Vlerk 28/4 2011

In deze Vlerk:

Intro : De beste wensen – Bob Coenen Voorzitter

Van de redactie

Broedvogels inventariseren in Bulgarije 2011 – Gerard ter Heijne

Primeur in ons werkgebied: IJsvogel heeft 4 nesten achter elkaar – Roy Verhoef

Foto’s gezocht voor boek over bijzondere vogels in ons werkgebied – Koos Dansen

Van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Planning – Ruud Reddingius

Verslag: Excursie langs de IJssel, 12 november 2011 – Cor de Vaan

Winterslaapplaatsen van Ransuilen gezocht – Jan Schoppers

SOVON stadsvogelmeetnet MUS zesde jaar in Doe ook mee in 2012 – Jan Schoppers

24 september 2011: Ledenactiviteitendag VWG – Herman Jansen en Bob Coenen

Havik, Zwarte Kraai en drie Buizerden – Herman Jansen

Vogelen in de Aude, zuidoost Frankrijk – Ruud Reddingius

Ledenavond met lezing – Koos Dansen, Remco Wester en Arjen Poelmans

Ledenavond – Kennismaking met Waarneming.nl – Hisko de Vries & Remco Wester

Ringterugmeldingen 8 – Jan Schoppers

Agenda

Tot slot nog dit

Van het secretariaat

Bekijk deze Vlerk.

De cover van deze Vlerk.