deed het behoorlijk deze maand. Met 5 waarnemingen op 1 mei in Waterrijk-West, 2 mei uit Netterden en Steenderen, 6 mei Velperwaarden en 31 mei in Cortenoever, rees het totale aantal naar 8 waarnemingen dit voorjaar. Doortrekkende Grauwe Klauwieren werden gezien op 14 mei in Laag Soeren (B. Coenen), 29 mei in Loenen (J. Weijn) alsmede de Eendenpoelse Buitenpolder (A. van den Bos) en op 30 mei uit Aerdt (M. van de Weide) en Hall (P. Opdam).  Er werden 5 waarnemingen verricht van de Purperreiger. Uit Waterrijk-oost, Meinerswijk, Aerdt en De Park in Elst kwamen meldingen door. De vogel van de Lathumse Broek/Galstraat Rouvenen verbleef er het langst, namelijk van 16 t/m 24 mei (H. Slot). Een baltsende Snor verbleef de gehele maand nabij het trekpontje van Aerdt en op 1 mei werd er een zingende vogel gehoord in het Berghoofdseveer (J & H. Kloen) en op 8 mei vanuit de Jezuietenwaay (F. van de Ven). Tot slot werd er een Grote Karekiet gehoord tussen 12 en 19 mei in Waterrijk-oost (div) en op 9 mei zowel uit Oude Rijn te Aerdt als uit het Berghoofdseveer (E. Lam).

Fenologielijst:

Tot slot nog de laatste binnenkomers uit Tropisch Afrika.

7 mei:  Bosrietzanger

7 mei:  Wielewaal

8 mei:  Wespendief

9 mei:  Grote karekiet

9 mei:  Nachtzwaluw

10 mei: Spotvogel

 

Totalen t/m 31 mei 2021: 228

 Groet

Ronald Stolk

Regio-admin Arnhem e.o.